Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο A.001