Ενεργά Προγράμματα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΥ SAP
A.001 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -14.340.697,61
A.091 Αμοιβές μ.ΔΕΠ Πα.Πει. από άλλους φορείς ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.938.376,80
B.213 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ <ΣΠΟΥΔΑΙ> ΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -29.876,49
B.409 ΠΜΣ MBA 23ος ΚΥΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -450.425,57
B.411 ΠΜΣ TQM 15ος ΚΥΚΛΟΣ 61150 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -322.512,81
B.412 ΠΜΣ TQM 16ος ΚΥΚΛΟΣ 61160, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -335.754,33
B.413 ΠΜΣ TQM 17ος ΚΥΚΛΟΣ 61170 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -283.900,00
B.414 ΠΜΣ ΔΟΠ 18ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -292.500,00
B.415 ΠΜΣ ΔΟΠ 19ος ΚΥΚΛΟΣ 61190 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -273.100,00
B.416 ΠΜΣ ΔΟΠ 20ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -280.800,00
B.417 ΠΜΣ ΔΟΠ 21ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -303.787,14
B.418 ΠΜΣ ΔΟΠ 22ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -310.400,00
B.419 ΠΜΣ ΔΟΠ 23ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -655.556,38
B.424 ΠΜΣ ΔΤΕ 14ος ΚΥΚΛΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -187.500,00
B.425 ΠΜΣ ΔΤΕ 15ος ΚΥΚΛΟΣ 62150 ΑΡΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -330.000,00
B.426 ΠΜΣ ΔΤΕ 16ος ΚΥΚΛΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -216.250,00
B.427 ΠΜΣ ΔΤΕ 17ος ΚΥΚΛΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -536.250,00
B.428 ΠΜΣ ΔΤΕ 18ος ΚΥΚΛΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -268.466,00
B.429 ΠΜΣ ΔΤΕ 19ος ΚΥΚΛΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -529.039,83
B.439 E MBA 16ος ΚΥΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -683.465,32
B.490 ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -286.985,39
B.529 ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 17ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -130.001,98
B.579 ΠΜΣ ΟΙΚ&ΕΠΙΧ.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 14ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -655.747,00
B.624 ΠΜΣ ΔΕΣ 4ος Κύκλος ΠΕΤΡΟΣ ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -161.000,00
B.625 ΠΜΣ ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑ ΠΕΤΡΟΣ ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -153.000,00
B.626 ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -155.000,00
B.637 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ BINARY LOGIC ΑΒΕΕ -9.000,00
B.660 ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟ ΣΩΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΧΙ ΜΕΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -7.800,00
B.760 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙ
ΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΔΠΜΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΙΠΑ ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -126.880,00
B.803 ΕΡΜΗΣ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VICTUS NETWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -73.458,50
B.950 ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -432.000,00
B.951 ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -567.533,00
B.952 ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -573.018,88
B.953 ΠΜΣ ΛΟΓ& ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -636.571,46
B.954 ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -293.962,50
B.955 ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ – ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -379.387,50
B.956 ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤ&ΕΛΕΓΧ ΔΗΜ ΟΡΓ 3ος ΚΥΚΛΟΣ EΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΕΕ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -336.675,00
B.957 ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ 4ος ΚΥΚΛΟΣ EΠΑΝIΔΡΥΣΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -326.250,00
B.958 ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤ & ΕΛΕΓΧ ΔΗΜ ΟΡΓ 5ος E 10/6/20 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -300.000,00
B.959 ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ 6ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ – ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 6ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΕΕ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -296.250,00
B.973 ΠΜΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 4ος ΚΥΚΛΟΣ ΡΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -460.740,35
B.975 ΠΜΣ ΟΙΚ Κ ΔΙΟΙΚ ΥΓΕΙΑΣ 2ος Κ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΡΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -205.500,00
B.976 ΠΜΣ ΟΙΚΟΝ & ΔΙΟΙΚ ΥΓΕΙΑΣ 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΡΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -235.000,00
B.977 ΠΜΣ ΟΙΚ & ΔΙΟΙΚ ΥΓΕΙΑΣ 4ος ΚΥΚΛΟΣ ΡΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -193.000,00
B.978 ΠΜΣ ΟΙΚ & ΔΙΟΙΚ ΥΓΕΙΑΣ 5ος Κ EE 27/7/202 ΡΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -169.000,00
B.979 ΠΜΣ ΟΔΥ 6ος ΚΥΚΛΟΣ:ΠΜΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΕ ΡΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -120.000,00
B.980 ΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -237.150,00
B.981 ΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -306.000,00
B.982 ΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -357.995,19
C.005 ΠΜΣ Ηλεκτρονική Μάθηση Επανίδρυση (3ος) ΣΑΜΨΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -73.500,00
C.006 ΠΜΣ Ηλεκτρονική Μάθηση Επανίδρυση (4ος) ΣΑΜΨΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -58.500,00
C.007 ΠΜΣ Ηλεκτρονική Μάθηση Επανίδρυση (5ος) ΣΑΜΨΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -36.000,00
C.008 ΠΜΣ Ηλεκτρονική Μάθηση Επανίδρυση (6ος) ΣΑΜΨΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.022 ΠΜΣ στις Ψηφ. Επικ. & Δίκτυα Επανίδρυση ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -25.500,00
C.023 ΠΜΣ στις Ψηφ. Επικ. & Δίκτυα Επανίδρυση ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -12.850,00
C.024 ΠΜΣ στις Ψηφ. Επικ. & Δίκτυα Επανίδρυση ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -18.900,00
C.033 ΠΜΣ ΟΙΚ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3ος Κ – ΠΜΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΕΕ
ΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -322.912,00
C.035 ΠΜΣ ΟΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 5ος KYKΛΟΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -237.400,00
C.036 ΠΜΣ ΟΙΚONOMIKH ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 6ος
ΚΥΚΛΟΣ ΕΕ
ΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -448.000,00
C.043 ΠΜΣ ΒΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2ος ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ EE ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -175.100,00
C.044 ΠΜΣ ΒΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3ος Επανίδρυση ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -194.400,00
C.045 ΠΜΣ ΒΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4oς ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -280.800,00
C.046 ΠΜΣ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5ος ΚΥΚΛΟΣ : ΠΜΣ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΕ
