ΑΚΥΡΩΣΗ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C130