201807667/04-07-2018

5 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C214

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Έξυπνο Σύστημα Ενεργοποίησης Πολιτών για Πράσινη Αστική Κινητικότητα – “ENGAGE”» και με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01725, προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση […]