202003733/16-04-2020

16 Απριλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.681 (202003733/16-04-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Έρευνα στον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Κλάδο και Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών προβλεπτικών υποδειγμάτων (2ος κύκλος)», προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου […]