Προσκλήσεις Υποβολής Πρότασης

16 Σεπτεμβρίου 2020

Νέες Διευκρινίσεις για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ118 (3532/23-07-2020)

9 Σεπτεμβρίου 2020

Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ124 (3802/14-08-2020)

Σε συνέχεια της έκδοσης της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ124 και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ _ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΔΙΠ», σας ενημερώνουμε ότι για θέματα που αφορούν στη σύνταξη […]
4 Σεπτεμβρίου 2020

Ενημέρωση για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ131 (3935/04-09-2020)

Πρόσκληση ΕΔΒΜ131, με τίτλο «Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης»
14 Αυγούστου 2020

Ενημέρωση για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ127 (3809/14-08-2020)

14 Αυγούστου 2020

Ενημέρωση για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ124 (3802/14-08-2020)

30 Ιουλίου 2020

Διευκρινίσεις για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ118 (3532/23-07-2020)

24 Ιουλίου 2020

Ενημέρωση για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ118 (3532/23-07-2020)

12 Ιουλίου 2019

Συμπληρωματικό έγγραφο της διαδικασίας υποβολής ΤΔΠ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ103

11 Οκτωβρίου 2018

Ενημέρωση για την Υποβολή Προτάσεων για το Πρόγραμμα Proof-of-Concept

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Πρόγραμμα Proof-of-Concept Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών προκηρύσσει το πρόγραμμα Proof-of-Concept. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2018 και στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ιδέες τους […]