Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών 28-12-2018