201905802/24-05-2019

24 Μαΐου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.418

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 – ΠΜΣ επανίδρυσης» (C.418) και προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε  ένα (1) […]