201905524/20-05-2019

20 Μαΐου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου A.997

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωποµε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31/10/2019, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση […]