Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β.677