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -307.800,00
C.061 ΠΜΣ Energy: Strategy, Law & Economics 1ο ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -248.000,00
C.062 ΠΜΣ ENERGY STRATEGY LAW & ECONOMICS 2oς ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -250.000,00
C.063 ΠΜΣ ENERGY STRAT LAW ECON 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΥΣΗ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -179.000,00
C.065 ΠΜΣ Energy Strategy, Law & Economics 5ος ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -248.000,00
C.066 ΠΜΣ ENERGY STRATEGY LAW & ECONOMICS 6ος ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -251.400,00
C.077 MASTER: MULTIPLE ASPECTS TRAJECTORY MANAGEMENT AND ANALYSIS
EE
ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -84.260,00
C.091 ARIADNE – ARTIFICIAL INTELLIGENCE AIDED ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -587.500,00
C.098 KIDEDU-ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΠΑΙΖΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΕ ΤΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΛΟΙΠΑ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης -2.224.400,00
C.120 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) ΠΑ.ΠΕΙ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ Έσοδα ΚΕΔΙΒΙΜ -43.747,50
C.121 MANINN / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟ -153.000,00
C.125 INFINITECH – Tailored IoT & BigData Sandboxes and Testbeds for Smart, Autonomous and
Personalized Services in the European Finance and Insurance Services Ecosystem ΕΕ
30/12/2019
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -466.615,51
C.127 PolicyCLOUD / Policy Management Trough Technologies Across the Cpmplete Data
Lifecycle on Cloud Environments ΕΕ 26/11/2019
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -397.687,50
C.128 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΡΑΪΝΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.129 ECSC – EU CYBER SECURITY CHALLENGE ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -164.722,27
C.137 MORPHEMIC / Modelling and Orchestrating ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -300.000,00
C.141 citySCAPE – City Level Cyber Secure Mult ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -325.000,00
C.143 DELTA-S Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΕ
ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟ -143.600,00
C.147 SecuReHLS : EDA TOOLS FOR SECURE AND RELIABLE HIGH LEVEL SYNTHESIS IMPLEMENTATIONS ΨΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -165.085,44
C.205 Διεξαγωγή εξετάσεων για την πιστοποίηση ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Συμμετοχές Εξεταζομένων -100.000,00
C.230 ΠΜΣ E MBA 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ (Ν.4485/2017) ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -439.790,00
C.231 ΠΜΣ Ε-ΜΒΑ 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -498.510,00
C.232 ΠΜΣ Ε-ΜΒΑ 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣH EE 29/7/2020 ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -417.900,00
C.233 ΠΜΣ Ε-ΜΒΑ 4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣH ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -354.200,00
C.234 ΠΜΣ Ε-ΜΒΑ 5ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣ EE 10/06/2022 ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -365.200,00
C.235 ΠΜΣ Ε-ΜΒΑ 6ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ EE 25/5/2023 ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -396.000,00
C.240 ΠΜΣ MBA 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ (Ν.4485/2017) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -317.400,00
C.241 ΠΜΣ ΜΒΑ 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -230.000,00
C.242 ΠΜΣ ΜΒΑ 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ EE 29/7/2020 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -377.200,00
C.243 ΠΜΣ ΜΒΑ 4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -330.050,00
C.244 ΠΜΣ ΜΒΑ 5ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ EE 10/6/2022 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -238.050,00
C.245 ΠΜΣ ΜΒΑ 6ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ EE 25/5/2023 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -182.850,00
C.250 ΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -216.866,00
C.251 ΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -263.419,00
C.252 ΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3ος ΕΠΑNΙΔΡΥΣΗ ΕΕ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -208.000,00
C.253 ΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4ος ΕΠΑNΙΔΡΥΣΗ ΠΜΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -230.000,00
C.254 ΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5ος ΕΠΑNΙΔΡΥΣΗ ΠΜ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -266.000,00
C.255 ΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6ος ΕΠΑNΙΔΡΥΣΗ ΕΕ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -260.000,00
C.260 ΠΜΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -319.750,00
C.261 ΠΜΣ ΒΙΟΜ ΔΙΟΙΚ & ΤΕΧΝ 2ος ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -320.000,00
C.263 ΠΜΣ ΒΔΤ 4ος Κύκλος Επανίδρυσης – ΕΕ 02/08/2021 ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -318.700,00
C.264 ΠΜΣ ΒΙΟΜΗΧ ΔΙΟΙΚ & ΤΕΧΝ 5ος ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΕE ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -275.100,00
C.265 ΠΜΣ ΒΔΤ 6ος Κύκλος :ΠΜΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6ος ΚΥΚΛΟΣ
ΕΕ
ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -362.600,00
C.270 ΠΜΣ ΔΤΕ 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΑΡΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -247.500,00
C.271 ΠΜΣ ΔΤΕ 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΑΡΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -247.500,00
C.272 ΠΜΣ ΔΤΕ 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΕΕ 29/7/2020 ΑΡΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -252.500,00
C.273 ΠΜΣ ΔΤΕ 4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΑΡΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -173.750,00
C.274 ΠΜΣ ΔΤΕ 5ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ EE 10/6/2022 ΑΡΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -165.000,00
C.275 ΠΜΣ ΔΤΕ 6ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ EE 25/5/23 ΑΡΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -195.000,00
C.281 ΠΜΣ ΔΟΠ 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -184.500,00
C.282 ΠΜΣ ΔΟΠ 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ EE 29/7/2020 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -354.250,00
C.283 ΠΜΣ ΔΟΠ 4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -265.200,00
C.284 ΠΜΣ ΔΟΠ 5ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ EE 10/6/2022 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -312.000,00
C.285 ΠΜΣ ΔΟΠ 6ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ EE 25/5/20 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -297.700,00
C.291 ΠΜΣ ΧΡΗΜ&ΘΕΣΜ ΠΛ ΑΓ ΧΡ 2ος ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ – ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -169.200,00
C.292 ΠΜΣ ΧΡΗΜ&ΘΕΣΜ ΠΛ ΑΓ ΧΡ 3ος ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ – ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -170.400,00
C.293 ΠΜΣ ΧΡΗΜ&ΘΕΣΜ ΠΛ ΑΓ ΧΡ 4ος ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ – ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -168.000,00
C.294 ΠΜΣ ΧΡΗΜ&ΘΕΣΜ ΠΛ ΑΓ ΧΡ 5ος ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ – ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ EE
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -175.000,00
C.295 ΠΜΣ ΧΡΗΜ & ΘΕΣΜ ΠΛ ΑΓ ΧΡ 6ος ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ – ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ
EE
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.301 ΠΜΣ ΧΡΗΜ&ΤΡΑΠ ΔΙΟΙΚΗΤ 2ος ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ – ΠΜΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -224.230,00
C.302 ΠΜΣ ΧΡΗΜ&ΤΡΑΠ ΔΙΟΙΚΗΤ 3ος ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ – ΠΜΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -224.725,00
C.303 ΠΜΣ ΧΡΗΜ&ΤΡΑΠ ΔΙΟΙΚΗΤ 4ος ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ – ΠΜΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -217.200,00
C.304 ΠΜΣ ΧΡΗΜ & ΤΡΑΠ ΔΙΟΙΚΗΤ 5ος ΕΠΑ EE 10/6/2022 ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -312.000,00
C.305 ΠΜΣ ΧΡΗΜ & ΤΡΑΠ ΔΙΟΙΚΗΤ 6ος ΕΠΑ EE 13/6/2023 ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.311 ΠΜΣ ΑΣΦ ΨΗΦ ΣΥΣΤ 2ος ΕΠΑΝΙΔΡ ΕΕ 16/10/2019 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΠΟ ΜΕΤ/ΟΥΣ ΦΟΙΤ -94.800,00
C.312 ΠΜΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -132.300,00
C.313 ΠΜΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4ος ΚΥΚΛΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -117.600,00
C.314 ΠΜΣ Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων 5ος Κ’υκλοσ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -126.400,00
C.315 ΠΜΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 6ος ΚΥΚΛ EE 6/7/2023 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -112.700,00
C.320 ΠΜΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -294.800,00
C.321 ΠΜΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 2ος ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -357.000,00
C.323 ΠΜΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 4ος KYΚΛΟΣ EE ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -399.000,00
C.324 ΠΜΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 5ος KYΚΛΟΣ EE ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.325 ΠΜΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 6ος EE 13/6/2023 ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.331 ΠΜΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΜΠΟΪΛΕ ΜΑΡΙΑ-ΠΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -288.600,00
C.332 ΠΜΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ EE ΜΠΟΪΛΕ ΜΑΡΙΑ-ΠΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -407.100,00
C.333 ΠΜΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΜΠΟΪΛΕ ΜΑΡΙΑ-ΠΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -415.000,00
C.334 ΠΜΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 5ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ EE ΜΠΟΪΛΕ ΜΑΡΙΑ-ΠΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -345.000,00
C.335 ΠΜΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 6ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝ EE 6/7/23 ΜΠΟΪΛΕ ΜΑΡΙΑ-ΠΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -421.900,00
C.350 ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -107.000,00
C.351 ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -156.000,00
C.352 ΠΜΣ ΠΛΗΡ ΣΥΣΤ & ΥΠΗΡ 3ος Κ ΕΠΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -184.700,00
C.353 ΠΜΣ ΠΛΗΡ ΣΥΣΤ & ΥΠΗΡ 4oς Κ ΕΠΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -195.400,00
C.354 ΠΜΣ ΠΛΗΡ ΣΥΣΤ & ΥΠΗΡ 5oς Κ ΕΠΑ EE 3/6/2022 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -201.900,00
C.355 ΠΜΣ ΠΛΗΡ ΣΥΣΤ & ΥΠΗΡ 6oς Κ ΕΠΑ EE 1/6/2023 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -421.900,00
C.360 ΠΜΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -152.800,00
C.361 ΠΜΣ ΑΝΑΛΟΓ ΕΠΙΣ & ΔΙΟΙΚ ΚΙΝΔ 2ος Κ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -134.900,00
C.362 ΠΜΣ ΑΝΑΛΟΓ ΕΠΙΣΤ & ΔΙΟΚ ΚΙΝΔΥΝ 3ος Κ ΕΕ ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -158.950,00
C.363 ΠΜΣ Αν. Επ. & Διαχ. Κινδύνων 4ος Κύκλος ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -165.300,00
C.364 ΠΜΣ ΑΝΑΛ.ΕΠ.& ΔΙΟΙΚ.κΙΝΔ. 5ος ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -208.000,00
C.365 ΠΜΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Κ ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -112.900,00
C.371 ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2ος Κ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -79.010,00
C.372 ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠ ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -115.020,00
C.373 ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Στατιστικής 4ος Κύκλος ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -143.000,00
C.374 ΠΜΣ ΕΦΑΡΜ.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 5ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -159.000,00
C.375 ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 6ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΕ ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -159.300,00
C.380 ΠΜΣ ΟΙΚ & ΕΠΙΧ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑ ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -248.625,00
C.381 ΠΜΣ ΟΙΚ&ΕΠΙΧ ΣΤΡΑΤ 2ος ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -221.500,00
C.382 ΠΜΣ ΟΙΚΟΝ & ΕΠΙΧΕΙΡ ΣΤΡΑΤΗΓ 3ος ΚΥΚΛΟΣ Ε ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -249.000,00
C.383 ΠΜΣ ΟΙΚΟΝ & ΕΠΙΧΕΙΡ ΣΤΡΑΤΗΓ 4ος ΚΥΚΛΟΣ Ε ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -256.500,00
C.384 ΠΜΣ ΟΙΚΟΝ & ΕΠΙΧΕΙΡ ΣΤΡΑΤΗΓ 5ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -215.000,00
C.385 ΠΜΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 6ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΕ ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -253.500,00
C.391 ΠΜΣ ΚΑΤΑΝ ΣΥΣΤ ΑΣΦ  2ος ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΚΟΤΖΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -36.000,00
C.392 ΠΜΣ ΚΑΤΑΝΕΜ ΣΥΣΤΗΜ ΑΣΦΑΛ 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΚΟΤΖΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -72.000,00
C.393 ΠΜΣ Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων 4ος Κύκλος – ΕΕ ΚΟΤΖΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -154.500,00
C.394 ΠΜΣ Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων 5ος Κύκλος – ΕΕ ΚΟΤΖΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -197.200,00
C.395 ΠΜΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ 6oς ΚΥΚΛΟΣ : ΠΜΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 6oς ΚΥΚΛΟΣ ΕΕ
ΚΟΤΖΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -212.900,00
C.411 Advanced School of Professional Developm ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΧΙ ΜΕΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΧΟΡΗΓ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ -78.700,00
C.423 ΠΜΣ ΠΣΠ ΑΛΤΝ 4ος Κύκλος Επανίδρυσης – ΕΕ ΑΛΕΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -112.500,00
C.424 ΠΜΣ ΠΡΟΗΓ ΣΥΣΤ ΠΛΗΡ 5οςΚ ΕΠΑΝ EE 13/7/2022 ΑΛΕΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -117.700,00
C.425 ΠΜΣ ΠΡΟΗΓ ΣΥΣΤ ΠΛΗΡ 6οςΚ ΕΠΑΝ ΕΕ 27/7/2023 ΑΛΕΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -234.000,00
C.432 ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3οςΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΒΙΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -191.100,00
