Επιτροπή Ερευνών

Πρόεδρος

Καθηγητής Δημοσθένης Κυριαζής

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Αντιπρόεδρος

Καθηγητής Δημήτριος Γεωργακέλλος

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Βοζίκης

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Πολέμης

Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Πληροφορικής

Καθηγητής Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Πατσάκης

Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Καθηγητής Δημήτριος Γεωργακέλλος

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παπαναστασόπουλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Καθηγήτρια Ανδριάνα Πρέντζα

Τακτικό Μέλος

Καθηγητής Γεώργιος Βούρος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Καθηγήτρια Γεωργία Βερροπούλου

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Πλάτων Τήνιος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Παραβάντης

Τακτικό Μέλος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φωτεινή Ασδεράκη

Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Καθηγητής Εμμανουήλ Τσιριτάκης

Τακτικό Μέλος

Καθηγητής Άγγελος Αντζουλάτος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Καθηγητής Ευστράτιος Παπαδημητρίου

Τακτικό Μέλος

Συμμετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου

Επίκουρος Καθηγητής Σωτήριος Βαρελάς

Αναπληρωματικό Μέλος

Συμμετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Καθηγητής Δημήτριος Σιδηράς

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κωστόπουλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Καθηγητής Ευστράτιος Παπαδημητρίου

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Λαγούδης

Αναπληρωματικό Μέλος