Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του έργου με κ.ε C.894 (202303196/16-03-2023)