Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών 13-02-2019