• Κέντρο Ερευνών

  Το Κ.Ε.Π.Π στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου έχει θέσει ως όραμα το να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει...

  Read more
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών...

   

   

   

  Read more
 • Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...
  Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...

  Βρήκε στέγη στο «σπίτι» της Αρσης Βαρών στη Νίκαια...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • 1
 • 2
Prev Next

Πρόσκληση στην παρουσίαση το…

Το MIT Enterprise Forum Greece, σε συνεργασία με το ΕΚΕ...

18-01-2019

201816181/28-12-2018 - Πρόσκ…

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπ...

12-12-2018

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτρο…

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 (28/12...

21-12-2018

201816072/21-12-2018 - Πρόσκ…

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνερ...

21-12-2018

Tuesday, 22 August 2017 21:04

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B635

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες
του έργου με τίτλο «Terabit/s Wireless Connectivity by TeraHertz innovative
technologies to deliver Optical Network Quality of Experience in Systems beyond
5G-TERRANOVA» προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με τέσσερα (4)
φυσικά πρόσωπα, με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019 και
με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης, σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του
έργου.

 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη σύντομη
περιγραφή του έργου και το αντικείμενο απασχόλησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και να
υποβάλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), συνοδευόμενη από αναλυτικό
βιογραφικό σημείωμα και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών καθώς
και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό τους,
σε πλήρως σφραγισμένο φάκελο. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε
αυτοπροσώπως είτε µε συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του
ταχυδρομείου) μέχρι και την 6η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 µ.µ.
στην παρακάτω διεύθυνση

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

6ος Όροφος Πρωτόκολλο 

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Για το έργο “TERRANOVA” (B.635), το οποίο
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την προκήρυξη προσωπικού µε αρ. πρωτ:
201709078/22.08.2017, Θέση ….»

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κα
Βασιλική Διβόλη, e-mail: 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 , τηλ. 210 4142611 ώρες 10:00-15:00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Read 1560 times

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για είσοδο κάντε κλικ στο κουμπί Log in χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού E-mail που σας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο.

Τεχνική Υποστήριξη: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.