Πρόγραμμα Proof of Concept 2019 (Υποβολή Προτάσεων 3ου κύκλου)