201905583/21-05-2019

21 Μαΐου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.320

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο Π.Μ.Σ. «MSc In Shipping Management (Ναυτιλιακή Διοικητική)» (C.320) και προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε  ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την γραμματειακή υποστήριξη […]