201805451/22-05-2018

22 Μαΐου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B635

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει δύο (2) θέσεις με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «TERRANOVA – Terabit/s Wireless Connectivity by TeraHertz innovative technologies to deliver Optical Network Quality of Experience in […]