C.433 ΠΜΣ Πληροφορικής 4ος Κύκλος Επανίδρυση ΒΙΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -151.900,00
C.434 ΠΜΣ Πληροφορικής 5ος Κύκλος Επανίδρυση EE ΒΙΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -220.500,00
C.435 ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝ ΕΕ 27/7/2023 ΒΙΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -166.600,00
C.440 ΠΜΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ,IoT & ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ
ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -117.200,00
C.441 ΠΜΣ ΨΗΦ ΠΟΛΙΤ ΕΞΥΠ ΠΟΛΕΙΣ 2οςΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ  ΕΕ ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -147.000,00
C.442 ΠΜΣ ΨΗΦ ΠΟΛΙΤ ΕΞΥΠ ΠΟΛΕΙΣ 3οςΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ  ΕΕ ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -180.000,00
C.443 ΠΜΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4ος ΚΥΚΛΟΣ – ΕΕ ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -130.500,00
C.444 ΠΜΣ ΨΗΦ ΠΟΛ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛ 5ος ΚΥΚΛΟΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -135.000,00
C.445 ΠΜΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ,ΙοΤ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – 6ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΕ
ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -153.000,00
C.478 SAS 2020 ΧΑΛΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΧΙ ΜΕΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -9.500,00
C.483 ΠΕΔΙΟΝ 24 COSMOTE – ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΕ
ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ -294.035,28
C.533 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΜΠΣ ΕΠΑΝIΔΡΥΣΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -5.887.502,27
C.543 Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (E-learning)
Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου
Πειραιώς (3ος κύκλος)
EE 442-29/07/2022
ΤΣΙΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.544 Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (E-learning)
Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου
Πειραιώς (4ος κύκλος)
ΤΣΙΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.550 E learning Οικονομικά των Καταναλωτών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών (8ος κύκλος) EE ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -140.993,00
C.551 E-learning Οικονομικά των Καταναλωτών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών (9ος κύκλος)
Ε.Ε. 480-07/09/2023
ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.561 E learning στις Ναυτιλιακές Σπουδές (3ος κύκλος) ΧΛΩΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -53.865,69
C.562 E learning στις Ναυτιλιακές Σπουδές (4ος κύκλος) ΧΛΩΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.571 CSAP (Certified Systemic Analyst Professional) – 3ος κύκλος ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -1.418,00
C.572 CSAP (Certified Systemic Analyst Professional) – 4ος κύκλος ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.573 CSAP (Certified Systemic Analyst Professional) – 5ος κύκλος ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.592 TIPPING-PLUS : ENABLING POSITIVE TIPPING ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -258.891,25
C.596 ENPOR / Actions to Mitigate Energy Poverty in the Private Rented Sector ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -86.223,75
C.603 ΠΜΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 4ος ΚΥΚΛΟΣ – ΠΜΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4ος ΚΥΚΛΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -72.000,00
C.604 ΠΜΣ ΒΙΩΣ & ΠΟΙΟΤ ΣΤΗ ΘΑΛ ΒΙΟΜ 5ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -55.000,00
C.610 ΔΠΜΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΒΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -49.500,00
C.611 ΔΠΜΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΒΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -124.000,00
C.612 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΒΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -58.000,00
C.613 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 4ος ΚΥΚΛΟΣ ΒΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -85.500,00
C.614 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 5ος ΚΥΚΛΟΣ ΒΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -108.000,00
C.635 PORTLINK / LINKING PORT INDUSTRY TO NATIONAL AND REGIONAL ECONOMIES : A
PORT COMPOSITE INDICATOR
ΠΑΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΙΔΕΚ -144.160,00
C.636 POLIZERO – SWISS POLICY TOWARDS ZERO CO2 EMISSIONS COMPATIBLE WITH
EUROPEAN DECARBONISATION PATHWAYS EE 10/11/2020
ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Swiss Federal Office of Energy -77.973,53
C.638 MOORE MARITIME INDEX EE 10/11/2020 ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε -75.000,00
C.639 SHARE-COVID19 NON-INTENDED HEALTH, ECONOMIC AND SOCIAL EFFECTS OF THE
COVID-19 EPIDEMIC CONTROL DECISIONS: LESSONS FROM SHARE (SHARE-COVID19)
EE10/11/2020
ΤΗΝΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -234.540,00
C.641 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ TERRANOVA EE 20/11/2020 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -4.310,39
C.648 ENTER / ENTERING THE EdTech ENTREPRENEUR ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -161.040,00
C.650 TEDX-9ος&10ος&11ος&12ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΕ 9/12/2020 ΤΣΟΓΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -34.439,50
C.652 EPAS / EUROPEAN PARLIAMENT AMBASSADOR S CHOOLS EE 16/12/2020 ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EUROPEAN PARLEMENT -120.250,00
C.654 LeADS – LEGALITY ATTENTIVE DATA SCIENTISTS EE 23/12/2020 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -453.635,28
C.656 ORCHYD / NOVEL DRILLING TECHNOLOGY COMBINING HYDRO-JET AND PERCUSSION FOR ROP
IMPROVEMENT IN DEEP GEOTHERMAL DRILLING EE 30/12/2020
ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -340.242,90
C.659 VesselAl / Enabling Maritime digitalizat ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -296.250,00
C.663 Πρόγραμμα Εκπαίδευση Συμβούλων Επαγγελμα ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -4.750,00
C.670 ΠΜΣ Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -176.400,00
C.671 ΠΜΣ Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -177.250,00
C.672 ΠΜΣ Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -166.600,00
C.673 ΠΜΣ Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.680 ΔΠΜΣ ΔΙΟΙΚ ΝΑΥΤ ΕΠΙΣ & ΤΕΧΝ 1ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΕ ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -141.600,00
C.681 ΔΠΜΣ ΔΙΝΕΤ 2ος ΚΥΚΛΟΣ – ΕΕ 11/10/2021 ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -111.900,00
C.682 ΔΠΜΣ ΔΙΝΕΤ 3ος ΚΥΚΛΟΣ EE 13/7/2022 ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -132.900,00
C.683 ΔΠΜΣ ΔΙΝΕΤ 4ος ΚΥΚΛΟΣ – ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡ ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.690 ΠΜΣ Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (1ος) ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -89.700,00
C.691 ΠΜΣ Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (2ος) ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -117.000,00
C.692 ΠΜΣ Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (3ος) ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -81.900,00
C.693 ΠΜΣ Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (4ος) ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.712 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥ 0,00
C.713 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥ -31.584,00
C.714 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥ -4.630,30
C.715 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη
ΕΕ 30/12/2020
ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥ -5.377,42
C.724 ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΕΕ 30/9/2023 ΡΟΥΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -4.681,40
C.725 ΑΜΠΡ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -437.606,62
C.727 RE-SAMPLE / REal-time data monitoring for Shared, Adaptive, Multidomain and Personalised
Pediction and Decision Making for Long-term Pulmonary care Ecosystems EE 5/2/21
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -342.000,00
C.729 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΕ ΕΕ 5/2/2021 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -5.829,96
C.740 ΜΠΣ ΔΙΑΧ ΛΙΜΕΝ & ΠΑΡΑΚ ΟΙΚ 1ος ΚΥΚΛΟΣ EE ΧΛΩΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -90.000,00
C.741 ΜΠΣ ΔΙΑΧΕΙΡ ΛΙΜΕΝ & ΠΑΡΑΚ ΟΙΚ 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΧΛΩΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -55.000,00
C.742 ΜΠΣ ΔΙΑΧ ΛΙΜ & ΠΑΡΑΚ ΟΙΚ 3 ΚΥΚΛΟΣ EE 10/05/2023 ΧΛΩΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -40.000,00
C.750 SMARTCOM SMART ARRAYS FOR COOPERATIVE COMMUNICATIONS ΕΕ 5/3/2021 ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -25.748,40
C.796 ENCLUDE : ENERGY CITIZENS FOR INCLUSIVE DECARBONISATION EE 17/5/2021 ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -304.860,00
C.801 ΠΜΣ ΕΦΑΡΜ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -57.600,00
C.802 ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΕ 27/7/2023 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.810 ΠΜΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -90.000,00
C.811 ΠΜΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 2oς ΚΥΚΛΟΣ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΕ
9/9/2022
ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -65.000,00
C.812 ΠΜΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 3oς ΚΥΚΛΟΣ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΕ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -47.000,00
C.821 ΜΣ ΧΡΗΜ ΔΙΟΙΚ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ 1oς Κ EE 13/6/2023 ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.832 InterProc /Trans European eProcurement Implementation EE 14/6/21 ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -125.348,90
C.844 ProspectPlus-Capacity building for cities and regions – from learning
to action
ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -177.143,75
C.847 ERATOSTHENES / SECURE MANAGEMENT OF IoT DEVICES LIFECYCLE THROUGH
IDENTITIES, TRUST AND DISTRIBUTED LEDGERS EE 8/9/2021
ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -320.000,00
C.852 STUDY ON THE CAPACITY FOR GREENING OF EUROPEAN SEA PORTS EE 8/9/2021 ΜΠΟΪΛΕ ΜΑΡΙΑ-ΠΟΥΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -269.810,00
C.856 DIG SKILL GR / CONNECTING THE GREEK DIGITAL COALITION TO THE EUROPEAN
PLATFORM FOR DIGITAL SKILLS AND JOBS EE 27/9/2021
ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -35.142,00
C.862 Εφαρμογή και διαχείριση λύσεων ασφάλειας ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -6.800,00
C.863  PERSONAL FINANCE ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΑΙ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ”
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -2.800,00
C.869 Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης “Θαλάσσια Οικονομία”
Ε.Ε. 449-21/10/2022
ΧΛΩΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -25.875,00
C.877 MaDeReP MANAGEMENT DEVELOPMENT RESEARCH ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -170.106,14
C.881 ENTER-NEETs EMPOWER NEETs FOR SOCIAL ENTEPRENEURSHIP ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ -41.883,00
C.896 EMNESS – EUROPEAN MASTER NETWORK ON EMBEDDED SYSTEM SECURITY EE 11/2/2022 ΨΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -77.920,00
C.897 MOTIVATE – MOTIVATING TEACHERS 4 EUROPE EE ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -295.234,00
C.898 HealthMi – HEALTH CARE PROFESSIONAL GUIDANCE FOR MIGRANTS EE Δρ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ -46.261,00
C.899 InfoOptions – Informational Content of Market Option Prices EE ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟ -135.000,00
C.901 Val&invPens – Valuation and Optimal Investment of Pension Plans EE 4/3/2022 ΑΝΘΡΩΠΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΙΔΕΚ -159.370,00
C.902 ENEPOV – ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ & ΕΝΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΤΟΜΕΑ ( INNOVATIVE APPLICATIONS OF ENERGY AND POVERTY AT THE BUILDING SECTOR) EE
25/2/2022
ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -18.900,60
C.903 FAIRSCIENCE – FAIRNESS IN SCIENCE  HOW INCCREASED VISIBILITY AND REWARDS SHAPE SCIENTIFIC
COLLABORATIONS EE 4/3/2022
ΔΡΙΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΙΔΕΚ -149.512,00
C.904 DEELforHOST – DIGITAL EMPLOYER ENGAGEMENT AND LEARNING FOR HOSPITALITY
AND TOURISM UNDER PANDEMIC AND OTHER CRISIS SITUATIONS EE 11/3/2022
Δρ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -34.060,00
C.911 iHELP – PERSONALISED HEALTH MONITORING AND DECISION SUPPORT BASED ON
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND HOLISTIC – HEALTH RECORDS EE 10/11/2020
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -400.625,00
C.912 STAR – SAFE AND TRUSTED HUMAN CENTRIC ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FUTURE MANUFACTURING
LINES ΕΕ 16/12/2020
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -403.637,50
C.914 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2022-2024 ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΣΠΑ ΥΠΕΠΘ -807.338,00
C.915 ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΜΣΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΣΠΑ ΥΠΕΠΘ 0,00
C.916 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΑΠΕΙ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΕ
ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,00
C.921 TERA6G : TERAhertz integrated systems enabling 6G Terabit-per-second ultra-massive
MIMO wireless networks EE
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0,00
C.922 ENFLATE (ENabling FLexibility provision by all Actors and sectors through markets
and digital Technologies
ΡΟΥΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -520.625,00
C.923 MODAPTO: Modular Manufacturing and Distributed Control via Interoperable Digital Twins
Ε.Ε
ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0,00
C.924 REEFLEX (REplicable, interoperable, cross-sector solutions and Energy services for demand
side FLEXibility markets)
ΡΟΥΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0,00
C.925 Πρόγραμμα σεμιναριακής ακαδημαϊκής εξειδίκευσης SAS
Ε.Ε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΧΙ ΜΕΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.928 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ESG (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)
Ε.Ε.
