• Κέντρο Ερευνών

  Το Κ.Ε.Π.Π στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου έχει θέσει ως όραμα το να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει...

  Read more
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών...

   

   

   

  Read more
 • Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...
  Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...

  Βρήκε στέγη στο «σπίτι» της Αρσης Βαρών στη Νίκαια...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • 1
 • 2
Prev Next

201811967/12-10-2018 - Προσω…

Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προτάσεων γι...

14-11-2018

201812193/25-10-2018 - Προσω…

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων...

14-11-2018

201811172/27-09-2018 - Προσ…

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτ...

14-11-2018

201811926/11-10-2018 Προσωρι…

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων...

14-11-2018

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 (14/11/2018) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 13 Νοεμβρίου (13/11/2018) στις 15:00.

Εκ μέρους της Μονάδας Α της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε:

Η Απόρριψη Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙ του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 3453/17-10-2018, ΑΔΑ:
7ΥΧ54653ΠΣ-ΜΔ6).

Η ανωτέρω απόφαση αφορά σε οριστική απόφαση απόρριψης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των χιλίων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (1.524) αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, τα οποία απορρίπτονται οριστικά  με την παρούσα Απόφαση, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της απόφασης αυτής, η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο συντονιστής (ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ των εν λόγω 1.524 αιτήσεων χρηματοδότησης) έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της απόφασης απόρριψης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της απόφασης απόρριψης, δηλαδή μέχρι την 06.11.2018.

Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:
- της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)
- του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
- της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)
- της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr)

Με εκτίμηση,
Δέσποινα Κράλλη
Προϊσταμένη Μονάδας Α ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Πρόγραμμα Proof-of-Concept

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών προκηρύσσει το πρόγραμμα Proof-of-Concept. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2018 και στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ιδέες τους και να τις μετατρέψουν σε εμπορικά προϊόντα.

Η διαδικασία μεταφοράς μιας καινοτομίας στο στάδιο της εμπορευματοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ιδέας, το δυναμικό της αγοράς και το σχέδιο των εφευρετών, μπορεί να γίνει με:
α. την παρουσίαση του ώριμου προϊόντος σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, ή
β. τη δημιουργία επιχείρησης η οποία θα προχωρήσει στην πιλοτική παραγωγή και διάθεση του προϊόντος.

Στο πρόγραμμα Proof-of-Concept μπορούν να υποβάλλουν ερευνητές και ερευνητικές εταιρείες από όλη την Ελλάδα.

Τη διαχείριση του προγράμματος και την αξιολόγηση των προτάσεων θα κάνει Συμβουλευτική Επιτροπή με μέλη τόσο από το ελληνικό όσο και το διεθνές τεχνολογικό οικοσύστημα.

Το πρόγραμμα Proof-of-Concept υποστηρίζεται οικονομικά από Δωρητές. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500.000 € ετησίως για την υποστήριξη 10 ιδεών (μέχρι 50.000 για κάθε έργο). Τα έργα που απαιτούν περισσότερο χρόνο ωρίμανσης θα μπορούν να επεκταθούν για 6 επιπλέον μήνες χωρίς να αυξηθεί η οικονομική υποστήριξη τους. Κάθε έργο θα αξιολογείται συνεχώς και θα διακόπτεται η υποστήριξή του αν αξιολογηθεί αρνητικά από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Αντίστοιχος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα έχει εξασφαλιστεί για δύο ακόμα έτη.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής και υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα Proof-of-Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Οκτωβρίου.

Αναλυτικές πληροφορίες στο http://www.psppoc.gr/

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 (04/10/2018) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 (03/10/2018) στις 12:00.

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 (26/09/2018) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 (25/09/2018) στις 12:00.

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 (12/09/2018) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 (10/09/2018) στις 15:00.

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών για τον μήνα Ιούλιο 2018 διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 (18/07/2018)

Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 (25/07/2018)

(Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 στις 17:00)

GDPR - η επόμενη μέρα

Ημερίδα ενημέρωσης για τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) Τετάρτη 30/5, 09:30 - 14:00, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (αίθ. συνεδρίων)

FB link: https://www.facebook.com/events/388116651689368/

--------

09:30-10:00: Έναρξη - Χαιρετισμοί

       - Έναρξη - καλωσόρισμα, καθ. Γιάννης Θεοδωρίδης, Κοσμήτορας Σχολής ΤΠΕ Παν/μίου Πειραιώς

                - Χαιρετισμός, καθ. Άγγελος Κότιος, Πρύτανης Παν/μίου Πειραιώς

                - Χαιρετισμός, καθ. Γρηγόρης Χονδροκούκης, Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης Παν/μίου Πειραιώς

10:00-11:15: 1η συνεδρία “GDPR: το πλαίσιο, οι προκλήσεις”

(προεδρείο: καθ. Παναγιώτης Κοτζανικολάου, Παν/μιο Πειραιώς)

Ομιλητές:

       - καθ. Κώστας Λαμπρινουδάκης, Παν/μιο Πειραιώς

       - Νίκος Γεωργόπουλος, Cromar Coverholder at Lloyd’s, The DPO Academy

       - Ελένη Μαρτσούκου, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

11:15-11:45: διάλειμμα (αίθ. τελετών)

11:45-13:00: 2η συνεδρία: στρογγυλό τραπέζι “GDPR στην πράξη”

(προεδρείο: καθ. Κώστας Λαμπρινουδάκης, Παν/μιο Πειραιώς)

Συμμετέχουν:

                - Μαρία Αδάλογλου, Head of Outsourcing Hygeia group, SingularLogic

                - Θέμος Βήχος, Υποδιευθυντής Δ/νσης Πληροφορικής, Alpha Bank

                - Γρηγόρης Ταμπάσης, Διευθυντής Πληροφορικής, ΟΑΣΑ

                - καθ. Τσώχου Αγγελική, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Παν/μιο

13:00-14:00: 3η συνεδρία "Ερευνητικές προκλήσεις - Συζήτηση"

(προεδρείο: καθ. Χρήστος Ξενάκης, Παν/μιο Πειραιώς)

                - καθ. Κώστας Πατσάκης, Παν/μιο Πειραιώς "GDPR στο πλαίσιο της έρευνας"

                - Συζήτηση - Κλείσιμο

--------

Συνδιοργάνωση ημερίδας:

                - Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν/μίου Πειραιώς

                - Εργαστήριο Ασφάλειας, Τμήμα Πληροφορικής Παν/μίου Πειραιώς

                - Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Παν/μίου Πειραιώς

                - Κέντρο Ερευνών Παν/μίου Πειραιώς

Η Πρόσκληση με Κωδικό ΕΔΒΜ82 και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 - 2018», καθώς και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα, οποία είναι αναρτημένα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.edulll.gr/?p=34371

Σχετικά αρχεία

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών για τον μήνα Ιούνιο 2018 διαμορφώνεται ως εξής:

 

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 (13/06/2018)

(Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 στις 17:00)

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 (27/06/2018)

(Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 στις 17:00)

Page 1 of 6

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για είσοδο κάντε κλικ στο κουμπί Log in χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού E-mail που σας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο.

Τεχνική Υποστήριξη: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.