201806264/01-06-2018

1 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, στη συνεδρίασή του αριθμ. 272/16-5-2018 ενέκρινε την κατάρτιση και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη […]