• Κέντρο Ερευνών

  Το Κ.Ε.Π.Π στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου έχει θέσει ως όραμα το να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει...

  Read more
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών...

   

   

   

  Read more
 • Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...
  Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...

  Βρήκε στέγη στο «σπίτι» της Αρσης Βαρών στη Νίκαια...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • 1
 • 2
Prev Next

Πρόσκληση στην παρουσίαση το…

Το MIT Enterprise Forum Greece, σε συνεργασία με το ΕΚΕ...

18-01-2019

201816181/28-12-2018 - Πρόσκ…

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπ...

12-12-2018

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτρο…

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 (28/12...

21-12-2018

201816072/21-12-2018 - Πρόσκ…

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνερ...

21-12-2018

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα διενεργήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/06.09.2016) άρθρο 27 παρ.1.β:

Άρθρο 27

Ρύθμιση για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)


1.Στην παρ. 3 του άρθρου 23 του ν.
4009/2011 (Α'195), όπως έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση γ' της παρ. 13 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α' 83), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο προτελευταίο εδάφιο μετά τις λέξεις «των ρυθμιζόμενων δόσεων» προστίθενται οι εξής λέξεις: «η διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών, καθώς», β) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Τα ποσά που οφείλουν, σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 1 εδάφιο α' του ν. 2817/2000, 59 περίπτωση στ' του ν. 4009/2011, 18 του ν. 4283/2014, 24 του ν. 4386/2016, οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, παραγράφονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκε ως έσοδο του οικείου ΕΛΚΕ, ενώ εισπράττονται και διεκδικούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου ως άνω ποσού οι ΕΛΚΕ μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεούται να παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο σχετικό με το ύψος των εισοδημάτων των υπόχρεων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τα κρίσιμα έτη. Οι Διοικήσεις των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. οφείλουν να προβούν στην έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής των οφειλόμενων κρατήσεων σε βάρος των υπόχρεων για το τρέχον και τα παρελθόντα οικονομικά έτη, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρούσας παραγράφου, διαφορετικά υπέχουν ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το χρονικό διάστημα που αφορά τη θητεία τους. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ζητηθεί στοιχεία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η προθεσμία αρχίζει από την περιέλευση των στοιχείων στους Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι οφειλές Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων μελών εταιρειών, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δυνάμει των ως άνω διατάξεων, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στον οικείο ΕΛΚΕ εντός έξι (6) μηνών από τη βεβαίωση των σχετικών οφειλών. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο 20% της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος».

 

Σχετικά έγγραφα:

υπ’ αριθμ: 31778/24-02-2017/Β2 εγκύκλιό του ΥΠΕΠΘ με Θέμα: «Το νομικό πλαίσιο και η ευθύνη των διοικήσεων των ΕΛΚΕ να εκδώσουν πράξεις βεβαίωσης οφειλών για το τρέχον και τα παρελθόντα έτη βάσει του ν. 4415/2016 και της επικείμενης κοινής υπουργικής απόφασης»

Ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016, η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) σε όσους εκπονούν Διδακτορική Διατριβή στην Ελλάδα.


Η προκήρυξη αυτή αποτελεί την πρώτη δράση του ΕΛΙΔΕΚ για το 2016, με το συνολικό ύψος του ποσού που πρόκειται να δοθεί ως υποτροφίες να ανέρχεται στα 8,5 εκ. ευρώ.
Στο άμεσο χρονικό διάστημα αναμένεται και η προκήρυξη της δεύτερης δράσης του ΕΛΙΔΕΚ, με προϋπολογισμό 9 εκ. ευρώ, η οποία θα αφορά στην στήριξη νέων επιστημόνων – μεταδιδακτόρων.

Δελτίο Τύπου(.pdf)

Προκήρυξη(.pdf)

Ενημέρωση για ένταξη του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού για καταβολή πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

Ενημέρωση(.pdf)

Thursday, 06 October 2016 09:53

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 20/10/2016 και ώρα 10.00π.μ., στον 3ο όροφό  του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Ερευνών, θα διενεργηθεί ανοικτή δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση των επιτροπών για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, από τα μέλη της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ανακοίνωση(.pdf)

Wednesday, 14 September 2016 15:51

Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2016
πάμε Πολυτεχνείο για έρευνα
Κτίριο Αβέρωφ, Πολυτεχνείο Πατησίων
από τις 5 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα
Είσοδος ελεύθερη – Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές των Πανεπιστημίων της Αθήνας καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο δελτίο συμμετοχής το αργότερο έως τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ανακοίνωση(.doc)

Δελτίο Συμμετοχής(.doc)

Διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» και κωδικό ΕΔΒΜ20 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Στοιχεία(.pdf)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αρ. πρωτ: 201604071
Πειραιάς,  25/04/2016


Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 13/05/2016 και ώρα 10.00π.μ., στον 3ο όροφό  του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Ερευνών, θα διενεργηθεί ανοικτή δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση των επιτροπών για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, από τα μέλη της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Στοιχεία(.pdf)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Τετάρτη 6  Απριλίου 2016  και ώρα 13:30

------------------------------------------------

Έγκριση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρ. 201508702–17/09/2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο OPERANDO.

 

Στοιχεία (PDF)

Στοιχεία (PDF)

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΘΑΛΗΣ – Ανάπτυξη Νέου Υλικού από  Απορριπτόμενη Βιομάζα για την Προσρόφηση Υδρογονανθράκων σε Υδάτινο Περιβάλλον».

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015, ώρα 10.00 – 15.00.
Αμφιθέατρο Συνεδρίων (Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80)

 

Στοιχεία (PDF)

 

 

Page 5 of 7

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για είσοδο κάντε κλικ στο κουμπί Log in χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού E-mail που σας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο.

Τεχνική Υποστήριξη: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.