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.930 ΝΕΔΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SRAM FPGA
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΕΕ
ΨΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΛΙΔΕΚ -27.000,00
C.931 ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΕ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης -218.240,00
C.933 OrThOP3Dics ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΕ
ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ -164.448,00
C.934 SMEnergy Footprint Management ΕΕ ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -52.815,00
C.938 ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ ΕΕ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ -6.000,00
C.942 MobiSpaces – NEW DATA SPACES FOR GREEN MOBILITY EE ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -457.500,00
C.943 ERASMUS +KA131 (CALL 2022) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ KA131 (CALL 2022) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΡΑΜΜΑΤΟΣ
ERASMUS+/ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ EE
ΡΟΥΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ -1.284.365,00
C.944 OpenDigCompEdu – OPEN DIGITAL COMPETENCES TRAINING FOR SCHOOL EDUCATORS
EE
ΣΑΜΨΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -34.876,00
C.946 IAM COMPACT : EXPANDING INTEGRATED ASSESMENT MODELLING COMPREHENSIVE
AND COMPREHENSIBLE SCIENCE FOR SUSTAINABLE Co-CREATED CLIMATE ACTION EE
ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -202.937,00
C.947 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΕ 20/7/22 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΕΠΘ -100.000,00
C.948 TANGO / Digital Technologies ActiNg as a Gatekeeper to Information and Data flOws ΕΕ ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -280.000,00
C.949 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΕ
29/7/22
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε. ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -436.615,08
C.951 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΕ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -49.714,54
C.952 Bydefault – Aware by default raising awareness of critical social and professional groups
(children and privacy professionals) EE
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -110.745,00
C.955 ENSMOVplus  : EVALUATION, QUANTIFICATION AND STRENGTHENING OF THE
IMPLEMENTATION OF THE POLICIES AND EM&V UNDER ARTICLE 7 OF THE EED EE
ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -205.092,25
C.956 RENOVERTY – HOME RENOVATION ROADMAPS TO ADDRESS ENERGY POVERTY IN
VULNERABLE RURAL DISTRICTS EE 7/10/2022
ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -173.233,00
C.957 SPI2MARKET – PAVING THE WAY FOR THE ADOPTION OF THE SRI INTO NATIONAL
REGULATION AND MARKET EE
ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -106.786,00
C.958 CHRISS -CRITICAL INFRASTUCTURE HIGH ACCURACY AND ROBUSTNESS INCREASE
INTEGRATED SYNCHRONIZATION SOLUTIONS EE
ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -465.625,00
C.960 ΚΕΕΟΑ / ΚΟΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕ 21/10/2022
ΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -27.609,91
C.963 ARGOS-CDS : DESIGNING A NEXT-GENERATION RADIO FACILITY FOR MULTI-MESSENGER
ASTRONOMY EE
ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -560.000,00
C.964 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.965 MigratEUr : MIGRATION AND EU CHALLENGES ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -23.000,00
C.966 ENTRUST : ENsuring Secure and Safe CMD Design with Zero TRUST Principles ΕΕ ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -300.625,00
C.967 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS+2022-2025 EE ΡΟΥΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ -136.380,00
C.968 ERASMUS+ICM KA171/2022 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ  ΕΕ
15/12/22
ΡΟΥΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ -123.395,00
C.969 EMERALDS : EXTREME-SCALE URBAN MOBILITY DATA ANALYTICS AS A SERVICE EE ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -563.750,00
C.970 Green.Dat.AI : ENERGY EFFICIENT AI-READY DATA SPACES EE 15/12/22 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -443.750,00
C.971 CyberSecPro : Collaborative,Multi-modal and Agile Professional Cybersecurity Training
Program for A Skilled Workforce In the European Digital Single Market and Industries EE
ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -751.679,49
C.972 FAME : FEDERATED DECENTRALIZED TRUSTED dAta MARKETPLACE FOR EMBEDDED
FINANCE EE 29/12/2022
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -645.250,00
C.973 AC3 : AGILE AND COGNITIVE CLOUD EDGE CONTINUUM MANAGEMENT EE 29/12/2022 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -270.750,00
C.974 CODECO : COGNITIVE DECENTRALISED EDGE CLOUD ORCHESTRATION EE 29/12/22 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -253.750,00
C.976 AI4Gov – TRUSTED AI FOR TRANSPARENT PUBLIC GOVERNANCE FOSTERING
DEMOCRATIC VALUES EE 1/2/2023
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -307.000,00
C.978 DICE – DigItal Competences in Entrepreneurship ΕΕ 22/2/2023 ΒΙΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -53.875,00
C.981 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΕΕ 8/2/23 &
22/3/2023
ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -145.601,28
C.982 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ KAI ΠΕΙΘΩ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΛΗΜΝΙΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ ΕΕ 22/3/2023
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΛΙΔΕΚ 0,00
C.983 THE ACCOUNTING TREATMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURES FOR
FINANCIAL FIRM PERFORMANCE : A MACHINE LEARNING APPROACH – ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΕ 22/03/2025
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΛΙΔΕΚ 0,00
C.984 EWC-EU DIGITAL IDENTITY WALLET CONSORTIUM EE 31/3/2023 ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -214.000,00
C.986 SMARTCHANGE : AL-BASED LONG TERM HEALTH RISK EVALUATION FOR DRIVING
BEHAVIOUR CHANGE STRATEGIES IN CHILDREN AND YOUTH EE 12/4/2023
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -451.875,00
C.989 Επιχειρηματική Ανθεκτικότητα και Διαχείριση Κρίσεων (Business Resilience Crisis
Management)
Ε.Ε. 488-09/11/2023
ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.991 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ IFRS – ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ
DANAOS FINANCIAL SUITE
Ε.Ε. 472-01/06/2023
ΣΩΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.992 Επικαιροποίηση Λογιστικών Γνώσεων (Accounting Knowledge Update)
Ε.Ε. 472-01/06/2023
ΣΩΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
C.994 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ε.Ε. 478-27/07/2023
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0,00
C.995 TwinEU (Digital Twin for Europe)
Ε.Ε. 494-28/12/2023
ΡΟΥΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0,00
C.998 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΕ 6/7/2023
ΣΑΜΨΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -2.084,70
D.001 BIoTSEC : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ IoT ΚΑΙ BSN ΕΕ 21/6/2023 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ -22.907,83
D.002 PreMETS : PREDICTIVE MAINTENANCE EDUCATION & TRAINING SYSTEM  AN ALLIANCE
FOR BOOSTING THE EUROPEAN INNOVATION IN PREDICTIVE MAINTENANCE TRHOUGH
ENTREPRENEURIAL COOPERATION EDUCATION AND TRAINING EE 6/7/2023
ΜΠΟΪΛΕ ΜΑΡΙΑ-ΠΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -102.772,00
D.003 ERASMUS+ 2021-2027 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΚΑ131 ΡΟΥΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ -1.333.325,00
D.005 ΘΕΜΑΤΟΥΡ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ 27/7/2023
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 0,00
D.006 GREESFOOT : ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ – GREEn
SHIPPING OF ZERO CARBON FOOTprint EE 6/7/2023
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ/ΓΓΕK 0,00
D.007 ΝΗΣΟΣ : ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΠΟΪΛΕ ΜΑΡΙΑ-ΠΟΥΛΙΑ ΕΣΠΑ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ/ΓΓΕK 0,00
D.008 RESCALE-REVOLUTIONISED ENHANCED SUPPLY CHAIN AUTOMATION WITH LIMITED
THREATS EXPOSURE EE 30/9/2026
ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -403.125,00
D.009 TrAI : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΟΧΙΩΝ ΕΕ 27/7/2023
ΒΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.010 SBEC_ARG : SUSTAINABLE BLUE ECONOMY AND SUSTAINABLE BUSINESS MODELS IN
THE COASTAL ZONE THE CASE OF THE ATTICA REGION IN GREECE EE 21/9/2023
ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΙΔΕΚ 0,00
D.012 INHERIT : INCLUSIVE AND SUSTAINABLE SOLUTIONS TOWARDS A LOW-EMISSION
CULTURAL HERITAGE EE 14/9/2023
ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -367.575,00
D.013 LAPET : LAW PROFESSIONALS’ ECONOMIC TRAINING EE 28/9/2023 ΠΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΛΙΔΕΚ 0,00
