202001031/13-02-2020

13 Φεβρουαρίου 2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο B.954 και B.955 (202001031/13-02-2020)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφορικών εισιτηρίων, κρατήσεων δωματίων και λοιπών ταξιδιωτικών υπηρεσιών για εκπαιδευτικό ταξίδι για τις ανάγκες του ΠΜΣ στη Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πειραιώς […]