Επιτροπή Ερευνών

Πρόεδρος

Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Αντιπρόεδρος

Καθηγητής Δημήτριος Γεωργακέλλος

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος

Τακτικό Μέλος

Αν. Καθηγήτρια Ειρήνη Κυριλλοπούλου-Φαφαλίου

Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Πληροφορικής

Αν. Καθηγητής Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος

Τακτικό Μέλος

Επ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Πατσάκης

Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Καθηγητής Δημήτριος Γεωργακέλλος

Τακτικό Μέλος

Καθηγητής Ιωάννης Σώρρος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Καθηγητής Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης

Τακτικό Μέλος

Αν. Καθηγητής Ηλίας Μαγκλογιάννης

Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Καθηγητής Γεώργιος Ηλιόπουλος

Τακτικό Μέλος

Αν. Καθηγητής Δημήτριος Αντζουλάκος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Αν. Καθηγητής Ιωάννης Παραβάντης

Τακτικό Μέλος

Καθηγήτρια Μαρία Μενδρινού

Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Καθηγητής Εμμανουήλ Τσιριτάκης

Τακτικό Μέλος

Καθηγητής Άγγελος Αντζουλάτος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Καθηγήτρια Βικτώρια Πέκκα-Οικονόμου

Τακτικό Μέλος

Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης

Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Αν. Καθηγητής Αλέξανδρος Φλάμος

Τακτικό Μέλος

Αν. Καθηγητής Σωκράτης Μοσχούρης

Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Αν. Καθηγήτρια Μαρία Μποϊλέ

Τακτικό Μέλος

Επ. Καθηγητής Αλέξανδρος Αρτίκης

Αναπληρωματικό Μέλος