Εφαρμογή του Ν.4610/2019 σχετικά με με τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο έργων και προγραμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