• Κέντρο Ερευνών

  Το Κ.Ε.Π.Π στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου έχει θέσει ως όραμα το να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει...

  Read more
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών...

   

   

   

  Read more
 • Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...
  Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...

  Βρήκε στέγη στο «σπίτι» της Αρσης Βαρών στη Νίκαια...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • 1
 • 2
Prev Next

Πρόσκληση στην παρουσίαση το…

Το MIT Enterprise Forum Greece, σε συνεργασία με το ΕΚΕ...

18-01-2019

201816181/28-12-2018 - Πρόσκ…

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπ...

12-12-2018

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτρο…

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 (28/12...

21-12-2018

201816072/21-12-2018 - Πρόσκ…

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνερ...

21-12-2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «CYBELE — FOSTERING PRECISION AGRICULTURE AND LIVESTOCK FARMING THROUGH SECURE ACCESS TO LARGE-SCALE HPC-ENABLED VIRTUAL INDUSTRIAL EXPERIMENTATION ENVIRONMENT EMPOWERING SCALABLE BIG DATA ANALYTICS» (Grant Agreement 825355) πουχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου µε δύο (2) φυσικά πρόσωπά µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2021 κι όπως περιγράφεται ανά θέση, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) από 07/01/2019 μέχρι και την Παρασκευή 25/01/2019 και ώρα 17.00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

6ος όροφος, πρωτόκολλο

* Στις περιπτώσεις μη αυτοπρόσωπου κατάθεσης, συνίσταται η αποστολή μέσω courier, για την έγκαιρη παραλαβή των φακέλων. Για τις αποστολές είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω courier, θα πρέπει να υπάρξει σχετική ενημέρωση/κοινοποίηση στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. καθώς οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα προωθηθούν άμεσα στην επιτροπή αξιολόγησης.

Σχετικά αρχεία

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύβαση ανάθεσης έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου (31/12/2019) καθώς και σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου ή της ενδεχόμενης παράτασης αυτού, ο Ε.Λ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να αναθέτει μέρος ή το σύνολο του με την παρούσα αντικείμενου του ανατιθέμενου έργου προς τον συμβαλλόμενο, υπό τους αυτούς προβλεπόμενους με την ως άνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όρους.

 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του έργου και το αντικείμενο απασχόλησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ανά θέση και να υποβάλλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

 

ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) από την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 14:00, καθώς και από την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

6ος όροφος, πρωτόκολλο

* Στις περιπτώσεις μη αυτοπρόσωπου κατάθεσης, συνίσταται η αποστολή μέσω courier, για την έγκαιρη παραλαβή των φακέλων. Για τις αποστολές είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω courier, θα πρέπει να υπάρξει σχετική ενημέρωση/κοινοποίηση στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. καθώς οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα προωθηθούν άμεσα στην επιτροπή αξιολόγησης.

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει το ονοματεπώνυμο του αποστολέα και η αναφορά θέσης, με ένδειξη:

Υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση … της με αρ. πρωτ. 201816072/21.12.2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, για τις ανάγκες του έργου «Επιτροπή Ερευνών» (Α.001).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον κα Ειρήνη Δημέλη, στο τηλ. 210 4142613 και στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. κατά τις ώρες 09:00-17:00.

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο «UPGRADE’- UP skillinG Refugees And aDult Educators’» (κωδ. έργου C.087).

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου µε δύο (2) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια για τη Θέση 1: από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.05.2019 και για τη θέση 2: από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.08.2020, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του έργου και το αντικείμενο απασχόλησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ανά θέση και να υποβάλλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε µε συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την 4η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή, είτε αυτοπροσώπως από 7 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου 2019  στην παρακάτω διεύθυνση:

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

6ος όροφος, πρωτόκολλο

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει το ονοματεπώνυμο του αποστολέα και η αναφορά θέσης, με ένδειξη :

Υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση ΧΧ της με αρ. πρωτ. 201816029/21.12.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, για τις ανάγκες του έργου «‘UPGRADE’- UP skillinG Refugees And aDult Educators’» (κωδ. έργου C.087).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κα Γορανίτου Θωμαΐδα, στο τηλ. 210 4142623 και στο email tgoranit@unipi.gr κατά τις ώρες 09:00-17:00.

