• Κέντρο Ερευνών

  Το Κ.Ε.Π.Π στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου έχει θέσει ως όραμα το να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει...

  Read more
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών...

   

   

   

  Read more
 • Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...
  Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...

  Βρήκε στέγη στο «σπίτι» της Αρσης Βαρών στη Νίκαια...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • 1
 • 2
Prev Next

Πρόσκληση στην παρουσίαση το…

Το MIT Enterprise Forum Greece, σε συνεργασία με το ΕΚΕ...

18-01-2019

201816181/28-12-2018 - Πρόσκ…

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπ...

12-12-2018

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτρο…

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 (28/12...

21-12-2018

201816072/21-12-2018 - Πρόσκ…

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνερ...

21-12-2018

Το MIT Enterprise Forum Greece, σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ  σας προσκαλεί σε ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης του διαγωνισμούMITEF Greece 2019 Startup Competition, τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, στις 12:30, που θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο Βεργίνα του Συνεδριακού ΚέντρουEKETA.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση ερευνητών και νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογίας σχετικά με το διαγωνισμόMITEF Greece 2019 Startup Competition, ο οποίος στοχεύει στη δυναμική ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ομάδων που καινοτομούν στο χώρο της τεχνολογίας και των επιστημών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο Δελτίο Τύπου και στην αφίσα της εκδήλωσης.

Δελτίο Τύπου

Αφίσα

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 (28/12/2018) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 (19/12/2018) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 (06/12/2018) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου (05/12/2018) στις 12:00.

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 (28/11/2018) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 27 Νοεμβρίου (27/11/2018) στις 12:00.

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 (14/11/2018) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 13 Νοεμβρίου (13/11/2018) στις 15:00.

Εκ μέρους της Μονάδας Α της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε:

Η Απόρριψη Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙ του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 3453/17-10-2018, ΑΔΑ:
7ΥΧ54653ΠΣ-ΜΔ6).

Η ανωτέρω απόφαση αφορά σε οριστική απόφαση απόρριψης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των χιλίων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (1.524) αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, τα οποία απορρίπτονται οριστικά  με την παρούσα Απόφαση, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της απόφασης αυτής, η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο συντονιστής (ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ των εν λόγω 1.524 αιτήσεων χρηματοδότησης) έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της απόφασης απόρριψης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της απόφασης απόρριψης, δηλαδή μέχρι την 06.11.2018.

Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:
- της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)
- του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
- της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)
- της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr)

Με εκτίμηση,
Δέσποινα Κράλλη
Προϊσταμένη Μονάδας Α ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Πρόγραμμα Proof-of-Concept

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών προκηρύσσει το πρόγραμμα Proof-of-Concept. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2018 και στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ιδέες τους και να τις μετατρέψουν σε εμπορικά προϊόντα.

Η διαδικασία μεταφοράς μιας καινοτομίας στο στάδιο της εμπορευματοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ιδέας, το δυναμικό της αγοράς και το σχέδιο των εφευρετών, μπορεί να γίνει με:
α. την παρουσίαση του ώριμου προϊόντος σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, ή
β. τη δημιουργία επιχείρησης η οποία θα προχωρήσει στην πιλοτική παραγωγή και διάθεση του προϊόντος.

Στο πρόγραμμα Proof-of-Concept μπορούν να υποβάλλουν ερευνητές και ερευνητικές εταιρείες από όλη την Ελλάδα.

Τη διαχείριση του προγράμματος και την αξιολόγηση των προτάσεων θα κάνει Συμβουλευτική Επιτροπή με μέλη τόσο από το ελληνικό όσο και το διεθνές τεχνολογικό οικοσύστημα.

Το πρόγραμμα Proof-of-Concept υποστηρίζεται οικονομικά από Δωρητές. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500.000 € ετησίως για την υποστήριξη 10 ιδεών (μέχρι 50.000 για κάθε έργο). Τα έργα που απαιτούν περισσότερο χρόνο ωρίμανσης θα μπορούν να επεκταθούν για 6 επιπλέον μήνες χωρίς να αυξηθεί η οικονομική υποστήριξη τους. Κάθε έργο θα αξιολογείται συνεχώς και θα διακόπτεται η υποστήριξή του αν αξιολογηθεί αρνητικά από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Αντίστοιχος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα έχει εξασφαλιστεί για δύο ακόμα έτη.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής και υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα Proof-of-Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Οκτωβρίου.

Αναλυτικές πληροφορίες στο http://www.psppoc.gr/

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 (04/10/2018) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 (03/10/2018) στις 12:00.

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 (26/09/2018) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 (25/09/2018) στις 12:00.

Page 1 of 7

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για είσοδο κάντε κλικ στο κουμπί Log in χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού E-mail που σας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο.

Τεχνική Υποστήριξη: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.