D.014 iCASPort : INNOVATIVE CONCESSION AGREEMENTS FOR SUSTAINABLE PORTS  EE
29/9/2023
ΧΛΩΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΛΙΔΕΚ 0,00
D.015 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΕ 14/9/2023
ΚΟΤΖΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -6.390,61
D.016 Λειτουργικές ανάγκες του εργαστηρίου “Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης”
EE Έγκρισης 483-29/09/2023
ΡΟΥΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.017 MetaEduCivic : CIVIC EDUCATION MEETD METAVERSE SUPPORTING K-12 TEACHERS AND
STUDENTS EE 29/9/2023
ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ -79.760,00
D.018 TouKBaSEED : TOURISM KNOWLEDGE BASE FOR SOCIO-ECONOMIC AND
ENVIRONMENTAL DATA ANALYSIS EE 29/9/2023
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΛΙΔΕΚ 0,00
D.019 Λειτουργικές ανάγκες του “Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHEM)”
Ε.Ε. 484-10/10/2023
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.020 FinTech and Quantitative Finance Laboratory : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ 29/9/2023 ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.021 Green Finance and Banking Lab : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΕ 29/9/2023 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΡΑΪΝΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.022 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (HTA & HA) :
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΕ 29/9/2023
ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.024 HumAIne : Hybrid Human-AI Decision Support for Enhanced Human Empowerment in
Dynamic Situations EE 10/10/2023
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -594.375,00
D.025 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΕ 10/10/2023
ΠΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.026 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΕ
10/10/2023
ΜΠΟΪΛΕ ΜΑΡΙΑ-ΠΟΥΛΙΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.027 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΕ 10/10/2023
ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.028 SMAUG : SMART MARITIME AND UNDERWATER GUARDIAN EE 10/10/2023 ΜΠΟΪΛΕ ΜΑΡΙΑ-ΠΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -350.317,25
D.029 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΕ 29/9/2023
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.030 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΔΕ-ΟΠ (TQM) EE 10-10-2023 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.031 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΕ
19/10/2023
ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.032 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΕ 19/10/2023 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.033 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΕ 19/10/2023 ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.034 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ 19/10/2023
ΡΟΥΣΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.035 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΕ
26/10/2023
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.036 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ  ΕΕ 10/10/2023
ΣΓΟΥΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.037 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ
10/10/2023
ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.038 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΕ 19/10/2023
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.039 ΕΚΨΕ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΕΕ 2/11/23
ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.040 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΕ 2/11/2023
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.041 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.042 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΙΔΕΚ 0,00
D.043 VEMER – LEVERAGING VOLTAGE MARGINS AND ERROR RESILIENCY AT LARGE-SCALE
COMPUTING EE 23/11/23
ΨΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΙΔΕΚ 0,00
D.044 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ –
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ 19/10/2023
ΤΣΟΓΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.045 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.046 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ 9/11/2023 ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.047 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ 9/11/2023
ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.048 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ
9/11/2023
ΤΗΝΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.049 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ
9/11/2023
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.051 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ171) Call 2023 – ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ERASMUS+ , ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΑ171)
Call 2023, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+/ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΕ 23/11/2023
ΡΟΥΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 0,00
D.052 ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΑ171) ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ , ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΑ171) Call 2023, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+/ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΕ 23/11/2023
ΡΟΥΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 0,00
D.053 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.054 ENTRANCE  – MODELLING THE ENERGY TRANSITION IN GREECE TOWARDS 2030 & 2050
EE 23/11/2023
ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -29.360,10
D.055 iSEE-6G : INTEGRATED SENSING, ENERGY AND COMMUNICATION FOR 6G NETWORKS EE
30/11/2023
ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0,00
D.056 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΕ 23/11/2023
ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -26.495,33
D.057 SeedFund : EMPOWERING ENTREPRENEUS THROUGH SME FINANCING EDUCATION EE
30/11/2023
ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0,00
D.058 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ 23/11/2023
ΦΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.059 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ –
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ 23/11/2023
ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.060 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ 9/11/2023
ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.061 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ 23/11/2023 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.062 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΕ
23/11/23
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.063 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.064 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.065 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.066 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΕΙΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.067 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.068 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ
23/11/2023
ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.069 NG-SOC : NEXT GENERATION SECURITY OPERATION CENTRES EE 30/11/2023 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0,00
D.070 CYCLE : CYberseCurityLEarning – Master’s degree in Cybersecurity EE 7/12/2023 ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0,00
D.071 LAIA : LABORATORY ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ALBANIA AND KOSOVO EE
7/12/2023
ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0,00
D.072 TEAM : TELEMEDICINE EDUCATION ADVANCEMENNT THROUGH MICROCREADENTIA EE
7/12/2023
ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0,00
D.073 AI4WORK : HUMAN-CENTRIC DIGITAL TWIN APPROACHES TO TRUSTWORTHY AI AND
ROBOTICS FOR IMPROVED WORKING CONDITIONS EE 7/12/2023
ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0,00
D.074 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ 9/11/2023 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.075 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΕ
30/11/2023
ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.076 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.077 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ 31/11/2023 ΒΑΡΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.078 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ 9/11/2023 ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -3.000,00
D.079 AIAS / AI-ASsisted cybersecurity platform empowering SMEs to defend against adversarial
AI attacks EE 21/9/2023
ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -230.000,00
D.080 CYBERUNITY – COMMUNITY FOR INTEGRATING AND OPENING CYBER RANGE
INFRASTRUCTURES THAT BUILD AN INTEROPERABLE CROSS-DOMAIN AND CROSS-
SECTOR CYBER RANGE FEDERATION EE 19/10/2023
ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -150.174,50
