Ανθρώπινο Δυναμικό

Πρόεδρος

Χονδροκούκης Γρηγόριος

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών

210 414 2618

gramee@unipi.gr

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ

Σιδέρη Ευαγγελία

Προϊσταμένη Γραμματείας

210 414 2619

sideri@unipi.gr

Τμήμα Διαχείρισης & Παρακολούθησης Έργων

Βλαχάκου Μαρία

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Έργων

210 414 2637

mvlahakou@unipi.gr

Γεωργέα Ουρανία

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Έργων

210 414 2617

rgeorgea@unipi.gr

Γορανίτου Θωμαΐς

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Έργων

210 414 2623

tgoranit@unipi.gr

Ξηντάρα Αλεξάνδρα

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Έργων

210 414 2643

alxintara@unipi.gr

Μπουντούρης Ηλίας

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Έργων

210 414 2627

iliasmpount@unipi.gr

Πολυχρονίδου Ειρήνη

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Έργων

210 414 2631

epolly@unipi.gr

Σιότροπος Παναγιώτης

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Έργων

210 414 2626

pansiot@unipi.gr

Σιτόπουλος Δημήτριος

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Έργων

210 414 2615

dimsit@unipi.gr

 

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Έργων

210 414 2621

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Έργων

210 414 2642

Τμήμα Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

Δημέλη Ειρήνη

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

210 414 2613

edimeli@unipi.gr

Πασιάς Απόστολος

Γραφείο Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος

210 414 2656

apasias@unipi.gr

 

Γραφείο Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος

210 414 2611

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

210 414 2613

gramee@unipi.gr

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Γραμμένου Καλλιόπη

Προϊσταμένη Λογιστηρίου
Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης

210 414 2636

pgrammenou@unipi.gr

Βιδάλη Ροδάνθη

Γρ. Ισολογ. – Οικ. Αποτελ. & Διεκπερ. Πληρωμών

210 414 2632

rvidali@unipi.gr

Γεωργούλα Γιούλη

Γρ. Ισολογ. – Οικ. Αποτελ. & Διεκπερ. Πληρωμών

210 414 2635

pgeorgoula@unipi.gr

Καλποδήμου Άννα

Γρ. Ισολογ. – Οικ. Αποτελ. & Διεκπερ. Πληρωμών

210 414 2624

akalpo@unipi.gr

Κάτσικα Άννα

Γρ. Ισολογ. – Οικ. Αποτελ. & Διεκπερ. Πληρωμών

210 414 2614

akats@unipi.gr

Κατσίπης Νικόλαος

Γρ. Ισολογ. – Οικ. Αποτελ. & Διεκπερ. Πληρωμών

210 414 2639

nikoskats@unipi.gr

Μπάφη Μαρία

Γρ. Ισολογ. – Οικ. Αποτελ. & Διεκπερ. Πληρωμών

210 414 2622

bafi@unipi.gr

Παντελάκη Κλεονίκη

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

210 414 2655

kpantel@unipi.gr

Τζατζάνης Νικήτας

Γρ. Ισολογ. – Οικ. Αποτελ. & Διεκπερ. Πληρωμών

210 414 2633

ntzatzanis@unipi.gr

Βαρτανιάν Μηνάς

Δικηγόρος

210 414 2613

gramee@unipi.gr

Καμπούρης Φίλιππος

Δικηγόρος

210 414 2624

gramee@unipi.gr

Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας

Γορανίτου Θωμαΐς

Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας

210 414 2623

tgoranit@unipi.gr