Ενεργά Προγράμματα

Τίτλος Έργου Έναρξη Λήξη Φορέας Χρηματοδότησης Επιστημονικά Υπεύθυνος Προϋπολογισμός
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΗΝ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 20-12-2017 31-1-2018 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12,750.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
&ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-4ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
28-11-2016 31-3-2018 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 75,000.00
ΠΜΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 15ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1-10-2015 31-8-2018 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 843,700.00
SOCIAL PROTECTION INNOVATIVE INVESTMENT IN LONG TERM CARE – SPRINT 1-6-2015 31-10-2018 ΕΕ ΤΗΝΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ 43,333.91
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SMOKEFREEBRAIN 2016-2017 30-11-2017 21-11-2018 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΡΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2,016.22
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ&ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ&ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-10ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1-7-2017 31-12-2018 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 230,598.40
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΥΨΗΛΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20-11-2018 31-12-2018 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 26,000.00
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
29-8-2008 28-08-19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15,443.23
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18-19 2-11-2018 31-08-19 ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16,000.00
ΠΜΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 1-11-2018 31-03-20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85,500.00
PROSPECT: PEER POWERED CITIES AND REGIONS 01/06/17 31-05-20 ΕΕ ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 159,518.75
ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑ103 ΚΑΙ ΚΑ107 11-11-2016 30-09-20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 768.20
ΈΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – “ENGAGE” 1-7-2018 30-06-21 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 187,300.00
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ENSPOL 25-9-2017 17-09-21 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3,800.12
ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ACPAI (ASSOSIATION OF CERTIFICAT PUBLIC ACCOUNTANTS) 01/03/17 01/03/22 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΩΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,700.00
EIDAS: TRANSFORMATION OF GREEK E-GOV SERVICES TO EIDAS CROSSBORDER SERVICES 02/01/17 01/05/18 ΕΕ ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 57,780.00
SPADES: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟ-ΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 02/08/18 02/08/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΒΛΑΧΟΥ ΑΚΡΙΒΗ 171,000.00
CITYZEN – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ IOT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 04/06/18 03/06/21 ΕΣΠΑ ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 126,140.00
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 27/07/18 03/09/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΒΛΑΜΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 13,440.00
NETPHISH – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ «ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ» 06/09/18 05/03/21 ΕΣΠΑ ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 194,950.00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ “ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ”
06/04/17 05/04/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4,000.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΛΠ ΑΕ
11/06/13 10/06/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17,133.40
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΟΧΕ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 32-36 & 96 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ε.Ε) 1303/2013 13/04/18 12/04/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 69,000.00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ JAVA ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MODUS A.E. 18/07/18 13/05/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΛΕΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 17,700.00
ΕΡΜΗΣ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15/09/13 14/09/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 73,458.50
INDOEDUC4LL: ENSURING ACCESS AND QUALITY EDUCATION FOR STUDENTS WITH DISABILITIES IN INDONESIAN UNIVERSITIES 15/10/16 14/10/19 ΕΕ ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 54,816.00
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ UNIVERSITY OF INTERNATIOANAL BUSINESS AND ECONOMICS (UIBE) 01/09/18 14/12/22 ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 17,000.00
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3851/2010 27/07/18 15/09/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 5,000.00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15/12/2017-15/12/2018) 15/12/17 15/12/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 2,338.70
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΥΧΟΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΩΣΗΣ ΛΥΤΡΩΝ RANSOMWARE 16/05/18 16/06/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,000.00
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ E-SENS 2016-2017 20/12/17 16/12/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 361,570.41
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ISMPH 2016-2017 30/11/17 17/05/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 27,938.72
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ FLEX:FIRE LTE 2016-2017 20/12/17 18/01/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 8,740.94
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TERRANOVA 2016-2017 20/12/17 18/01/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2,315.00
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ESPDINT 2016-2017 20/12/17 18/01/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 24,177.52
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 19/12/18 18/04/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7,200.00
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BRISTOL-MYERS SQUIBB Α.Ε. ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 18/04/18 18/05/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ 850.00
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ GRINV 2016-2017 20/12/17 18/12/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 6,942.24
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ NOB.LE 2016-2017 20/12/17 18/12/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 12,711.15
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TOOP 2016-2017 20/12/17 18/12/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2,608.71
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ RECRED 2016-2017 01/01/18 18/12/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10,437.27
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ UINFC2 2016-2017 01/01/18 18/12/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3,547.50
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SERCO 2016-2017 01/01/18 18/12/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 8,197.20
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ MEDUSA 2016-2017 01/01/18 18/12/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10,007.16
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SAURON 2016-2017 01/01/18 18/12/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,897.97
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ MITIGATE 2016-2017 01/01/18 18/12/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7,651.98
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ OPERANDO 2016-2017 01/01/18 19/01/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8,845.38
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ PRACTICIES 2016-2017 01/01/18 19/01/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 964.32
DART: DATA DRIVEN AIRCRAFT TRAJECTORY PR 20/06/16 19/06/18 ΕΕ ΒΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 170,000.00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPECIFAR Α.Β.Ε.Ε. ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 20/07/17 19/07/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ 4,500.00
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 20/01/17 20/01/22 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17,505.03
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 20/07/17 20/02/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 48,000.00
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BRISTOL-MYERS SQUIBB Α.Ε. ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 22/06/2018-20/07/2018) 22/06/18 20/07/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ 1,275.00
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ» (ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 16/12/2017-20/08/2018) 16/12/17 20/08/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 2,500.00
PENETRATION TEST PCI DSS ENVIRONMENT MELLON 20/11/18 20/12/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5,000.00
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ PROSPECT 2016-2017 30/11/17 21/11/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 968.50
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ MUSTEC 2016-2017 30/11/17 21/11/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 633.99
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ CARISMA 2016-2017 30/11/17 21/11/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4,265.60
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ FIRES 2016-2017 30/11/17 21/11/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1,148.31
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ DATACRON 2016-2017 01/01/18 21/11/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΒΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12,676.51
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ DART 2016-2017 01/01/18 21/11/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΒΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3,883.71
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 23-11-2018 21/11/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 18,000.00
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ALPHA BANK» 31/05/18 22/06/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 4,500.00
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «STEM ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 23/03/18 23/03/21 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 5,400.00
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 23/04/17 23/04/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19,964.52
ΜΑΝΤΟ BLIND ESCORT APPS: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 25/07/18 24/07/20 ΕΣΠΑ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 135,112.20
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 27/10/17 26/10/22 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3,430.00
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 15/01/18 27/02/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ 866.67
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – MHTIΣ 28/06/18 27/06/21 ΕΣΠΑ ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 315,500.00
ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ (INTELTRIAGE) 28/06/18 27/06/21 ΕΣΠΑ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 125,000.00
ΣΥΣΥΦΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ» 28/06/18 27/06/21 ΕΣΠΑ ΨΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 210,110.18
INCLUDU- INCLUDE EUROPEAN UNION VALUES 01/09/16 28/02/18 ΕΕ ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 59,980.00
ΠΜΣ ΔΟΠ 22ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/16 28/02/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 310,400.00
ΠΜΣ ΔΤΕ 18ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/16 28/02/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 268,466.00
ΠΜΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ &ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/16 28/02/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 121,500.00
ΠΜΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 8ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/16 28/02/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 172,359.19
ΠΜΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/15 28/02/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 410,000.00
ΠΜΣ ΔΕΣ 11ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/15 28/02/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΤΙΑΣ 229,906.66
SERCO: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FOR ROMA 01/12/15 28/02/18 ΕΕ ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 65,501.42
ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/15 28/02/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 131,430.00
ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/15 28/02/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΩΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 567,533.00
ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (1ΟΣ) 01/09/16 28/02/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 111,000.00
ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝ. ΔΙΟΙΚ. ΤΗΛ. ΣΥΣΤ. (1ΟΣ) 01/09/16 28/02/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16,000.00
ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦ. ΕΠΙΚ. & ΔΙΚΤΥΑ (1ΟΣ) 01/09/16 28/02/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 69,000.00
ΠΜΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/03/17 28/02/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 48,500.00
ΠΜΣ ΔΤΕ 19ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/17 28/02/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 515,058.21
ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 17ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/17 28/02/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 127,796.89
ΠΜΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 11ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/17 28/02/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ 457,640.00
ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/16 28/02/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΤΙΑΣ 161,009.44
ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/16 28/02/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 121,500.00
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» – 3ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/17 28/02/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΚΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 368,295.64
ΠΜΣ ΒΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/17 28/02/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κοτταρίδη Κωνσταντίνα 86,700.00
ΠΜΣ ΔΟΠ 23ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/17 28/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 580,556.38
ΠΜΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/17 28/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 390,701.12
ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 13ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/17 28/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΤΙΑΣ 218,202.06
ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 3ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 13/11/17 28/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 64,600.00
ΠΜΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 01/11/18 28/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 252,000.00
ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ (1ΟΣ) 01/09/18 28/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 58,500.00
ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝ. ΔΙΟΙΚ. ΤΗΛ. ΣΥΣΤ. ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ (1ΟΣ) 01/09/18 28/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32,000.00
ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦ. ΕΠΙΚ. & ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ (1OΣ) 01/09/18 28/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22,500.00
ΠΜΣ ΒΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 13/09/18 28/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κοτταρίδη Κωνσταντίνα 122,400.00
ΠΜΣ ENERGY STRATEGY LAW & ECONOMICS 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/17 28/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 290,000.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 01/09/18 28/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΥΤΗΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 241,500.00
ΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 01/09/18 28/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΚΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 228,666.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ – ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 13/09/18 28/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 301,600.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 01/09/18 28/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 258,500.00
ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 13/09/18 28/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 112,700.00
ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 01/09/18 28/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 107,000.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 01/11/18 28/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 325,000.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 13/09/18 28/02/21 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 109,200.00
MULTIPLE ASPECTS TRAJECTORY MANAGEMENT AND ANALYSIS – MASTER 01/03/18 28/02/22 ΕΕ ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55,760.00
PERSONALIZED LEARNING FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS 24/09/2018 28/06/2019 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 9,935.92
CROWDHEALTH 01/03/17 29/02/20 ΕΕ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 393,125.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 04/10/18 29/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ 344,500.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 04/10/18 29/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 153,600.00
ΠΜΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 03/12/18 29/02/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54,000.00
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 – 2019 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 29/06/18 29/06/19 ΕΣΠΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 380,160.00
REPAIR – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΚΕΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (V2V) 30/05/18 29/09/19 ΕΣΠΑ ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 62,650.00
ΜΕΤΥΓΕ – Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ 30/05/18 29/09/19 ΕΣΠΑ ΡΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 56,350.00
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ 20/12/18 30/01/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 5,000.00
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SPRINT 2016-2017 20/12/17 30/03/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΝΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ 1,853.16
OPERANDO (H2020) 01/05/15 30/04/18 ΕΕ ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 396,162.45
ROADART: RESEARCH ON ALTERNATIVE DIVERSITY ASPECTS FOR TRUCKS 01/05/15 30/04/18 ΕΕ ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1,000,000.00
MITIGATE: MULTIDIMENSIONAL, INTEGRATED, RISK ASSESSMENT FRAMEWORK AND DYNAMIC, COLLABORATIVE RISK MANAGEMENT TOOLS FOR CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURES 01/09/15 30/04/18 ΕΕ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 346,875.00
RECRED (H2020) 01/05/15 30/04/18 ΕΕ ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 411,443.20
