Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.196