Σχετικά αρχεία

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο έργου «ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες, 1ος Κύκλος, κ.ε. C350, προκηρύσσεται μία (1) θέση Εξωτερικού Συνεργάτη για την «Υποστήριξη της λειτουργίας του ΠΜΣ» προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/08/2019 με δυνατότητα ανανέωσης.

 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) με πλήρως σφραγισμένο φάκελο για μία ή περισσότερες θέσεις ο οποίος θα αποτελείται από βιογραφικό σημείωμα και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών, και από τις απαραίτητες βεβαιώσεις εμπειρίας/συμβάσεις, τυχόν συστατικές επιστολές και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό τους και κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητα των υποψηφίων. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την 4η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή, είτε αυτοπροσώπως από 7 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου 2019 στην παρακάτω διεύθυνση:


ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:


Για την Θέση της με αρ. πρωτ. 201816010/21.12.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες, 1ος Κύκλος, κ.ε. C350, προκηρύσσεται μία (1) θέση Εξωτερικού Συνεργάτη για την «Υποστήριξη της λειτουργίας του ΠΜΣ».

Σχετικά αρχεία

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201813107/23.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΥΜΧ469Β7Τ-ΟΞΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «BigDataStack: High-performance data-centric stack for big data applications and operations» (Grant Agreement 779747) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχετικά αρχεία

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «TrackandKnow: BigDataforMobilityTrackingKnowledgeExtractioninUrbanAreas» (Grant Agreement 780754) πουχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι από 01/01/2018 έως 31/12/2020.

Μία συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικείμενου του έργου και των Ενοτήτων Εργασίας (WorkPackages)παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε δύο (2) φυσικά πρόσωπα με χρονική διάρκεια η οποία αναφέρεται στη διάρκεια απασχόλησης της κάθε θέσης.

 

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00, καθώς και από τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

6ος όροφος, πρωτόκολλο

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:

Για τη θέση … /τις θέσεις ... της με αρ. πρωτ. 201819916/17.12.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, για τις ανάγκες του έργου «Track & Know» (κωδ. έργου B.689).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κα. Ειρήνη Πολυχρονίδου, στο τηλ. 210 4142631 και στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. κατά τις ώρες 10:00-17:00.

Σχετικά αρχεία

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201812356/29.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9630469Β7Τ-Ω2Φ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «5GTANGO — 5G Development and validation platform for global industry-specific network services and Apps» (Grant Agreement 761493) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχετικά αρχεία

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 201812375/30.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒΤΣ469Β7Τ-3ΥΧ), για το έργο με κωδικό Β.686 και τίτλο «FutureTPM» (Grant Agreement No 779391)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Η2020).

Σχετικά αρχεία

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201812377/30.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σχετικά αρχεία

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου µε δύο (2) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 02/08/2020, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του έργου και το αντικείμενο απασχόλησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ανά θέση και να υποβάλλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), συνοδευόμενη από:

 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση (βλ. σελ. 5)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών για τα Κριτήρια 1, 2 και 3 των Θέσεων 1 & 2
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων εργοδοτών για το Κριτήριο 4 των Θέσεων 1 & 2
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας ή βεβαιώσεων/πιστοποιητικών εκπαίδευσης ή βεβαιώσεων εργοδοτών ή βεβαιώσεων συμμετοχής σε έργα για τα Κριτήρια 5 έως 7 των Θέσεων 1 & 2

καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό τους, σε πλήρως σφραγισμένο φάκελο.

 

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17.00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

6ος όροφος, πρωτόκολλο

Σχετικά αρχεία

Page 1 of 12

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για είσοδο κάντε κλικ στο κουμπί Log in χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού E-mail που σας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο.

Τεχνική Υποστήριξη: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.