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LEO PHARMACEUTICAL HELLAS S.A ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 01/03/18 30/04/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ 1,161.60
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 05/03/18 30/04/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 496,000.00
RADIATION TESTS FOR THE ESA MYRIAD- 2 PR 01/09/18 30/04/19 ΕΕ ΨΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4,050.00
2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ» 01/02/18 30/04/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ 30,036.06
SAURON-SCALABLE MULTIDIMENSIONAL SITUATION AWARENESS SOLUTION FOR PROTECTING EUROPEAN PORTS -H2020-CIP-2016-2017 01/05/17 30/04/20 ΕΕ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 428,125.00
MATILDA 01/06/17 30/04/20 ΕΕ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 352,500.00
FIRES: FINANCIAL&INSTITUTIONAL REFORMS FOR ENTREPRENEURAL 01/06/15 30/05/18 ΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 53,300.31
ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε 03/07/17 30/06/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2,873.32
ΠΜΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/16 30/06/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 300,466.99
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΈΛΕΓΧΟ (EXTERNAL SECURITY AUDIT PREPARATION)» 01/06/18 30/06/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4,740.00
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΙ 15/02/12 30/06/19 ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 29,876.49
E-SENS: ELECTRONIC SIMPLE EUROPEAN NETWO 01/04/13 30/06/19 ΕΕ ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 749,731.00
ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/05/13 30/06/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 30,000.00
TOOP: THE ONCE ONLY PRINCIPLE PROJECT 01/01/17 30/06/19 ΕΕ ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 688,099.13
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟ 13/11/15 30/06/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 70,000.00
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 24/12/15 30/06/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 19,800.00
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 04/11/14 30/06/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 188,595.44
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 04/08/17 30/06/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20,700.00
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 04/08/17 30/06/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20,700.00
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
20/12/17 30/06/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΩΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10,000.00
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 01/07/18 30/06/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 23,387.10
CYBERSECURITY AWARENESS AND KNOWLEDGE SYSTEMIC HIGH-LEVEL APPLICATION -YAKSHA 01/01/18 30/06/20 ΕΕ ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 226,875.00
ERASMUS + /ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 ΚΑ107 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 01/06/17 30/07/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 181,845.00
ERASMUS+ 2017-2018/ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1. ΚΑ101 01/06/18 30/07/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 234,880.00
ΜΕΛΙΤΥ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET OF THINGS ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 31/07/18 30/07/21 ΕΣΠΑ ΚΟΤΖΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 443,820.60
E LEARNING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 6ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/17 30/09/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 74,510.00
ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 16ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/16 30/09/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 137,400.00
ΠΜΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 10ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/16 30/09/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ 365,850.00
ΠΜΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 16ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/10/16 30/09/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 680,000.00
ΠΜΣ ΟΙΚ & ΕΠΙΧΕΙΡ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 13ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/10/16 30/09/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 366,250.00
ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/10/16 30/09/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 216,600.00
ERASMUS+/ KA1 2017-2018 01/06/17 30/09/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 551,486.00
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 01/10/17 30/09/18 ΕΣΠΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 199,184.25
ERP PENETRATION TEST MELLON TECHNOLOGIES 04/06/18 30/09/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4,500.00
ΠΜΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 17ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/10/17 30/09/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 626,000.00
ΠΜΣ ΟΙΚ&ΕΠΙΧ.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 14ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/10/17 30/09/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 657,372.00
ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/10/17 30/09/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 383,991.19
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ARPAISE 30/09/15 30/09/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4,740.04
ERASMUS+ 2018-2019/ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1. ΚΑ101 01/06/18 30/09/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 596,134.00
ΠΜΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 01/10/18 30/09/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 294,000.00
MUSTEC: MARKET UPTAKE OF SOLAR THERMAL ELECTRICITY THROUGH COOPERATION 01/10/17 30/09/20 ΕΕ ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 249,762.50
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» – 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 01/10/18 30/09/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 390,000.00
ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 01/11/18 30/09/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 220,500.00
«ADVANCED PROGRAM IN MANAGEMENT FOR INSURANCE EXECUTIVES (7ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)» 01/09/18 30/11/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3,500.00
