201802985/22-03-2018

5 Ιουνίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B689

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201802985/22.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:Ω12Μ469137Τ-9Ε1), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Track and […]
26 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B689 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει έξι (6) θέσεις με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Track and Know: Big Data for Mobility Tracking Knowledge Extraction in Urban Areas» και ημερομηνία […]
23 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B689

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει έξι (6) θέσεις με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Track and Know: Big Data for Mobility Tracking Knowledge Extraction in Urban Areas» και ημερομηνία […]