D.081 XR 5.0 – extended reality for Industry 5.0 ΕΕ 28/12/2023 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -578.125,00
D.082 NERO – advaNced cybErsecurity awaReness ecOsystem for SMEs EE 20/12/2023 ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0,00
D.083 ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ Μ. ΔΕΠ: ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ EE 07/12/2023
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΕΠΠ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙ -150.000,00
D.084 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.085 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.086 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΔΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.087 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ –
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.088 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕ
15/12/2023
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.089 CheckCSIAcademyCourses – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ CSI CheckCSIAcademyCourses EE 15/12/2023
ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΙΠΑ CSI-CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LT -6.000,00
D.090 ΕΛΚΕ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΕ 7/12/2023 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε. ΛΟΙΠΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙ -50.000,00
D.091  COMFORTAGE PROJECT EE 28/12/2024 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0,00
D.092 INSTINCT – JOINT SENSING AND COMMUNICATIONS FOR FUTURE INTERACTIVE
IMMERSIVE AND INTELLIGENT CONNECTIVITY BEYOND CPMMUNICATIONS EE
28/12/2023
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0,00
D.093 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.094 NITRO : CONNECTED 5G – IoT CYBER RANGE FOR TRAINING AND SECURE OPERATIONS
EE 28/12/2023
ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0,00
D.095 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2024 : ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ
ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΕ
22/1/2024
ΡΟΥΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0,00
D.096 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ –
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ 7/12/2023
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣ. ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.097 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
(ΙοΤ) ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.098 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ 20/12/2023 ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.099 Συνέδρια και Θερινά Σχολεία για τη Διάχυση της Γνώσης
Ε.Ε. 497-05/02/2024
ΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.100 EMMERA East Med Cross-border Marine Environmental Risk Assessment throuh E-Platform
Intergrate Data Management ΕΕ 15/12/23
ΜΠΟΪΛΕ ΜΑΡΙΑ-ΠΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -208.537,44
D.101 CYBERHIMPREX : RAISE CYBERSECURITY STAFF AWARENESS VIA CUSTOMIZED NUDGING
AND EDUCATION PILLS EE 5/2/2024
ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ POLICLINICO UNIV.AGOSTINO GEMELLI I 0,00
D.102 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ 5/2/2024
ΣΑΜΨΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.103 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.104 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΛΕΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.105 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΙΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.106 ON THE ROLE OF INNOVATION IN THE GENERATION OF VALUE-ADDED TRADE
OPPORTUNITIES EE 13/2/2024
ΔΡΙΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ LONDON SCHOOL OF ECONOMICS 0,00
D.107 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΕΕ 13/2/2024
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.108 LINEup-Longitudinal Data for INequalities in Education EE 28/12/2023 ΣΑΜΨΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0,00
D.109 WORKSHOP ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΕ 29/2/2024
ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.110 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΕ 21/2/2024 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.111 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΕ 29/2/2024
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΣΠΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,00
D.112 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.113 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΕ 28/2/2024
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
D.114 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΕ 28/12/2023
ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 0,00
D.115 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΣΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΠΜΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
E.001 ΣΕΒ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΕΕ 3/6/2022
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕΒ -240.000,00
E.009 ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΕ 16/9/22 ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΗ ΑΕ Δ.Ε. -5.000,00
E.013 18th EUROPEAN FINANCIAL REPORTING WORKSHOP 2023 EE 16/9/2023 EE 16/9/2022 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΡΑΪΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -19.500,00
E.014 RET2023 – ΣΥΝΕΔΡΙΟ RETHINKING ECONOMIC THEORY 2023 AN INTERNATIONAL
WORKSHOP EE 21/10/2022
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
E.022 PROMITHEUS ESPDint II : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PROMITHEUS ESPDint II ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΕΕ 20/01/2023
ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΟΙΠΑ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης -29.890,00
E.024 ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΕ
ΠΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 0,00
E.028 COVARIANCE IKE : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΕ 6/3/2023
ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΟΒΑΡΙΑΝΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤ -10.000,00
E.030 2023 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ESG FOR BANKS, FIRMS AND INSTITUTIONAL INVESTORS : ADVANCES
AND CHALLENGES 2023 EE 6/4/2023
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -38.500,00
E.032 ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ EXECUTIVE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΕ
12/4/2023
ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOL 0,00
E.033 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ Ε.Ε.Α. ΕΕ 10/5/2023
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0,00
E.036 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ε.Ε.Α ΕΕ 10/5/2023
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0,00
E.037 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2023 ΕΕ 1/6/2023
ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING -20.000,00
E.039 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ASSET MANAGEMENT FOR OCCUPATIONAL PENSION FUNDS 2024 EE
27/7/2023
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -27.000,00
E.041 Opdivo Neoadjuvant NSCLC (Not Small Cell Lung Cancer)
Ε.Ε. 480-07/09/2023
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ Bristol-Myers Squibb Α.Ε 0,00
E.042 ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΗΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΕ 6/7/2023
ΠΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Οργανισμός Λιμένoς Ηρακλείου Α.Ε. 0,00
E.043 MASTER PLAN ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ : ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΕ 14/9/2023
ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ -60.000,00
E.044 ΟΠΕΚΑ ΙΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΕ 14/9/2023
ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΠΕΚΑ 0,00
E.045 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
(REBRANDING) EE 9/11/2023
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
E.046 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ EE 15/12/2023 ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥ -120.967,74
E.047 VandG Managment – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ 20/12/2023
ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ VandG Managment -50.000,00
E.048 CareerDays 2024 :  ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2024 ΕΕ 20/12/2023 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
E.049 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΕ 29/12/2023
ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -11.900,00
E.050 2024 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ESG FOR BANKS,FIRMS AND INSTITUTIONAL INVESTORS : ADVANCES
AND CHALLENGES EE 21/2/2024
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
E.051 CBML MDI : R & D PARTNERSHIP CHALLENGE CBML_DS_UNIPI – PFIZER COLLABORATION
MEDICAL DERMAL IMAGING EE 28/12/2023
ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00