5GTANGO 01/06/17 30/11/19 ΕΕ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 383,750.00
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ & ΑΝΑΠΤΤΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ) 30/11/17 30/11/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,040.00
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ Δ. 04/08/17 30/11/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 25,200.00
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04/08/17 30/11/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25,200.00
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/11/17 30/11/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 22,500.00
LIGHTWEIGHT INFRASTRUCTURE FOR GLOBAL HETEROGENEOUS TRUST 19/11/18 30/11/19 ΕΕ ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 253,750.00
CUREX /TRUSTED DIGITAL SOLUTIONS AND CYBERSECURITY IN HEALTH AND CARE 01/12/18 30/11/21 ΕΕ ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 463,375.00
ADVANCED PROGRAM IN MNG FOR INSURANCE EXECUTIVES 6ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 15/05/17 31/01/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15,000.00
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ POLIMP 2016-2017 30/11/17 31/01/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25,433.05
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ GREENECONET 2016-2017 30/11/17 31/01/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25,633.83
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ENSPOL 2016-2017 30/11/17 31/01/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14,245.07
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TRANSRISK 2016-2017 30/11/17 31/01/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11,987.73
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ROADART 2016-2017 30/11/17 31/01/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22,148.05
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SAFERTEC 2016-2017 30/11/17 31/01/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3,693.33
ΈΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 01/10/18 31/01/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19,000.00
ΠΜΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/10/16 31/03/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 185,092.28
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: “ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ : ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 01/09/17 31/03/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16,800.00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ ΣΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ MARKET ACCESS 01/04/17 31/03/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ 7,500.00
ΠΜΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/10/17 31/03/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 359,165.75
TRANSRISK: TRANSITIONS PATHWAYS AND RISK ANALYSIS FOR CLIMATE CHANGE MITIGATION AND ADAPTION STRATEGIES 01/09/15 31/03/19 ΕΕ ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 607,071.80
DATACRON: BIG DATA ANALYTICS FOR TIME CRITICAL MOBILITY FORECASTING 01/01/16 31/03/19 ΕΕ ΒΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 733,725.00
ΠΜΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ,IOT & ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 14/11/18 31/03/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 121,500.00
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SLALOM 2016-2017 01/01/18 31/05/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΡΟΥΣΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2,608.85
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ EUCONNECTS 2016-2017 01/01/18 31/05/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΡΟΥΣΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 969.25
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ <ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ> ΚΑΤΑ ISO/IEC 17025:2005 01/10/11 31/05/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19,323.30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-5ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 25/09/17 31/05/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 48,000.00
GRINV: INTEROPERABLE EINVOICING IN GREECE 01/10/17 31/05/19 ΕΕ ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 166,746.00
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ-2018 06/10/17 31/05/19 ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 14,000.00
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 04/08/17 31/05/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 19,800.00
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 04/08/17 31/05/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 19,800.00
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΥΠΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ 04/08/17 31/05/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΙΔΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19,800.00
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) 16/05/18 31/05/19 ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 35,000.00
WAVEFORM DESIGN AND BENCHMARKING TOOL (WILDCAT) 01/06/18 31/05/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50,000.00
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ BINARY ACADEMY, ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BINARY LOGIC ABEE 01/06/17 31/05/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 3,000.00
PRACTICIES 01/06/17 31/05/20 ΕΕ ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 162,812.50
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 31/05/18 31/05/20 ΕΣΠΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 221,090.50
ERASMUS+/KA 107 ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α 01/06/16 31/07/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 65,632.12
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 23/02/17 31/07/18 ΕΕ ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 25,936.00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ INSURANCEPEDIA.GR 29/08/17 31/07/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 20,000.00
CARISMA:COORDINATION&ASSESSMENT OF RESEARCH& INNOVATION IN SUPPORT OF CLIMATE MITIGATION ACTIONS 01/02/15 31/07/18 ΕΕ ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 206,588.02
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04/08/17 31/07/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10,800.00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΨΥΧΑΡΓΩ» 01/07/18 31/07/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1,440.00
TOURISMED: PÊCHE TOURISME POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE (FISHING TOURISM FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE MEDITERRANEAN AREA) 01/02/17 31/07/19 ΕΣΠΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 222,875.00
