Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «VesselAI: Enabling Maritime Digitalization by Extreme-scale Analytics, AI and Digital Twins» και με κ.ε C.659 (202113008/25-11-2021)