Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών 19-12-2018