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ INSPIRING SCIENCE 2016-2017 01/01/18 31/07/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΑΜΨΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 96,867.59
EPAFOS ACADEMY ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ 01/08/17 31/07/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1,200.00
ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ ΕΕ: 22/4/2016 01/09/15 31/08/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10,000.00
ΠΜΣ E-MB.A 9ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/10 31/08/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 584,840.00
ΠΜΣ E-MB.A 10ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/11 31/08/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 473,000.00
ΠΜΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/16 31/08/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 341,516.50
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΜΣ 01/09/17 31/08/18 ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 642,121.55
ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2017-2018 01/11/17 31/08/18 ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9,432.44
DEMOKLEOS: RETHINKING DEMOCRATIC AWARENESS AND COLLECTIVE RESPONSIBILITY FOR A WHOLE-SCHOOL APPROACH 01/09/15 31/08/18 ΕΕ ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 17,793.00
ΠΜΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ& ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 3ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/16 31/08/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 352,811.20
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» – 2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/16 31/08/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΚΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 306,000.00
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 04/08/17 31/08/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 11,700.00
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 04/08/17 31/08/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11,700.00
ISBIS 2018 MEETING ON STATISTICS IN BUSINESS AND INDUSTRY 12/02/18 31/08/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 36,666.21
EDU TRIP -JEAN MONNET CHAIR ON EUROPEAN UNION’S EDUCATION, TRAINING, RESEARCH AND INNOVATION POLICIES 01/09/16 31/08/19 ΕΕ ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 50,000.00
NEAR-EU: : NEXUS OF EUROPEAN CENTERS ABROAD FOR RESEARCH ON EHEA 01/09/16 31/08/19 ΕΕ ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 32,747.00
EASTMED: EASTERN MEDITERRANEAN REGIONAL TRAINING PARTNERSHIP 01/09/16 31/08/19 ΕΕ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 57,305.00
GOVUNET: GOVERNANCE, PLURALISM AND TRANS-ΝATIONALISATION IN EUROPE 01/09/16 31/08/19 ΕΕ ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 15,228.00
ΠΜΣ MB.A 22ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/16 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΥΤΗΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 287,500.00
ΠΜΣ TQM 15ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/09 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 322,512.81
ΠΜΣ ΔΟΠ 21ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/15 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 303,787.14
ΠΜΣ E MB.A 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/13 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 459,161.61
ΠΜΣ E MB.A 13ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/14 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 468,952.96
ΠΜΣ E MB.A 14ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/15 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 446,918.85
ΠΜΣ E MB.A 15ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/16 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 558,400.00
E MB.A 16ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/17 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 640,440.58
ΠΜΣ ΧΡΗΜΑΤ&ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 9ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/01/16 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 284,000.00
ΠΜΣ ΧΡΗΜΑΤ&ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 10ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/01/17 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 488,877.79
ΠΜΣ ΧΡΗΜΑΤ&ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ& ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/01/17 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 294,947.93
ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ 01/09/18 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΤΙΑΣ 142,000.00
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 01/04/14 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13,929.88
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ 02/11/18 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 64,000.00
ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 3ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/16 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΩΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 489,600.00
ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 4ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/17 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΩΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 564,739.27
ΠΜΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 4ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/17 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 460,740.35
ΠΜΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠAΙΔΕΥΣΗΣ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 01/11/18 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 52,500.00
ΠΜΣ ENERGY: STRATEGY, LAW & ECONOMICS 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 01/09/18 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 255,000.00
DESIGNSTEM: INTEGRATED DESIGN + STEM EDUCATION 01/09/16 31/08/19 ΕΕ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30,850.00
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 2017-2018
19/12/17 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7,000.00
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΜΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 01/09/18 31/08/19 ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 469,899.24
«ADVANCED SCHOOL OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT: EXECUTIVE BUSINESS SEMINARS». 01/11/18 31/08/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30,000.00
ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 01/09/17 31/08/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 286,340.39
ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 01/09/18 31/08/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΩΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 469,000.00
ERASMUS+_KA2- COOPERATION FOR INNOVATION 01/09/18 31/08/20 ΕΕ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 208,600.00
ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 01/09/18 31/08/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 466,040.00
THE EAST-MED JEAN MONNET CENTRE OF EXCELLENCE (EXCELEM) 1-9-2018 31/08/21 ΕΕ ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 42,500.00
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 5G TANGO 2016-2017 30/11/17 31/10/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2,727.48
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ CROWDHEALTH 2016-2017 30/11/17 31/10/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2,993.69
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ MATILDA 2016-2017 30/11/17 31/10/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2,505.37
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ATMOSPHERE 2016-2017 30/11/17 31/10/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 431.52
SMOKE FREE BRAIN: MULTIDISCIOLINARY TOOLS FOR IMPROVING THE EFFICACY OF PUBLIC PREVENTION MEASURES AGAINST SMOKING 01/12/16 31/10/18 ΕΕ ΡΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 88,125.00
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗ 27/06/18 31/10/18 ΕΕ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 14,850.00
ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 27/07/18 31/10/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 8,000.00
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-(2OΣ ΚΥΚΛΟΣ) 01/10/18 31/10/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2,800.00
ATMOSPHERE 01/11/17 31/10/19 ΕΕ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 170,000.00
INTELED-INNOVATIVE TRAINING VIA EMBODIED LEARNING AND MULTI-SENSORY TECHNIQUES FOR INCLUSIVE EDUCATION 01/11/17 31/10/19 ΕΕ ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 36,161.00
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΠΕΙ 2014-2020 01/04/16 31/10/22 ΕΣΠΑ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1,713,875.10
ESPDINT: INTEROPERABLE ESPD AND VCD SERVICES INSIDE AND BETWEEN EUROPEAN COUNTRIES 01/04/17 31/12/18 ΕΕ ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 187,986.00
ALDIA: ACCESSIBLE LEARNING DESIGN, IMPLEMENTATION AND ACCREDITATION 01/01/16 31/12/18 ΕΕ ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 85,782.00
TEDX UNIVERSITY OF PIRAEUS – 6ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 05/03/18 31/12/18 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 18,800.00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03/07/09 31/12/19 ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ 14,000.00
ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΜΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 01/09/11 31/12/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 560,917.00
SAFERTEC: SECURITY ASSURANCE FRAMEWORK F 01/01/17 31/12/19 ΕΕ ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 382,500.00
ΠΜΣ MBA 23ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/17 31/12/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΥΤΗΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 466,525.57
ΠΜΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 9ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01/09/17 31/12/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 436,412.44
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ECSC (EUROPEAN CYBER SECURITY CHALLENGE) 10/04/17 31/12/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 48,630.83
TERRANOVA – TERABIT/S WIRELESS CONNECTIVITY BY TERAHERTZ INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO DELIVER OPTICAL NETWORK QUALITY OF EXPERIENCE IN SYSTEMS BEYOND 5G 01/07/17 31/12/19 ΕΕ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2,996,775.00
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 24/09/15 31/12/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 19,838.70
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ 16/09/15 31/12/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 39,677.42
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 02/12/15 31/12/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 29,758.06
ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (2ΟΣ) 01/09/17 31/12/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 73,100.00
ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝ. ΔΙΟΙΚ. ΤΗΛ. ΣΥΣΤ. (2ΟΣ) 01/09/17 31/12/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 76,000.00
ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦ. ΕΠΙΚ. & ΔΙΚΤΥΑ (2ΟΣ) 01/09/17 31/12/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27,000.00
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 07/02/18 31/12/19 ΕΕ ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 22,610.00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 24/10/17 31/12/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 180,000.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» – 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 01/09/18 31/12/19 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 216,000.00
BIGDATASTACK 01/01/18 31/12/20 ΕΕ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 393,187.50
FUTURETPM / FUTURE PROOFING THE CONNECTED WORLD: A QUANTUM-RESISTANT TRUSTED PLATFORM MODULE 01/01/18 31/12/20 ΕΕ ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 290,500.00
TRACK AND KNOW: BIG DATA FOR MOBILITY TRACKING KNOWLEDGE EXTRACTION IN URBAN AREAS 01/01/17 31/12/20 ΕΕ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 472,500.00
LEARN2ANALYZE (L2Α): AN ACADEMIA-INDUSTRY KNOWLEDGE ALLIANCE FOR ENHANCING ONLINE TRAINING PROFESSIONALS’ (INSTRUCTIONAL DESIGNERS AND E-TRAINERS) COMPETENCES IN EDUCATIONAL DATA ANALYTICS 01/01/18 31/12/20 ΕΕ ΣΑΜΨΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1,011,192.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ 01/09/18 31/12/20 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 238,500.00
SEALEDGRID: SCALABLE, TRUSTED, AND INTEROPERABLE PLATFORM FOR SECURED SMART GRID 01/01/18 31/12/21 ΕΕ ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 333,000.00
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΔΠΜΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 01/09/15 31/12/21 ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 85,800.00
TEACHERS4EUROPE: SETTING AN AGORA FOR DEMOCRATIC CULTURE 31/12/18 31/12/21 ΕΕ ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 103,550.40
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 21/03/18 31/12/22 ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 100,000.00