Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» (Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ100 )