202005679/22-06-2020

22 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου A.001 (202005679/22-06-2020)

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, στη συνεδρίασή του αριθμ. 346/19-6-2020 ενέκρινε την κατάρτιση και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη […]