• Κέντρο Ερευνών

  Το Κ.Ε.Π.Π στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου έχει θέσει ως όραμα το να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει...

  Read more
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών...

   

   

   

  Read more
 • Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...
  Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...

  Βρήκε στέγη στο «σπίτι» της Αρσης Βαρών στη Νίκαια...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • 1
 • 2
Prev Next

Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογι…

Δημοσιεύτηκε υπουργική απόφαση για το Διαδραστικό Εργαλείο Υ...

28-06-2017

Οδηγός Εφαρμογής για την υλο…

Σχετικά αρχεία

28-06-2017

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκ…

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει τα αποτ...

22-06-2017

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκ…

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων...

21-06-2017

Δημοσιεύτηκε υπουργική απόφαση για το Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων (βλ. συνημμένο αρχείο).

Ιστότοπος πρόσβασης: http://kmd.ggde.gr

 

Σχετικά αρχεία

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του Ν.3213/2003 και Επιστημονικά Υπεύθυνοι έργων

Σας ενημερώνουμε ότι υπόχρεοι σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 120/Γ/24-03-2017 (συνημμένο έγγραφο) της Γ' Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, είναι:

α) Οι επιστημονικά υπεύθυνοι (ΕΥ), τα μέλη επιτροπών παραλαβής και τα μέλη επιτροπής ενστάσεων έργων είναι υπεύθυνοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ανεξαρτήτως του ύψους του προϋπολογισμού των διαχειριζόμενων έργων.

β) Τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμών (τακτικά και αναπληρωματικά) είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης εφόσον η προμήθεια υπερβαίνει το ποσό των 150.000€ ανά διαγωνισμό.

Οι  σχετικές δηλώσεις για τα έτη 2014 και 2015 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο https://www.pothen.gr/ έως την 30.06.2017 και θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας τους και για τρία (3) χρόνια μετά την απώλεια ή τη λήξη της.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με βάση το συνημμένο έγγραφο:

α) διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου και εντάσσονται όλοι οι ΕΥ, ανεξαρτήτως ποσού και οποιασδήποτε κατηγορίας έργου στην υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ ,

β) Η ευθύνη υποβολής ΔΠΚ από τους ΕΥ είναι ατομική και επέχει ποινικές ευθύνες και

γ) η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης ξεκινά από την 01/01/2014.

Το θέμα συζητήθηκε στην πρόσφατη Σύνοδο των Πρυτάνεων και αποφασίστηκε ότι το Προεδρείο της Συνόδου θα προγραμματίσει συνάντηση με τη νέα Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα άρσης της αναδρομικότητας υποβολής ΔΠΚ (για το 2014) και έναρξη ισχύος της υποχρέωσης από το τρέχον έτος (για το 2015).

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των ΔΠΚ και ΔΟΣ του Ν.3213/2003 (φορολογικό 2015) λήγει την 30η Ιουνίου 2017 και υποβάλλεται από τους υπόχρεους κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας τους και για τρία (3) χρόνια μετά την απώλεια ή τη λήξη της.

Θα σας ενημερώσουμε για την οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με την αναδρομικότητα της υποχρέωσης υποβολής της δήλωσης για το φορολογικό έτος 2014.

Συνημμένο έγγραφο:

«Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ»

 

Tuesday, 23 May 2017 12:15

Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω αναβάθμισης και προσαρμογής του μηχανογραφικού μας συστήματος, το Κέντρο Ερευνών θα παραμείνει κλειστό για το κοινό στις 24-25-26 Μαΐου 2017.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», η οποία ορίζεται η Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00 (Αρ. Πρωτ.: 2197/810/A2 – 11/05/2017).

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, στην Δράση ήτοι έως και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με Α.Π. 1180/356/A2/10.03.2017 (ΑΔΑ 6ΛΖ3465ΧΙ8-Η33) απόφαση.

 

Πληροφορίες για τη Δράση

Page 1 of 4

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για είσοδο κάντε κλικ στο κουμπί Log in χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού E-mail που σας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο.

Τεχνική Υποστήριξη: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.