Γενικές Ανακοινώσεις

1 Αυγούστου 2019

Δημοσιοποίηση προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίὠν σε Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020

12 Ιουλίου 2019

Συμπληρωματικό έγγραφο της διαδικασίας υποβολής ΤΔΠ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ103

4 Ιουνίου 2019

Ενημέρωση σχετικά με Υποβολή Προτάσεων: ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – 2ος Κύκλος» (Συχνές Ερωτήσεις)

Οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη (1η) έκδοση του αρχείου «Συχνές ερωτήσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» αφορά σε ορθή επανάληψη της απάντησης της ερώτησης 61, όπου πλέον αναφέρονται οι ακριβείς προϋποθέσεις κάτω από […]
28 Μαΐου 2019

Ενημέρωση σχετικά με Υποβολή Προτάσεων: ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – 2ος Κύκλος» (Παράταση Υποβολής)

 Σας ενημερώνουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – […]
24 Μαΐου 2019

Ενημέρωση σχετικά με Υποβολή Προτάσεων: ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – 2ος Κύκλος»

Στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – 2ος κύκλος», υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η υποβολή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς εντύπου Δ1-01-Ε-01«Έντυπο Υποβολής Προτάσεων και Σκοπιμότητας Έργων»  https://eserv.kep.unipi.gr/MemberShip/ . […]
20 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

5 Απριλίου 2019

Ενημέρωση για εκδήλωση: Παρουσίαση του Β΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας  Π. Κυπριανίδου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) σας προσκαλούν σε Ενημερωτική Εκδήλωση για το Β΄ Κύκλο της […]
22 Φεβρουαρίου 2019

Ενημέρωση για εκδήλωση: “Οι Ερευνητικές Υποδομές στην υπηρεσία της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης, Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών”

Για την ενημέρωσή σας, συνημμένα θα βρείτε Πρόσκληση που αφορά σε εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΥΔ […]
18 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση στην παρουσίαση του διαγωνισμού MITEF Greece Startup Competition στο ΕΚΕΤΑ

Το MIT Enterprise Forum Greece, σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ  σας προσκαλεί σε ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης του διαγωνισμού MITEF Greece 2019 Startup Competition, τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, στις 12:30, που θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο Βεργίνα του […]
19 Οκτωβρίου 2018

Ενημέρωση για ΕΔΚ – Παρέμβαση ΙI Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Εκ μέρους της Μονάδας Α της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε: Η Απόρριψη Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης […]