Ενίσχυση Συμμετοχής σε Συνέδρια (Παρουσίαση Επιστημονικών Άρθρων)

Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ

2018: 88644,78€
2017: 72356,46€
2016: 76251,23€
2015: 90282,59€

Ενίσχυση Υπ. Διδακτόρων

2018: 30967,95€
2017: 26341,62€
2016: 40512,19€
2015: 36247,58€

Βαθμίδα Χώρα Τίτλος Συνεδρίου Τίτλος Άρθρου
Επίκουρος Καθηγητής Belgium European Actuarial Journal Conference 2018 On a family of risk measures based on the proportional hazards model and tail probability
Επίκουρος Καθηγητής Poland 10th International Conference
The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the changing world
THE FINANCIAL SERVICES EXPORTS OF CHINA AND THE ROLE OF RMB
Καθηγητής Peru 32nd Business & Economics Society International Conference «Stock Price Reactions to Wire News from the European Central Bank: Evidence from Changes in the Sentiment Tone and International Market Indexes»
Επίκουρος Καθηγητής Mexico Workshop in Stochastic Analysis and its applications Optimal investment and derivative demand and pricing under price impact
Καθηγητής Cuba ISER – 460th International Conference on Science, Technology, Engineering and Management (ICSTEM) Energy Management Implementation in Greek Enterprises: A preliminary approach
Επίκουρος Καθηγητής Italy 41th Annual Congress of the European Accounting Association New Evidence on Differential Persistence and Pricing of the Cash Component of Earnings
Αναπληρωτής Καθηγητής Germany 15th International Conference on Trust, Privacy and Security in Digital Business – TrustBus 2018 The General Data Protection Regulation (GDPR) era: Ten steps for compliance of Data Processors and Data Controllers
Ομότιμος Καθηγητής China International Conference on Sensor Networks and Signal Processing (SNSP 2018) Formal quantification of information systems’ security and estimation of the cost of breaches
Επίκουρος Καθηγητής Greece 5th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics The impact of market structure on environmental efficiency in the USA: A quantile approach
Καθηγητής United States IEEE International Conference on Communications Local or Global Radio Channel Blacklisting for IEEE 802.15.4-TSCH Networks?
Καθηγητής Italy 5th Business Systems Laboratory International Symposium
Cocreating Responsible Futures in the Digital Age: Exploring new paths towards economic, social and environmental Sustainability
Systemic Destination Management
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BSLAB-Napoli-2018-Destination_Management.htm
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BSLAB-Symposium-2018-Board.htm
Καθηγητής Hungary 20th International Symposium on Inventories Decomposition-based optimization of a deterministic two-echelon inventory chain
Αναπληρωτής Καθηγητής Greece 6th International Conference on Contemporary Marketing Issues (6th ICCMI 2018) The interrelationships between supplier selection criteria and satisfaction
Καθηγητής United States 86th International Atlantic Economic Conference Trademark valuation and IPO underpricing
Αναπληρωτής Καθηγητής Greece 9o ΣΥΝEΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚHΣ ΕΤΑΙΡIΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΜΗΧΑΝΙΚHΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚHΣ A new approach to explaining the balance sheet growth phenomenon
Επίκουρος Καθηγητής Norway 17th European Conference on Cyber Warfare and Security The uses and limits of cyber coercion
Επίκουρος Καθηγητής Austria 8th International Conference on Sustainable Tourism Conceptual modeling as an approach to designing a sustainable tourism development learning programme
Καθηγητής Belgium European Population Conference 2018 The Effect of Wealth and Income on Depression across Europe: Evidence Based on Instrumental Variable Probit Analyses
Αναπληρωτής Καθηγητής Spain 4th International Conference on Chemical and Polymer Engineering (ICCPE’18) Modified biomass for pollution cleaning under the frames of biorefinery and sustainable circular bioeconomy
Καθηγητής Greece Conference in Informatics in Education
Συνέδριο: Η Πληροφορική σην Εκπαίδευση
Εφαρμογή στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατάλληλα δομημένων Εκπαιδευτικών Σεναρίων που περιλαμβάνουν την υλοποίηση μικροεφαρμογών με το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Greenfoot
Ε. Αλεξανδρή, Ε. Σεραλίδου, Χρ. Δουληγέρης
Ομότιμος Καθηγητής Greece Τι είναι Πολιτική Φιλοσοφία; – Πολιτική θεωρία & πράξη «Πολιτική θεωρία του Διεθνούς Συστήματος: Τι συγκροτεί και συγκρατεί τα κράτη και τον κόσμο».
Καθηγητής United States 86th International Atlantic Economic Conference “Retirement income literacy in the aftermaths of global financial crisis: Evidence from Greece”
Καθηγητής Greece The 17th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics Jumps in option prices and their determinants: Real-time evidence from the E-mini S&P 500 option market
Επίκουρος Καθηγητής Switzerland ECREA 2018 Lugano 7th European Communication Conference (ECC) Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation Towards a Character Assassination typology on political Scandals The Novartis Scandal in Greek Parliamentary Discourse
Επίκουρος Καθηγητής Poland European International Business Academy (EIBA) FDI, Culture, and Females’ Education in EU Countries
Επίκουρος Καθηγητής Greece 5th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference Statistical inference based on r-size biased sample with an application to statistical process monitoring
Αναπληρωτής Καθηγητής Denmark 26th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2018) Assessing the Risk Appetite of EU Bioenergy and Unconventional Gas Shareholders on Regulatory Changes
Επίκουρος Καθηγητής Hungary 2nd EIBA Workshop: Competitiveness of Firms and Locations in the Digital Age Reinventing corporate strategy in transition to the digital era”
Ομότιμος Καθηγητής United States 86th International Atlantic Economic Conference ARE EQUITY RISK FACTORS LEADING INDICATORS FOR ECONOMIC GROWTH?
Επίκουρος Καθηγητής United Kingdom IoTsm International Conference on Industrial Internet of Things and Smart Manufacturing A European Marketplace for Facilitating Industrial Digitalisation
Επίκουρος Καθηγητής United Kingdom 3rd International Conference on Information and Communication Technology Provision of Dependability Guarantees in IoT-based Service Oriented Environments
Επίκουρος Καθηγητής Greece International Symposium in Finance, ISF2018 The impact of ICT diffusion on the sovereign cost of debt
Επίκουρος Καθηγητής Belgium European Population Conference 2018 Comparing adverse and protective factors in childhood and over the life course which determine depression among older Europeans
Αναπληρωτής Καθηγητής Greece 2018 IEEE International Conference on Image Processing SUPERPIXEL-BASED CLASSIFICATION OF OCCLUSAL CARIES PHOTOGRAPHY
Επίκουρος Καθηγητής United States 86th International Atlantic Economic Conference Start-up Firms and Timeliness from the Establishment to the Filing of Financial Statements
Επίκουρος Καθηγητής Belgium 4th edition of the European Actuarial Journal Conference Quantiles in a multiple-stage nested classification credibility model
Επίκουρος Καθηγητής United Kingdom EMAC 47th Annual Conference THE SIGNIFICANCE OF RETAIL CONSUMER DETACHMENT IN A PERIOD OF HARSH ECONOMIC CONDITIONS
Καθηγητής Greece 1st International Conference of the Greek Society of Experimental Mechanics of Materials Investigating the Mechanical Properties of Additively Manufactured Structures Using FBG Sesnors
Καθηγητής United Kingdom Digital Avionics Systems Conference 2018 Multiagent Reinforcement Learning Methods for Resolving Demand – Capacity Imbalances
Ομότιμος Καθηγητής France L’inluence des organes des droits de l’homme sur l’evaluation du droit de la famille nationale et les enfants L’inluence des decisions de la Cour Europeenne des drots de l’homme sur le droit de la famille hellenique
Καθηγητής United Kingdom DEA40, International Conference on Data Envelopment Analysis Dominance at the divisional efficiencies level in network DEA: The case of two-stage processes
Επίκουρος Καθηγητής Greece SMTDA2018 – 5th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference A New Technique for Monitoring Public Health Combining Scan Statistics and Control Charts
Επίκουρος Καθηγητής Portugal The 21st AMS World Marketing Congress (WMC) Suitability of green dwellings as residential options in times of recession:The role of perceived value, benefits and barriers
Λέκτορας Greece 30th International Conference on Tools with Artificial Intelligence Sensus Vox: Sentiment Mapping through Smartphone Multi-Sensory Crowdsourcing
Επίκουρος Καθηγητής United States 36th USAEE/IAEE Conference Incorporating unit commitment technical features to the Pan-European hybrid electricity market integration algorithm (EUPHEMIA)
Επίκουρος Καθηγητής Greece The 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications 23 – 25 July, 2018 Zakynthos, Greece Mobile Identity data exchange using General Attributes in Bluetooth Low Energy (BLE) protocol
Επίκουρος Καθηγητής Greece 10th Conference in Actuarial Science & Finance on Samos Some properties of compound geometric distributions through the classical risk model
Αναπληρωτής Καθηγητής United States Wireless Telecommunications Symposium (WTS 2018) Attack-Tree based Risk Assessment on Cloud-oriented Wireless Body Area Network
Καθηγητής United Kingdom British Society for Population Studies 2018 Conference On the effects of the financial crisis and of the composition of births by gestation and age of mother on stillbirth rates: the case of Greece
Καθηγητής Greece 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON WELDING & NON DESTRUCTIVE TESTING 2018 ( ICWNDT-2018) Application of Temperature Sensors for Thermal Profiles Monitoring in Additively Manufactured Plates
Καθηγητής United States SITE Summer Workshop 2018 Economic Policy Uncertainty, Political Uncertainty and the Greek Economic Crisis
Καθηγητής United States 86th International Atlantic Economic Conference Gamification as a facilitator in distance learning: an empirical research
Επίκουρος Καθηγητής Greece 10 Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα» PHYSICAL ACTIVITY, DIETARY AND SMOKING HABITS, AND EMPLOYEE HEART CONDITION INDICATORS: AN EXPLORATORY STUDY IN GREECE
Αναπληρωτής Καθηγητής Greece The 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2018) A Network Selection Scheme with Adaptive Criteria Weights for 5G Vehicular Systems
Αναπληρωτής Καθηγητής Slovakia The 7th International Conference On Learning Technology For Education Challenges A Motivational Design of a Flipped Classroom on Collaborative Programming and STEAM
Ομότιμος Καθηγητής Italy SOCIAL STRUCTURES, CULTURE AND INSTITUTIONS IN SOUTHERN EUROPEAN SOCIETIES GREEK YOUTH IN CRISIS CONTEXTS: THE DEMOCRATIC DISCONNECT AND THE BOOMERANG GENERATION
Αναπληρωτής Καθηγητής Netherlands EdMedia + Innovate Learning The Case-Study of “Young Programmers Travel with Odysseus”
Επίκουρος Καθηγητής Hungary 25th Annual Conference of the Multinational Finance Society A note on Sticky Cost Phenomenon: The Determinants of Cost Asymmetry in an Industry with “Sticky” Activity Level
Επίκουρος Καθηγητής Poland 32nd IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications (IEEE AINA-2018) – Workshop on Cloud Computing Project and Initiatives BYOS: Bring Your Own Security in Clouds and Service Oriented Infrastructures
Καθηγητής Greece Digital Culture & AudioVisual Challenges Dynamic Generation and Exploration of Symmetrical Textures from Real-time Camera Input on Mobile Devices
Επίκουρος Καθηγητής United States 86th International Atlantic Economic Conference Mapping the concept of industry 4.0 production system
Επίκουρος Καθηγητής Spain XXXIII JORNADAS DE ECONOMIA INDUSTRIAL The impact of market deregulation on milk price: A dynamic panel data approach
Αναπληρωτής Καθηγητής Italy SIAM CONFERENCE ON IMAGING SCIENCE ON THE UNIQUENESS FOR AN INVERSE MIXED ELASTIC SCATTERING PROBLEM
Επίκουρος Καθηγητής Greece 3rd Workshop o Stochastic Methods in Finance and Physics Optimal order flow and arbitrage under the presence of price impact
Λέκτορας Greece The 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications Smart Tourism through social network user modeling: a literature review
Επίκουρος Καθηγητής Greece ICTAI 2018: The annual IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence Survey on Intelligent Personalized Mobile Tour Guides and a Use Case Walking Tour App
Επίκουρος Καθηγητής United States Joint Mathematics Meetings, San Diego, Jan 10-13 2018 Nodal Solutions for Robin Ploblems
Επίκουρος Καθηγητής Peru Business & Economics Society International, 32nd International Conference Resilient Financial Networks
Καθηγητής United Arab Emirates 10th International conference on new challenges in management and business Hotel recruitment and selection practices: The case of Greece
Επίκουρος Καθηγητής Greece OLIGO Workshop 2018 Mixed oligopoly and spatial price discrimination under consistent conjectures
Καθηγητής United Kingdom 2018 Royal Economic Society Annual Conference Underutilized Capacity and Inadequate Demand for Labor
Καθηγητής Russia Summer Symposium in Real Analysis Marginals and the strong product lifting problem
Αναπληρωτής Καθηγητής Greece The 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications Assessing the tourism potential of the Greek islands of South Aegean
Επίκουρος Καθηγητής Greece IISA 2018: The 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems, Applications CSR in Food and Beverage Industry: The Greek Case
Καθηγητής Greece 2018 International Conference on Topology and its Applications On the measurability problem for stochastic processes on topological probability spaces
Επίκουρος Καθηγητής Greece 14th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing (ARC 2018) An Efficient FPGA Implementation of the Big Bang-Big Crunch Optimization Algorithm
Καθηγητής Greece 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής Συμπερασματολογία για διάταξη κατανομών με λανθασμένα μοντέλα λόγου πυκνοτήτων
Καθηγητής United States 86th International Atlantic Economic Conference Impact of tax rates on tax revenues in the financial crisis period: Evidence from Greece.
Επίκουρος Καθηγητής United States 86th International Atlantic Economic Conference: New York The impact of Information Technology on supply chain resilience
Επίκουρος Καθηγητής Italy 11th CHAOS2018 Tuesday 5 – Friday 8 June 2018, Rome Italy Attractor for a Semi discrete fractional Klein Gordon Schr\”{o}dinger system
Επίκουρος Καθηγητής United Kingdom British Society for Population Studies 2018 Conference Cumulative disadvantage over the life course: does it matter for later life depression?
Αναπληρωτής Καθηγητής United States 2018 Orlando International Academic Conference on Business, Economics, Finance, and Accounting APPLICATION OF DATA MINING TECHNIQUES TO BIG DATA FOR EFFICIENT STOCK SELECTION
Επίκουρος Καθηγητής Greece International Conference on International Buisiness Κρατική εικόνα σε περίοδο κρίσης: Κυπριακή Δημοκρατία και Τραπεζικός τομέας στα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης
Αναπληρωτής Καθηγητής United States 86th International Atlantic Economic Conference ASSET GROWTH AND EQUITY FINANCING
Λέκτορας Greece Τι είναι πολιτική φιλοσοφία: πολιτική θεωρία & πράξη Από το ελληνικό κοινό στο ελλαδικό κράτος. Μια ερμηνεία των παθολογιών του ελληνικού πολιτικού συστήματος, με όχημα τη μετάβαση από το ελληνικό κοσμοσύστημα στο κράτος έθνος
Καθηγητής United States 86th International Atlantic Economic Conference, New York Shareholders wealth effects of open market share buy back announcements. Evidence from the Athens stock exchange.

Βαθμίδα Χώρα Τίτλος Συνεδρίου Τίτλος Άρθρου
Καθηγητής Czech Republic 15th international Conference on Data Envelopment Analysis Restatement of different network DEA methods in a common modelling framework
Λέκτορας United States Character Assassination and Reputation Politics Conference 2017 Quantifying the Ad Hominem Argument in Parliamentary Discussions. A Comparative Analysis of Grexit Vs. Brexit.
Αναπληρωτής Καθηγητής United States ICIST 2017: 19th International Conference on Intelligent Systems and Technologies Examining the Performance of Three Multiobjective Evolutionary Algorithms Based on Benchmarking Problems
Επίκουρος Καθηγητής Canada Statistical Society of Canada 2017 Annual Meeting Risk Measures Related to both the Information of an Individual Risk and Industry Risk
Αναπληρωτής Καθηγητής Greece IMCL2017 International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning Developing interdisciplinary instructional design through Creative Problem-Solving by the pillars of STEAM methodology
Καθηγητής United States INNOVATION IN FINANCIAL LAW AND SYSTEMS CURRENT TRANS ATLANTIC REGULATORY DEBATES AND THE RISK THAT THESE MAY CAUSE THE BASEL REGIME TO UNRAVEL
Επίκουρος Καθηγητής Greece 5th International Conference on Applied Economics “Institutions and Development” Regulate or deregulate? The non-linear effects of credit and labor market
Καθηγητής Cyprus 8th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA2017) Proceedigns editor
Επίκουρος Καθηγητής United States SEM’s Fourth Conference Specialization, matching intensity and income inequality of sellers
Λέκτορας Greece International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning Analytical Hierarchy Process and Human Plausible Reasoning for Providing Individualised Support in a Mobile Interface
Επίκουρος Καθηγητής United Kingdom Politics in Interesting Times Economic Crises and Urban Riots
Επίκουρος Καθηγητής France 1st International Conference on Energy, Finance and the Macroeconomy (ICEFM) Examining the Relationship between Environment and Economic Development: An Application to the US Electricity Sector
Λέκτορας Cyprus 8th International Conference on Information Intelligence Systems Applications HotSpotCrowd: A crowd sourced based application for sharing data between mobile devices
Ομότιμος Καθηγητής Bulgaria Structural and Financial Deficiencies in the EU: Strategies moving forward The loan trap of the Greek economy and the way out
Καθηγητής Netherlands EMAC 2017 CRM IMPLEMENTATION AND PERFORMANCE MODEL: THE CASE OF GREEK COMPANIES’ PERCEPTIONS DURING THE FISCAL CRISIS
Αναπληρωτής Καθηγητής Spain EDULEARN17, the 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies BUILDING GLOBAL CITIZENSHIP COMPETENCE THROUGH A SERIOUS GAME IN A VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT TO MAKE HIGHER EDUCATION STUDENTS BETTER EMPLOYABLE CANDIDATES IN THE GLOBAL WORKPLACE
Αναπληρωτής Καθηγητής Sweden 25th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2017) ORGANOSOLV TREATED BARLEY STRAW FOR INDUSTRIAL LIQUID WASTE CLEANING
Αναπληρωτής Καθηγητής Austria 21st International Congress on Insurance: Mathematics and Economics – IME 2017 Some monotonicity properties for solutions of renewal equations
Επίκουρος Καθηγητής Germany International Conference on Challenges and Opportunities in Business, Economics and Social Sciences Research Market Efficiency and Fundamental Valuation. Evidence from the German Stock Exchange
Καθηγητής Argentina Latin American Meeting of the Econometric Society (LACEA – LAMES 2017) Monopolistic Competition and Inadequate Demand for Factors of Production
Επίκουρος Καθηγητής United States Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers (ACSSC-2017) Coupled Matrix-Tensor Factorizations – The Case of Partially Shared Factors
Επίκουρος Καθηγητής Greece 5ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής «ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Geo-economics: The Case of Germany
Λέκτορας Spain 40th Annual Congress of the European Accounting Association Asymmetries in the Persistence and Pricing of Cash Flows
Καθηγητής Hungary IPSERA 2017 Is buying marine paints a routine purchase?
Καθηγητής Germany 83rd International Atlantic Economic Conference Financial development, foreign banks and quality of governance: Preventing the worsening of income inequality
Επίκουρος Καθηγητής United States 19th Annual HHS SBIR/STTR Conference Regional Innovation Output: An Empirical Illustration
Καθηγητής United Kingdom 2017 British Society for Population Conference Cause of death mortality differentials by marital status, citizenship and education in Greece 2009-2013
Επίκουρος Καθηγητής Cyprus Journalism, Society and Politics in the Digital Media Era Democracy and Ethics vs. Intelligence and Security: The case of Edward Snowden
Επίκουρος Καθηγητής Cyprus JOURNALISM, SOCIETY AND POLITICS IN THE DIGITAL MEDIA ERA Exploring WikiLeaks’ Capacity to Deconstruct Official International Politics Rhetoric – Exploring the Facets of Strategic Framing in WikiLeaks-Related News.
Ομότιμος Καθηγητής Netherlands ISFL WORLD CONFERENCE 2017 FAMILY LAW AND FAMILY REALITIES La loi hellenique sur le pacte de cohabitation reflete les realites d’une famille moderne?
Επίκουρος Καθηγητής United Kingdom IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI and Nanotechnology Systems (DFT) A scrubbing scheduling approach for reliable FPGA multicore processors with real-time constraints
Επίκουρος Καθηγητής Greece 8ο Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρίας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής Estimating Shadow Economy with Electricity Consumption Method
Επίκουρος Καθηγητής Singapore 40th Annual IAEE International Conference Modeling Demand-Price Curve: A Clustering Approach to Derive Dynamic Elasticity for Demand Response Programs
Ομότιμος Καθηγητής Portugal Democracy and Participation in the 21st Century The role of Public economic sociology in times of crisis.
Καθηγητής United States Second American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences A Financial Literacy Survey among University Students in Greece
Επίκουρος Καθηγητής Israel The 9th annual conference of the Israeli chapter of the Game Theory Society and a workshop in honor of Dov Monderer An Overview of Spatial price discrimination on Vertically related markets
Επίκουρος Καθηγητής Italy 26th ANNUAL CIMaR CONFERENCE CONSORTIUM FOR INTERNATIONAL MARKETING RESEARCH Internationalization of SMEs facing adverse economic conditions: A Modeling Approach of Expansion Strategies
Αναπληρωτής Καθηγητής France 14th International Conference on Trust, Privacy, and Security in Digital Business Proceedings of the 14th International Conference on Trust, Privacy, and Security in Digital Business
Επίκουρος Καθηγητής Russia OLIGO WORKSHOP 2017 Spatial price discrimination and privatization on vertically related markets
Καθηγητής Greece IMCL2017 International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning A Game-Based Learning Platform for Vocational Education and Training
Επίκουρος Καθηγητής Greece 23rd Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists The impact of environmental efficiency on sustainability: A hybrid window DEA approach
Επίκουρος Καθηγητής Greece 10th ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2017) Indoor Blind Navigator: A Use Case for Self-Guided Tours in Museums
Καθηγητής Canada 84th International Atlantic Economic Conference Testing the Capital Asset Pricing Mondel (CAPM) on S&P500 Compoanies
Επίκουρος Καθηγητής Austria Insurance: Mathematics and Economics – IME 2017 Vienna, uly 3–5, 2017 Quantile regression techniques with a working correlation model for credibility premium estimation
Καθηγητής Germany 83rd International Atlantic Economic Conference The importance of the structural weaknesses of Greek economy in the limited effectiveness of Adjustment Programs
Καθηγητής Italy WORLD FINANCE CONFERENCE «Blessing or curse? The impact of fracking on Oklahoma’s housing prices»
Καθηγητής Cyprus 8th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA2017) Christos Troussas, Akrivi Krouska and Maria Virvou, Reinforcement theory combined with a badge system to foster student’s performance in e-learning environments
Αναπληρωτής Καθηγητής Greece 11th International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning, IMCL2017 On the integration of wearable sensors in IoT enabled mHealth and quantified-self applications
Καθηγητής Brazil AAMAS 2017 Learning Conventions via Social Reinforcement Learning in Complex and Open Settings
Καθηγητής France IEEE International Conference on Communications Adaptation of a Conference Key Distribution System for the Wireless Ad Hoc Network
Επίκουρος Καθηγητής United States Hawaii International Conference on System Sciences Prediction of Propensity for Enterprise Cloud Computing Adoption
Καθηγητής Cyprus The 6th International Facilitators Training School for the Structured Dialogic Design (SDD) The DCSYM Systemic Methodology acts as a Green Technology
Καθηγητής Greece 8th International Congress on Transportation Research ‘The Future of Transportation: A Vision for 2030′ Διερεύνηση Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Δεικτών Απόδοσης Λιμένων Στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης
Λέκτορας Greece Thera Stochastics – A Mathematics Conference in Honor of Ioannis Karatzas The Dornbusch exchange rate model as a controlled system of FBSDEs
Επίκουρος Καθηγητής Greece SEPRICC: Security and Privacy in Cloud Computing The greater the power, the more dangerous the abuse: Facing Malicious Insiders in the Cloud
Επίκουρος Καθηγητής Italy 43rd European International Business Academy Conference Conceptualizing and measuring International Expansion Strategies
Αναπληρωτής Καθηγητής United Arab Emirates 4th International Research Conference on Management, Engineering and Science 2017 (IRCMES 2017) The Current State of ERP Systems in Banking Sector
Επίκουρος Καθηγητής Greece 2017 International Panel Data Conference (IPDC) Price asymmetries and spatial externalities for energy demand and real GDP growth rate
Λέκτορας Italy BIGQP: 1st International Workshop on Big Geo Data Quality and Privacy @ EDBT/ICDT 2017 Joint Conference Privacy Preservation of Semantic Trajectory Databases using Query Auditing Techniques
Αναπληρωτής Καθηγητής United States The 2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2017) How Systematic is the Environmental Sustainability Index 2002 as a Tool for Grouping Countries in Terms of Environmental Sustainability?
Επίκουρος Καθηγητής United Kingdom Tenth Bi-Annual Conference on Economic Design The dark side of trading. A strategic model.
Επίκουρος Καθηγητής United States 2017 Joint Mathematics meeting NODAL SOLUTIONS FOR INDEFINITE ROBIN PROBLEMS
Λέκτορας Greece The 16th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics Games on Thin Risk-Sharing Markets
Επίκουρος Καθηγητής United Kingdom 2017 British Society for Population Studies Conference Factors associated with stillbirths in Greece 2010-2014: an analysis based on vital registration microdata
Επίκουρος Καθηγητής United Kingdom IEEE Intelligent Systems Conference 2017 (IntelliSys 2017) Developing Video Games with Elementary Adaptive Artificial Intelligence in Unity: An Intelligent Systems Approach
Επίκουρος Καθηγητής Italy 43rd European International Business Academy The impact of regulations on the FDI-growth nexus: a nonlinear specification with varying coefficients
Αναπληρωτής Καθηγητής Germany International Atlantic Economic Conference Conflict, Institutions, and Technology

Βαθμίδα Χώρα Τίτλος Συνεδρίου Τίτλος Άρθρου
Καθηγητής Austria IFIP ICEC 2016 15th International Conference on Entertainment Computing 2016 GEOMETRIC REPRESENTATIONS FOR SUBJECTIVE TIME IN DIGITAL NARRATIVES
Επίκουρος Καθηγητής United Kingdom SPAWC 2016 The 17th IEEE International workshop on Signal Processing advances in Wireless Communications DUOPOLY COMPETITION BETWEEN SMALL CELL OPERATORS WITH LARGE SCALE DEPLOYMENTS
Επίκουρος Καθηγητής United States 2nd International Workshop on Overlay Architectures for FPGAs (OLAF) Co-located with ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays (FPGA’16) RELIABILITY-AWARE OVERLAY ARCHITECTURES FOR FPGAS: FEATURES AND DESIGN CHALLENGES
Αναπληρωτής Καθηγητής United States The Finance, Global Management, Economics & Information Technology Research Conference MULTIOBJECTIVE EVOLUTIONARY ALGORITHMS (MOEAS) BASED ON DECOMPOSITION: A PROMISING AREA OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Καθηγητής Canada International Workshop on Applied Probability (IWAP2016) COMPOUND DISTRIBUTIONS ASSOCIATED WITH PATTERN OCCURRENCES: THEORY AND APPLICATIONS
Καθηγητής United States INFORMS International Conference 2016 A FIREFLY ALGORITHM FOR THE HETEROGENEOUS FIXED FLEET VRP
Λέκτορας Spain ICDM SENTIRE workshop 2016 SCALABLE AND REAL-TIME SENTIMENT ANALYSIS OF TWITTER DATA
Επίκουρος Καθηγητής Poland European, Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS) THE CHANGING ROLE OF CIO IN BIG DATA ANALYTICS ERA
Επίκουρος Καθηγητής Greece 6th International Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY DEMAND AND REAL GDP GROWTH RATE: THE ROLE OF PRICE ASYMMETRIES AND SPATIAL EXTERNALITIES WITHIN 34 COUNTRIES ACROSS THE GLOBE
Επίκουρος Καθηγητής Italy The 42nd Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society AITHALES: AUTONOMOUS M2M SATELLITE TRACKING EMBEDDED SYSTEM HARVESTING AMBIENT ENERGY
Καθηγητής Italy The Twenty First IEEE International Symposium on Computers and Communications (ISCC) 2016 OPTIMIZING SLA-DRIVEN ADAPTIVE ROUTING
Καθηγητής Greece Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance (IMAEF 2016) ASYMMETRIC INFORMATION AND INCOME SMOOTHING IN BANKING
Καθηγητής United States INTERNATIONAL ACADEMY OF BUSINESS AND ECONOMICS (IABE) “SHORT-TERM PERSISTENCE OF US BEHAVIORAL FUNDS: SOME PRELIMINARY EVIDENCE”
Επίκουρος Καθηγητής Greece 9th International Scientific Conference on Energy and Climate Change An econometric model for energy demand forecasting in transport & buildings sectors for the EU

countries

Επίκουρος Καθηγητής United States 216 JOINT MATHEMATICS MEETINGS MULTIPLE AND NODAL SOLUTIONS FOR NONLINEAR EQUATIONS WITH A NONHOMOGENEOUS DIFFERENTIAL OPERATOR AND CONCAVE-CONVEX TERM
Λέκτορας Greece The 9th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments SILHOUETTE LABELING AND TRACKING IN CALIBRATED OMNIDIRECTIONAL VIDEO SEQUENCES
Καθηγητής Germany European Population Conference 2016 TRENDS IN DISABILITY IN EUROPE USING VARIOUS INDICATORS AND SHARE DATA
Καθηγητής Greece 9th Hellenic Conference on Artificial Intelligence ENERGY MANAGEMENT IN SOLAR MICROGRID VIA REINFORCEMENT LEARNING
Ομότιμος Καθηγητής Austria The futures we want.Global sociology and the struggles for a better world ISA, 3rd Forum LEGAL AND SOCIAL ASPECTSOF THE INSTITUTION OF MEDIATION
Αναπληρωτής Καθηγητής Netherlands 24th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2016) OPTIMIZATION AND SCALE-UP CORRELATION BASED ON MODELS OF WHEAT STRAW SAMPLES ADSORPTION ANALYSIS
Λέκτορας Portugal 81st International Atlantic Economic Conference FDI IN DEFLATIONARY REGIMES: EVALUATING RECENT EU EXPERIENCE.
Καθηγητής Canada Ordered Data and their Applications in Reliability and Survival Analysis: An International Conference in Honour of N. Balakrishnan for his 60th Birthday EXACT INFERENCE FOR THE SCALE PARAMETER OF ERLANG DISTRIBUTION BASED ON CENSORED DATA
Λέκτορας Austria 42nd Annual Conference of the European International Business Academy ASYMMETRIES IN THE PERSISTENCE AND PRICING OF ACCRUALS
Αναπληρωτής Καθηγητής Greece SOAComm: 1st International Workshop on Self Organized Adaptive Communications (in conjuction with IISA 2016, the 7th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications) SELF-ORGANIZING VIRTUAL DEVICES IN THE INTERNET OF THINGS NETWORKS
Αναπληρωτής Καθηγητής Germany 25th Annual IPSERA CONFERENCE APPLICATION OF PEST ANALYSIS FOR RFID IN THE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AREA IN GREECE
Επίκουρος Καθηγητής Germany European Population Conference 2016 SOCIOECONOMIC DISADVANTAGE IN CHILDHOOD: DOES IT AFFECT SELF RATED HEALTH AMONG OLDER ADULTS IN EUROPE?
Επίκουρος Καθηγητής United States Insurance Mathematics & Economics Atlanta 2016 COMPOUND DISTRIBUTIONS OF EXCHANGEABLE RANDOM VARIABLES – MOMENTS AND CENTRAL MOMENTS
Ομότιμος Καθηγητής France International Conference on Applied Business & Economics CURRENCY WARS, RECESSION POLICIES AND AN OVERVALUED EURO ARE TO BLAME FOR THE MODERN GREEK TRAGEDY
Λέκτορας Netherlands 39th Annual Congress of the European Accounting Association THE RELATIONSHIP OF PERCENT ACCRUALS WITH FUTURE PROFITABILITY AND STOCK RETURNS
Αναπληρωτής Καθηγητής Hungary The 2nd International Conference on Chemical and Polymer Engineering (ICCPE’16) ORGANOSOLV MODIFIED WHEAT STRAW AS ADSORBENT FOR BASIC DYES IN WATER BODIES
Καθηγητής Greece CRETE 2016 DIVERSIFICATION BENEFITS OF COMMODITIES: A STOCHASTIC DOMINANCE EFFICIENCY APPROACH
Επίκουρος Καθηγητής Greece 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΒΑ 2016: ΜΙΑ ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TWITTER
Επίκουρος Καθηγητής Singapore 4th International Conference on Countermeasures to Urban Heat Islands (UHI) – Countering Urban Heat Island (UHI) and Climate Change through Mitigation and Adaptation HEAT EFFECTS AND MORTALITY IN ATHENS, GREECE
Επίκουρος Καθηγητής Czech Republic The European Consortium for Political Research(ECPR)2016 General Conference, Prague PUBLIC READINGS OF URBAN RIOTS: COMPARING THE ENGLISH RIOTS OF 2011 TO THE GREEK DECEMBER OF 2008
Επίκουρος Καθηγητής United States 82nd International Atlantic Economic Conference IMPACT OF ECONOMIC CRISIS IN AUDITING REPORTS: THE CASE OF GREECE
Καθηγητής United Arab Emirates IEEE Engineering Education Conference APPLYING ONTOLOGIES IN AN EDUCATIONAL CONTEXT
Λέκτορας Cyprus XIV MEDITERRANEAN CONFERENCE ON MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING AND COMPUTING MARCH 31ST – APRIL 2ND 2016 PAPHOS, CYPRUS VIDEO ANALYTICS FOR ACTIVITY RECOGNITION IN INDOOR ENVIRONMENTS USING FISHEYE CAMERAS
Επίκουρος Καθηγητής United Kingdom British Society for Population Studies 2016 Conference MORTALITY PATTERNS AND LEVELS OF NATIVES AND IMMIGRANTS IN GREECE IN 2011
Λέκτορας Germany 15th European Conference on Cyber Warfare and Security EXPLORING THE PUZZLE OF CYBERSPACE GOVERNANCE
Λέκτορας Croatia 8th International Conference The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world EBEEC 2016 THE EFFECTS OF ALTERNATIVE CURRENCIES TO NATIONAL ECONOMIES: THE EUROPEAN EXPERIENCE
Επίκουρος Καθηγητής France 3rd European Actuarial Journal Conference & Summer School of the French Institut des Actuaires – Lyon, France PENALIZED QUANTILE REGRESSION MODEL FOR LONGITUDINAL DATA IN A CREDIBILITY FRAMEWORK
Καθηγητής Greece 7th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications A Recommender for Persuasive Messages in Route Planning Applications
Ομότιμος Καθηγητής Greece Ανάλυση Κινδύνου στο περιβάλλον και την Οικονομία ergasia
Επίκουρος Καθηγητής China 41st IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2016) PILOT-BASED CHANNEL ESTIMATION FOR FBMC/OQAM SYSTEMS UNDER STRONG FREQUENCY SELECTIVITY
Καθηγητής China 14th International Conference on Data Envelopment Analysis THE “WEAK-LINK” APPROACH TO NETWORK DEA: THE CASE OF TWO-STAGE PROCESSES”
Λέκτορας Italy IEEE Second International Smart Cities Conference (ISC2 2016) INCENTIVIZATION SCHEMES FOR VEHICLE ALLOCATION IN ONE-WAY VEHICLE SHARING SYSTEMS
Επίκουρος Καθηγητής Greece 23rd International Conference on Telecommunications USER ASSOCIATION TO SMALL CELLS IN THE PRESENCE OF NAKAGAMI-M FADING AND CO-CHANNEL INTERFERENCE
Ομότιμος Καθηγητής Austria Third ISA Forum of Sociology: THE FUTURES WE WANT: Global Sociology and the Struggles for a Better World COLLECTIVE PAPER – PARTICIPATION, ORGANIZATIONAL DEMOCRACY AND SELF MANAGEMENT: PAST, PRESENT, AND FUTURE
Επίκουρος Καθηγητής Austria 42nd European International Business Academy The eclectic paradigm revisited: complementarities and substitutability between ownership and location advantages in outward FDI
Λέκτορας Greece SEM’s Third Conference Thessaloniki, Greece July 6-8, 2016 GASOLINE PRICE WARS: SPATIAL DEPENDENCE AWAKENS
Καθηγητής United States INFORMS 2016 International Conference DEA AS A BENCHMARKING TOOL IN TELEVISION INDUSTRY
Λέκτορας Greece 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI) AN OPTIMIZATION MODEL FOR THE STRATEGIC DESIGN OF A BICYCLE SHARING SYSTEM: A CASE STUDY IN THE CITY OF ATHENS
Επίκουρος Καθηγητής Norway EMAC 45th Annual Conference TARGETING ALTERNATIVES IN INTERNATIONAL MARKET EXPANSION STRATEGIES
Ομότιμος Καθηγητής Italy 9th International Conference on ENERGY PLANNING, ENERGY SAVING, ENVIRONMENTAL EDUCATION (EPESE ’16) MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION OF FLOATING OBSERVATIONAL BUOYS LOCATION/ALLOCATION FOR LIMITING MARINE POLLUTION IMPACT CAUSED BY HYDROCARBONS RELEASE
Λέκτορας Greece IISA2016, The 7th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications AUGMENTED CAR: A LOW-COST AUGMENTED REALITY RC CAR USING THE CAPABILITIES OF A SMARTPHONE
Λέκτορας United Arab Emirates 18th EBES Conference THE 3 IΒ€™S OF NATIONAL COMPETITIVENESS: INNOVATION, INSTITUTIONS, INFRASTRUCTURES Β€“ A COMPARATIVE ANALYSIS OF GREECE AND CYPRUS.
Επίκουρος Καθηγητής Germany The 5th International Workshop on Learning Technology for Education in Cloud SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT FOR TEACHERS IN SECOND LIFE: EMOTIONS & CONNECTIONS ARE UBIQUITOUS IN APT2EMOTIONAL INTELLIGENCE WORLD
Καθηγητής Germany IAME 2016 Hamburg: The maritime transport of the future: the role of innovation uptake, sustainability and availability of shipping finance. THE VESSELΒ€™S PRICE FORMATION PUZZLE
Καθηγητής Spain V Meeting on International Economics Ξ’Β«POVERTY AND THE RESOURCE CURSE: EVIDENCE FROM A GLOBAL SAMPLE OF COUNTRIESΞ’Β»
Επίκουρος Καθηγητής Singapore Western Economic Assoication International, 12th International Conference DARK POOLS REVISITED. A STRATEGIC SECURITIES MODEL
Καθηγητής Greece 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Mykonos island, Greece, | 3rd to 8th of July, 2016 WHO’S TO BLAME FOR GREECE? AUSTERITY IN CHARGE OF SAVING A BROKEN ECONOMY (AND THE THE LESSONS QUEBEC OFFERS TO GREECE AND EUROPE)
Λέκτορας Greece 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ:

τί δεῖ τὸ κύριον εἶναι τῆς πόλεως;

«Ποια πρέπει να είναι η κυρίαρχη εξουσία της πολιτείας;»

(Αριστοτέλης, Πολιτικά 3.1281a 11)

Από την «Αριστοκρατία» στην «Κωλλετοκρατία»- Κομματοκρατία. Μια κριτική αποτίμηση της ενδημικής παθογένειας του ελληνικού πολιτικού συστήματος.
Αναπληρωτής Καθηγητής Canada IEEE World Congress on Computational intelligence A STEP-WISE GENETIC-ALGORITHM-BASED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABILITY OF ANY COUNTRY AND DETERMINING THE CHARACTERISTICS OF THE IDEALLY SUSTAINABLE COUNTRY
Καθηγητής Austria emcsr avantgarde 2016 The new emcsr avantgarde will be the �talent� scout event in the field of Systems Science and Systems Design SYSTEM DYNAMICS FOR A PHARMACEUTICAL COMPANY WITH THE USE OF BUSINESS MODEL CANVAS, SYSTEMIC METHODOLOGIES AND THEIR RELEVANT SOFTWARE: DCSYM, VENSIM, FORIO
Επίκουρος Καθηγητής Greece 9th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments BLINDHELPER: A PEDESTRIAN NAVIGATION SYSTEM FOR BLINDS AND VISUALLY IMPAIRED
Καθηγητής United Kingdom Brirish Society for Popualtion Studies (BSPS) 2016 Conference REGIONAL MORTALITY VARIATIONS AMONG OLDER POPULATION IN GREECE: 2010-1012
Λέκτορας Italy 19th QMOD conference INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY AND SERVICE SCIENCES ICQSS 2016 EXPLORING THE ROLE OF THE HUMAN TALENT IN THE TOTAL QUALITY MANAGEMENT Β€“ PERFORMANCE RELATIONSHIP
Επίκουρος Καθηγητής Greece The 7th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications A PRACTICAL K-ANONYMOUS RECOMMENDER SYSTEM
Λέκτορας Greece Economics of Natural Resources and Environment TAMING THE SO2 AND NOX EMISSIONS: EVIDENCE FROM A SUR MODEL FOR THE US
Καθηγητής Greece 17th International Conference on Experimental Mechanics ON THE INVESTIGATION OF TEMPERATURE PROFILES GENERATED DURING THE 3D PRINTING PROCESS OF THIN PLATES
Αναπληρωτής Καθηγητής United Arab Emirates 3rd Smart Cloud Networks & Systems Conference Centralized Management of Medical Big Data in Intensive Care Unit: A Security Analysis

Βαθμίδα Χώρα Τίτλος Συνεδρίου Τίτλος Άρθρου
Λέκτορας Portugal Stochastics & Computational Finance 2015-from academia to industry EQUILIBRIA IN RISK SHARING GAMES
Λέκτορας Greece 14th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics ON RISK-SHARING EQUILIBRIA UNDER STRATEGIC BEHAVIOR
Ομότιμος Καθηγητής Greece The 2015 International Conference Applied Mathematics, Computational Science & Engineering (AMCSE 2015) Agios Nikolaos, Crete, Greece, October 17-19, 2015 CREATING A QUASI-CONTINUUM BETWEEN REPEATABILITY AND REPRODUCIBILITY IN STATISTICAL EXPERIMENTAL DESIGN
Καθηγητής Greece International Conference on Applied Business and Economics SUEZ CANAL INFRASTRUCTURE AND ECONOMIES OF SCALE IN THE CONTAINERSHIP ROUTING
Λέκτορας Austria 10th International Workshop on Data Privacy Management PRIVACY-PRESERVING BIOMETRIC AUTHENTICATION AND MATCHING VIA LATTICE-BASED ENCRYPTION
Καθηγητής United States Global Conference on Business and Finance “A comparative analysis of foreign direct investment determinants in OECD and developing countries”
Λέκτορας Russia 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION SOSOAL: TOWARDS A SERVICE ORIENTED SOCIAL NETWORK THAT SUPPORTS ADAPTIVE LEARNING
Επίκουρος Καθηγητής United Kingdom 9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2015) QUASI-QUALITATIVE METHODS FOR ASSESSING THE EXPECTED ACCURACY OF VOLATILITY FORECASTS OF EQUITY PRICES
Αναπληρωτής Καθηγητής Greece 31st EGOS Colloquium: “Organizations and the Examined Life: Reason, Reflexivity and Responsibility” DOES UNIT POWER LEAD TO AMBIDEXTERITY? EXAMINING UNIT-LEVEL MEDIATORS
Λέκτορας United Arab Emirates Energy Developments in a changing world Political, economic and legal realignments KEY ENERGY PRIORITIES FOR THE EU: INTERNAL ENERGY MARKET, ENERGY SECURITY AND CLIMATE CHANGE
Καθηγητής Italy 79th International Atlantic Economic Conference BANK VALUATION:THE “DARK” SIDE OF EXPECTED GOVERNMENT SUPPORT
Επίκουρος Καθηγητής Greece 4th Pan-Hellenic Conference on Applied Economics Economy and Democracy DEMOCRACY AND ETHICS VS. INTELLIGENCE AND SECURITY: FROM WIKILEAKS TO SNOWDEN
Καθηγητής Greece 4th International Symposium and 26th National Conference on Operational Research ECONOMIC ORDER QUANTITY WITH RANDOM SUPPLY DISRUPTIONS
Επίκουρος Καθηγητής United Arab Emirates Energy Developments in a changing world Political, economic and legal realignments DIVERSIFICATION OF ENERGY SOURCES IN EUROPE: BETWEEN SCYLLA AND CHARYBDIS
Επίκουρος Καθηγητής Austria 11th International Workshop on Security and Trust Management PRIVATE PROXIMITY TESTING ON STEROIDS: AN NTRU-BASED PROTOCOL
Επίκουρος Καθηγητής United Arab Emirates Energy Developments in a changing world: Political, economic and legal realignments FUEL POVERTY: SOCIOECONOMIC AND POLITICAL ASPECTS OF THE HUMAN DIMENSION OF THE GLOBAL RECESSION
Λέκτορας China The 11th IEEE International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Networks (IEEE MSN 2015) AN ITERATED LOCAL SEARCH APPROACH FOR MULTIPLE ITINERARY PLANNING IN MOBILE AGENT-BASED SENSOR FUSION
Επίκουρος Καθηγητής Greece Changing Greece and the World: Ideas and Politics Intelligence and Grand Strategy: The case of Greece
Καθηγητής Canada Montreal 2015 CORS/INFORMS International Conference OPERATIONAL RESEARCH ASSISTED 3-D PRINTING & ADDITIVE MANUFACTURING
Αναπληρωτής Καθηγητής United States The Global Business, Marketing, Finance & Economics Research Conference 2015 USING THE INDICATOR-BASED EVOLUTIONARY ALGORITHM (IBEA) FOR FINDING THE EFFICIENT FRONTIER IN THE PRESENCE OF THE TYPICAL PORTFOLIO SELECTION CONSTRAINTS
Καθηγητής United Kingdom 25th British Combinatorial Conference EQUIVALENCE CLASSES OF DYCK PATHS MODULO UDU
Λέκτορας Belgium Cybersecurity and Privacy Innovation Forum MEDUSA: A SUPPLY CHAIN RISK ASSESSMENT METHODOLOGY
Καθηγητής Czech Republic 12th Conference of the European Sociological Association 2015, 25.-28.8. Differences, Inequalities and Sociological Imagination INTERCULTURAL MEDIATION IN SOUTHERN EUROPEAN COMMUNITIES
Λέκτορας United Kingdom 38th European Accounting Association Annual Congress 2015 STOCK PRICES AND EARNINGS MANAGEMENT AROUND M&A TRANSACTIONS
Λέκτορας Singapore IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) 2015 FABRICATION OF GRADED STRUCTURES BY EXTRUSION 3D PRINTING
Λέκτορας Greece 14th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA) IMPLICATIONS OF THE CASH COMPONENT OF EARNINGS FOR EARNINGS PERSISTENCE AND STOCK RETURNS
Επίκουρος Καθηγητής United States The Black Hat USA 2015 ROPINJECTOR: USING RETURN ORIENTED PROGRAMMING FOR POLYMORPHISM AND ANTIVIRUS EVASION
Επίκουρος Καθηγητής Italy 2015 AMS World Marketing Congress THE ROLE OF MARKET ORIENTATION AND ORGANIZATIONAL LEARNING IN MANAGING ECONOMIC CRISIS: THE CASE OF GREECE
Επίκουρος Καθηγητής Greece Cultural Diversity, Equity and Inclusion: Intercultural Education in 21st Century and Beyond. PROSPECTS FOR GLOBAL ENGLISH: WHICH LANGUAGES MAY RIVAL ENGLISH AS A LINGUA FRANCA IN THE 21ST CENTURY?
Καθηγητής Greece 22nd Annual Conference of the Multinational Finance Society THE IMPACT ON HERDING ESTIMATIONS
Καθηγητής Greece The Sixth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2015) A FCM ANALYSIS FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Επίκουρος Καθηγητής Spain XXX Jornadas de EconomΓ­a Industrial TO REGULATE OR TO DEREGULATE? THE ROLE OF DOWNSTREAM COMPETITION IN UPSTREAM MONOPOLY VERTICALLY LINKED MARKETS
Λέκτορας Greece 2nd Annual Conference of the International Association for Applied Econometrics (IAAE) ELECTRICITY SECTOR PERFORMANCE: A PANEL THRESHOLD ANALYSIS
Επίκουρος Καθηγητής Turkey International Conference on Chemical, Agricultural and Biological Sciences (CABS-2015) TYROSINASE BIOSENSOR FOR PHENOL MONITORING IN WATER
Λέκτορας Romania 12th International Conference on Economics of Grids, Clouds, Systems and Services EMPLOYING RELEVANCE FEEDBACK TO EMBED CONTENT AND SERVICE IMPORTANCE INTO THE SELECTION PROCESS OF COMPOSITE CLOUD SERVICES
Καθηγητής United Kingdom BSPS Annual Conference 2015 INFANT AND FETAL MORTALITY LEVELS AND PATTERNS AMONG GREEK NATIVES AND FOREIGN ORIGIN POPULATIONS IN GREECE: 2010-1012
Επίκουρος Καθηγητής Canada ECPR General Conference (S49)- Religion and Foreign Affairs (S:Section) (P365) – Southeast Europe: Challenges and Prospects of Religious Influence in Foreign Affairs (P: Panel) RELIGION AS A STRATEGIC LEVERAGE AGAINST THE “DESIRED ‘OTHER’ “: THE USES OF RELIGION IN THE TURKISH-EU RELATIONS IN THE AKP ERA.
Λέκτορας United Kingdom 14th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS-2015 CYBER-SECURITY: A HUMAN-CENTRIC APPROACH
Λέκτορας Canada “Hegemony or Resistance? On the Ambiguous Power of Communication” “IMAGES OF NATIONS IN THE GREEK PRESS DURING THE 2015 ELECTIONS”
Λέκτορας Greece Changing Greece and the World: Ideas and Politics European Intelligence Service: Opening Pandoras Box
Λέκτορας Greece 16th conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA) International Society AN EWMA CONTROL CHART FOR MONITORING RELIABILITY
Λέκτορας United States Methods of Mathematical Finance: a conference in honor of Steve Shreve’s 65th birthday EXPECTATIONS MODELLING IN ECONOMICS AND (CONTROLLED) INFINITE-HORIZON FBSDES
Λέκτορας Greece 6th National Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS) DISCRETION OVER REPORTING DELAY AND DENIAL OF TAX INDUCED BENEFITS: AN EX-ANTE PERSPECTIVE
