Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρύματος – ΠΜΣ Επανίδρυσης» και κ.ε C.533 (202215611/25-11-2022)