• Κέντρο Ερευνών

  Το Κ.Ε.Π.Π στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου έχει θέσει ως όραμα το να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει...

  Read more
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών...

   

   

   

  Read more
 • Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...
  Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...

  Βρήκε στέγη στο «σπίτι» της Αρσης Βαρών στη Νίκαια...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • 1
 • 2
Prev Next

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσ…

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (Α/Α Συ...

15-12-2017

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτρο…

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματ...

15-12-2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρ…

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προ...

01-12-2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρ…

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προ...

01-12-2017

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος 50942) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της έρευνας και της εκπαίδευσης των φοιτητών των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων που διεξάγονται τα μαθήματα και η ερεύνα του Ιδρύματος, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό 145.161,29€ και Φ.Π.Α. 24% 34.838,71€). 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει στις 18-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Πληροφορίες σχετικές με το διαγωνισμό στα τηλέφωνα 210 4142239, 210 4142371, Fax: 210 4142469, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Διακήρυξη

Παράρτημα Ε

Διευκρίνιση για την Ομάδα Ζ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,  για τις ανάγκες του έργου «Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting» (687591)», με ακρωνύμιο «datACRON» (Κ.Ε. Β.729), στο πλαίσιο της Δράσης «HORIZON 2020» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προϋπολογισμός: (11.700,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού: Τρίτη 9 Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος Διενέργειας: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γρ. Λαμπράκη 122, 185 32, Πειραιάς, 3ος όροφος, Αίθουσα 1.

Πληροφορίες: κα Γορανίτου Θωμαίς,
τηλ.:210 4142623
fax:210 4142639
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διακήρυξη

Παράρτημα ΣΤ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών ξενοδοχείου για την πραγματοποίηση θερινού κύκλου μαθημάτων

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών ξενοδοχείου για την πραγματοποίηση θερινού κύκλου μαθημάτων για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Β.438.020)

Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3 Μαρτίου 2017,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΣΙΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Γρ. Λαμπράκη 122, 18532, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 3ος όροφος, Αίθουσα 1.

Πληροφορίες: κα Ρέμπελου Μαρία, τηλ.:210 4142158, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης - ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.100,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 15-02-2016
Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα: 12:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς, 3ος όροφος, Αίθουσα 328

 

Διακήρυξη

Παράρτημα σε doc

Παράρτημα σε pdf

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφορικών εισιτηρίων, κρατήσεων δωματίων και λοιπών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Β.437.020).


Ενδεικτικός Προϋπολογισμός πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτερά και ώρα 11:00 π.μ. στη διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 122,ΤΚ 18532, Πειραιάς, 3ος όροφος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες κάθε μέρα και ώρες 11:00 – 14:00 στην κα Ρέμπελου Μαρία, τηλ.: 210 4142158, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Διακήρυξη(.pdf)

Διακήρυξη  Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,  για τις ανάγκες του έργου «Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting» (687591)», με ακρωνύμιο «datACRON» (Κ.Ε. Β.729).

Προϋπολογισμός: (52.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στη διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γρ. Λαμπράκη 122, 185 32 Πειραιάς, 3ος όροφος, αίθουσα  Γ1.

Στοιχεία(.pdf)

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη Αναδόχου «Για παροχή υπηρεσιών Υπεργολαβίας στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας WP4 και WP7», για τις ανάγκες του έργου «Multidimensional, IntegraTed, rIsk assessment framework and dynamic, collaborative Risk ManaGement tools for critical information infrAstrucTurEs - “MITIGATE”/ H2020-DS-2014-1», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 (H2020) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
   
Ενδεικτική προυπολογιζόμενη δαπάνη είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% (Καθαρό ποσό 16.129,03€ και Φ.Π.Α. 24% 3.870,97€).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στη διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γρ. Λαμπράκη 122, 185 32 Πειραιάς, 3ος όροφος, αίθουσα  Γ1.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες κάθε μέρα και ώρες 09:00 – 17:00 στην κα Λουΐζα Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο:     210 4142631
Fax:               210 4142639
e-mail:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Στοιχεία(.pdf)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή για τις ανάγκες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Ναυτιλία», ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο Παράρτημα Α’, που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στη διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 122, τ.κ. 18532, Πειραιάς, 2ος όροφος, Αίθουσα Β1.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες
κάθε μέρα και ώρες 09:00 – 14:00 στην κα Λιάπη Γεωργία, τηλ.: 210 4142526,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Στοιχεία(.pdf)

Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφορικών εισιτηρίων, κρατήσεων δωματίων και λοιπών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό» (Β.417).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Δέκα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.500,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στη διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γρηγορίου Λαμπράκη 122, τ.κ. 18532, Πειραιάς, 2ος όροφος, Αίθουσα Β1.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες κάθε μέρα και ώρες 12:00–14:00, στην κα Νίκη Καμίνη, Τηλέφωνο: 210 4142421, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Στοιχεία(.pdf)

 

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφορικών εισιτηρίων, κρατήσεων δωματίων και λοιπών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό» (Β.417)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Δέκα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.500,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στη διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γρηγορίου Λαμπράκη 122, τ.κ. 18532, Πειραιάς, 2ος όροφος, Αίθουσα Β1.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες κάθε μέρα και ώρες 12:00–14:00, στην κα Νίκη Καμίνη, Τηλέφωνο: 210 4142421, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Στοιχεία(.pdf)

 

Page 1 of 8

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για είσοδο κάντε κλικ στο κουμπί Log in χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού E-mail που σας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο.

Τεχνική Υποστήριξη: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.