201810872/21-09-2018

21 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B383

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για την περιοχή της Μεσογείου Interreg V-B Mediterranean (MED) Cooperation Programme 2014-2020, υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «TOURISMED: Pêche Tourisme […]