202009772/05-10-2020

5 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.215 (202009772/05-10-2020)

Ο  Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων  Έρευνας  (Ε.Λ.Κ.Ε.)  του  Πανεπιστημίου  Πειραιώς  με  την  επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «CityZEN – Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υποδομών και παροχής […]