Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν σε «Έρευνα/Μέτρηση με στόχο την αποτύπωση της πρόθεσης των Ελλήνων να φροντίσουν ή όχι και υπό ποιες προϋποθέσεις τους στενούς συγγενείς τους στο μέλλον», με κωδικό έργου C.710 (202112811/24-11-2021)