• Κέντρο Ερευνών

  Το Κ.Ε.Π.Π στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου έχει θέσει ως όραμα το να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει...

  Read more
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών...

   

   

   

  Read more
 • Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...
  Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...

  Βρήκε στέγη στο «σπίτι» της Αρσης Βαρών στη Νίκαια...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • 1
 • 2
Prev Next

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσ…

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (Α/Α Συ...

15-12-2017

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτρο…

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματ...

15-12-2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρ…

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προ...

01-12-2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρ…

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προ...

01-12-2017

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην Ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έχει δημοσιευτεί η Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CHIST-ERA.

Το CHIST-ERA είναι μια δράση συντονισμού και συνεργασίας κυρίως ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών οργανισμών που υποστηρίζει το πεδίο ICST (Information and Communication Science and Technology) προωθώντας τη διεπιστημονική και διακρατική έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ.

Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά  μέσω της ΓΓΕΤ στο έργο ευρωπαϊκής δικτύωσης  ERAnet CHIST-ERA.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η ΓΓΕΤ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020.  Το ποσό  των 1,5 εκατ. ευρώ της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους  μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000€  ανά συμμετοχή τους, ως απλός εταίρος  και μέχρι 250.000€ ανά συμμετοχή τους  ως συντονιστής, σε κάθε  πρόταση σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής δράσης.

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και ο Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙI του Α΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΕΚ4653ΠΣ-9ΑΡ).

Για τα εγκεκριμένα έργα θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 να υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡIΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ 1642/27.11.2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙI “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ:

ΩΝΕΚ4653ΠΣ-9ΑΡ).

Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ στη

διεύθυνση:

http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=834&neID=841&neTa=136_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI834I0I106I495I1274I0I2&actionID=load

Η ανωτέρω απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των ερευνητικών έργων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί αυτής.

Ο αναφερόμενος στην απόφαση έλεγχος δικαιολογητικών για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία κατάθεσής τους στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. Για όσες προτάσεις θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη Δράση θα εκδίδεται το συντομότερο δυνατόν η σχετική Απόφαση Ένταξης.

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με ΘΕΜΑ:

ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ II_Τ1ΕΔΚ -…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).

Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 21/11/17 και ώρα 09:00-12:00,  στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Παστέρ, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην  Πρωτοβουλία Clean Sky2 – Joint Undertaking/CS2JU. Μνημόνιο Συνεργασίας θα υπογράψουν η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας,  Μ. Κυπριανίδου,  και ο Tiit Jürimäe, interim Executive Director- Clean Sky2 JU. 

Θα ακολουθήσει ενημέρωση για το πρόγραμμα εργασιών της Πρωτοβουλίας, τις τρέχουσες προκηρύξεις και τις δυνατότητες συμμετοχής ελληνικών φορέων. 

Η Πρωτοβουλία αφορά κυρίως τον τομέα της αεροναυτικής – αεροναυπηγικής και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών CO2 και του θορύβου που προκαλείται από αεροσκάφη, αλλά και ένα ευρύτερο φάσμα θεματικών περιοχών, όπως τα ενσωματωμένα συστήματα, υλικά, νανο-ηλεκτρονική κτλ.

Η  ημερίδα θα διεξαχθεί στα Αγγλικά.

Η είσοδος είναι ελεύθερη αλλά απαιτείται εγγραφή.

Σχετικά Αρχεία:

Πρόγραμμα της εκδήλωσης

Εντυπο εγγραφής για την εκδήλωση

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ δημιούργησε ένα απλό ερωτηματολόγιο, που στόχο έχει να βελτιώσει την υποστήριξη που θα παρέχει στην υποβολή των προτάσεών σας στους επόμενους κύκλους της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Αν θέλετε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να το συμπληρώσετε, η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr)

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn7yY3WyB_CbEZGCmmCF7_JWbHPD4yccHnwVcoLYasfRi_2w/viewform?usp=sf_link

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή και τη συμβολή σας στην κοινή μας προσπάθεια.

Page 1 of 5

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για είσοδο κάντε κλικ στο κουμπί Log in χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού E-mail που σας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο.

Τεχνική Υποστήριξη: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.