201909504/22-07-2019

17 Σεπτεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.192 (201909504 /22-07-2019)

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του με Αρ. Πρωτ. 201911991 /06.09.2019 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου μέσω ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201909504 /22.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ […]
22 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.192 (201909504/22-07-2019)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΕΛΙΤΥ: Ανάπτυξη Μεθοδολογιών και Ενσωματωμένων Λύσεων ασφάλειας για τεχνολογίες Internet of Things σε ηλεκτρονικές υπηρεσίας Υγείας» και με κωδικό […]