Προσκλήσεις Υποβολής Πρότασης

11 Οκτωβρίου 2018

Ενημέρωση για την Υποβολή Προτάσεων για το Πρόγραμμα Proof-of-Concept

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Πρόγραμμα Proof-of-Concept Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών προκηρύσσει το πρόγραμμα Proof-of-Concept. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2018 και στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ιδέες τους […]