• Κέντρο Ερευνών

  Το Κ.Ε.Π.Π στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου έχει θέσει ως όραμα το να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει...

  Read more
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών...

   

   

   

  Read more
 • Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...
  Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...

  Βρήκε στέγη στο «σπίτι» της Αρσης Βαρών στη Νίκαια...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • 1
 • 2
Prev Next

Πρόσκληση στην παρουσίαση το…

Το MIT Enterprise Forum Greece, σε συνεργασία με το ΕΚΕ...

18-01-2019

201816181/28-12-2018 - Πρόσκ…

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπ...

12-12-2018

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτρο…

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 (28/12...

21-12-2018

201816072/21-12-2018 - Πρόσκ…

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνερ...

21-12-2018

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετέχει στο πρόγραμμα TOURISMED: Pêche Tourisme pour un développement durable dans la région méditerranéenne (Fishing TOURIsm for a Sustainable development in the MEDiterranean area), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για την περιοχή της Μεσογείου Interreg V-B Mediterranean (MED) Cooperation Programme 2014-2020 και στοχεύει στην ενίσχυση του αλιευτικού τουρισμού, ανάμεσα στις παράκτιες Μεσογειακές περιοχές της Ιταλίας, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Αλβανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Επιστημονικός Υπεύθυνος από πλευράς Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι ο Καθηγητής Βασίλειος-Στυλιανός Τσελέντης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.157.900,00€, από τα οποία 1.601.722,50€ χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ/European Regional Development Fund - ERDF).

Ο προϋπολογισμός του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) στο έργο ανέρχεται σε 222.875,00€, από τα οποία το 85% (189.443,75€) χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ/European Regional Development Fund - ERDF) και το 15% (33.431,25€) χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Το έργο έχει χρονικό διάστημα υλοποίησης από 01/02/2017 έως 31/07/2019.

Ιστοσελίδα: https://tourismed.interreg-med.eu/

Περισσότερα...

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετείχε με επιτυχία στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο «Inter-cultural Dimension for European Active Citizenship – Idea C», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος "Europe for Citizens" - Strand 2 "Democratic engagement and civic participation - Measure Networks of Towns within the Europe for Citizens Programme" (απόφαση EACEA Νο 2014-1532/001-001). To έργο είχε χρονική διάρκεια 01/09/2014-31/08/2016 και συνολικό προϋπολογισμό 122.500,00€. Επιστημονικός Υπεύθυνος από πλευράς Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς ήταν ο Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Πατσάκης. Στο πλαίσιο του έργου έγιναν 4 εκδηλώσεις, μια σύντομη περιγραφή των οποίων μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

Περισσότερα Στοιχεία

Διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» και κωδικό ΕΔΒΜ20 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Σχετ.: - Η με αρ. πρωτ. 3315/15-03-2016 Πρόσκληση (κωδ. ΕΔΒΜ20), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- Το με αρ. πρωτ. 4188/31-03-2016 έγγραφο της ΕΥΔ

- Το με αρ. πρωτ. 4895/15-04-2016 έγγραφο της ΕΥΔ

Στοιχεία(.pdf)

 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ με τίτλο «Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων» (ΕΔΒΜ 22) καθώς και τα συνημμένα σε αυτή αρχεία.

Πρόσκληση(.pdf)

Συνημμένα1(.rar)

Συνημμένα2(.rar)

Πρόσκληση με Κωδικό ΕΔΒΜ20 και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού».

Στοιχεία(pdf.)

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με Κωδικό ΕΔΒΜ20 και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού».

Στοιχεία(pdf.)

Διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» και κωδικό ΕΔΒΜ20 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Στοιχεία(pdf.)

Tuesday, 03 November 2015 00:00

Δελτίο τύπου ΚΑΝΘΑΡΟΣ

KATHAROSΑναπτυξιακή Σύμπραξη: Κάνθαρος  Πράξη: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά»

 

Στοιχεία (DOCX)

 

katharos 2

ΤΟΠΣΑ «Συνέργεια για την Απασχόληση στο Δήμο Πειραιά» Ανακοίνωση αποτελεσμάτων-ΑΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

 

Στοιχεία (PDF)

Page 1 of 2

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για είσοδο κάντε κλικ στο κουμπί Log in χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού E-mail που σας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο.

Τεχνική Υποστήριξη: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.