Αναπληρωτής Καθηγητής Argentina World Finance Conference 2015 Culture and Property Rights Institutions
Καθηγητής Norway IFIP International Conference on Entertainment Computing (ICEC 2015) EMBEDDING AND IMPLEMENTATION OF QUANTUM COMPUTATIONAL CONCEPTS IN DIGITAL NARRATIVES
Καθηγητής United States 17th International Conference on Human-Computer Interaction “TOWARDS A SUCCESSFUL EXERCISE IMPLEMENTATION A CASE STUDY OF EXERCISE METHODOLOGIES”
Αναπληρωτής Καθηγητής United States Wireless Telecommunications Symposium FULL-DUPLEX COMMUNICATIONS WITH THE USE OF PARASITIC ARRAY RADIATORS
Λέκτορας Greece 7th International Conference The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world EBEEC 2015 THE “CLOUD” EUROPE AND GERMANY AS THE EUROPEAN STABILIZER
Λέκτορας United Kingdom INDIN 2015 IEEE International Conference on Industrial Informatics A LOW-END VERSATILE NETWORKED MICROCONTROLLER EMBEDDED SYSTEM FOR FIELD CONTROL APPLICATIONS
Επίκουρος Καθηγητής Greece The 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications FROM GAME THEORY TO COMPLEXITY SCIENCE AND AGENT-BASED MODELING IN WORLD POLITICS
Επίκουρος Καθηγητής United States 34th Meeting of WWRF Theme of the Meeting: Network Virtualisation in the Wireless World 5G VISION, ENABLERS, AND CHALLENGES FOR THE WIRELESS FUTURE
Λέκτορας United Kingdom Nineteenth International Congress on Insurance: Mathematics and Economics SOME DISTRIBUTIONAL PROPERTIES OF THE DEFICIT AT THE TIME OF RUIN
Επίκουρος Καθηγητής United Kingdom Insurance Mathematics & Economics Liverpool 2015 RISK MEASURES IN A QUANTILE REGRESSION CREDIBILITY FRAMEWORK WITH FAMA/FRENCH RESEARCH PORTFOLIOS AND THREE RISK FACTORS
Επίκουρος Καθηγητής Hungary European Wireless 2015 PREAMBLE-BASED ESTIMATION OF HIGHLY FREQUENCY SELECTIVE CHANNELS IN MIMO-FBMC/OQAM SYSTEMS
Αναπληρωτής Καθηγητής China International Bioenergy (Shanghai) Exhibition and Asian Bioenergy Conference WHEAT STRAW HYDROLYTIC PRETREATMENT USING MALEIC ACID TO ENHANCE ETHANOL PRODUCTION FROM SUGARS
Επίκουρος Καθηγητής United States 2015 IEEE 82nd Vehicular Technology Conference: VTC2015-Fall PERFORMANCE STUDY OF MULTIHOP TRANSMISSION SCHEMES IN A BINOMIAL INTERFERENCE FIELD
Λέκτορας Austria International Academic Conference on Management, Economics and Marketing BALANCE SHEET GROWTH AND STOCK RETURNS: EVIDENCE FROM GREECE
Επίκουρος Καθηγητής United States Wireless Telecommunications Symposium (WTS 2015) DOWNLINK SCHEDULING IN LTE RELAY NETWORKS
Επίκουρος Καθηγητής United States 17th International Conference on Human-Computer Interaction CYSM: AN INNOVATIVE PHYSICAL/CYBER SECURITY MANAGEMENT SYSTEM FOR PORTS
Επίκουρος Καθηγητής Slovenia LTEC 2015 DESIGNING A PBLJII SCRIPT IN A CSCL ENVIRONMENT FOR BOLSTERING COLLABORATION AND COMMUNICATION SKILLS
Αναπληρωτής Καθηγητής Russia 2015 International Conference on Information Processing and Control Engineering (ICIPCE-2015) THE SOLUTION OF THE 0-1 MULTIOBJECTIVE KNAPSACK PROBLEM WITH THE ASSISTANCE OF MULTIOBJECTIVE EVOLUTIONARY ALGORITHMS BASED ON DECOMPOSITION: A COMPARATIVE STUDY
Επίκουρος Καθηγητής United States 2015 Joint Mathematics Meetings EXISTENCE OF NODAL SOLUTIONS FOR NEUMANN PROBLEMS
Λέκτορας Italy The 4th International Symposium on Statistical Process Monitoring AN EWMA CONTROL CHART FOR THE SHAPE PARAMETER OF THE WEIBULL DISTRIBUTION FOR TYPE II CENSORED SAMPLES
Επίκουρος Καθηγητής Spain 12th International Conference on Trust, Privacy & Security in Digital Business Privacy Principles: Towards a Common Privacy Audit Methodology
Λέκτορας Greece 8th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments PRIVACY-PRESERVING INTELLIGENT NETWORKED VIDEO SURVEILLANCE FOR PATIENT MONITORING AND ALARM DETECTION
Καθηγητής Brazil ITQM 2015- 3rd International Conference on Information Technology and Quantitative Management A multi-objective programming approach to network DEA with an Application to the Assessment of the Academic Research Activity
Αναπληρωτής Καθηγητής United Kingdom 15th UK Workshop on Computational Intelligence (UKCI 2015) COMPREHENDING THE PILOT ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX 2006
Αναπληρωτής Καθηγητής Greece 6th National Conference of the Financial Engineering & Banking Society BANK BOARD STRUCTURE AND PERFORMANCE: EVIDENCE FROM OECD COUNTRIES
Καθηγητής Turkey Second International Workshop on Multiagent Foundations of Social Computing THE EMERGENCE OF NORMS VIA CONTEXTUAL AGREEMENTS IN OPEN SOCIETIES
Επίκουρος Καθηγητής United Kingdom British Society for Population Studies (BSPS) Annual Conference 2015 SOCIO-ECONOMIC CORRELATES OF SELF-RATED HEALTH AMONG PERSONS AGED 50 OR HIGHER IN SHARE WAVES 2 AND 3
Επίκουρος Καθηγητής Sweden PDEs Potential Theory Function spaces MULTIPLE AND NODAL SOLUTIONS FOR NONLINEAR PROBLEMS
Καθηγητής United Kingdom EURO2015 – 27th European Conference on Operational Research A universal network DEA approach for series multi-stage processes
Λέκτορας Italy Academy of Marketing Science/ 18th World Marketing Congress EXPLORING RESIDENT VERSUS VISITING NATIONALITIES’ PERCEPTIONS ON AIRPORT SERVICE QUALITY
Αναπληρωτής Καθηγητής Austria 23rd European Biomass Conference and Exhibition SPRUCE SAWDUST (PICEA ABIES) PACKED COLUMN FOR CONTINUOUS REMOVAL OF HEXAVALENT CHROMIUM FROM WASTEWATER
Επίκουρος Καθηγητής United States 80th International Atlantic Economic Conference THE PREDICTABILITY OF ECONOMIC AND ACCOUNTING FACTORS IN CRISIS PERIOD: GREEK EVIDENCE
Καθηγητής Canada Joint International Meeting Canadian Operational Research Society Institute for Operations Research and the Management Sciences A HYBRID HEURISTIC METHOD FOR PERIODICAL INVENTORY ROUTING PROBLEM (IRP)
Καθηγητής United Arab Emirates The 15th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology ISSPIT 2015 ‘UACS: TOWARDS UNIFIED ACCESS CONTROL SERVICES’
Καθηγητής Spain 26th European Regional Conference of the International Telecommunications Society WHAT DETERMINES THE INCREASING DEMAND FOR TELECOMMUNICATIONS SERVICES? EVIDENCE FROM THE EU COUNTRIES BEFORE AND AFTER LIBERALIZATION
Επίκουρος Καθηγητής Norway EUROPEAN ASSOCIATION OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 2015 (EAWOP 2015) THE BIG FIVE AND RELIGIOSITY AS PREDICTORS OF EMPLOYEE PRESENTEEISM
Λέκτορας Greece Economy and Democracy Democracy compromise. An interpretation of the Greek problem by questioning the cleavage between citizens society and individual society
Αναπληρωτής Καθηγητής Ireland The International Joint Conference on Neural Networks HOW RELIABLE IS THE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY INDEX 2005
Επίκουρος Καθηγητής United Kingdom 19th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics ON THE TIME AND NUMBER OF CLAIMS UNTIL RUIN IN A TWO-BARRIER RISK MODEL PERTURBED BY DIFFUSION

Χώρα Τίτλος Συνεδρίου Τίτλος Άρθρου
Belgium A SYSTEMIC VISION OF THE CRISES From optimization to change strategy? A Systems Approach to Information Security for the Twenty-First Century Organization
Greece ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ – Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Greece 6th International Phd Meeting in Economics Macroprudential Policy and Inequality
United Kingdom 21 QMOD Conference on Quality and Services Sciences CASE STUDY: A CUSTOMER JOURNEY APPLICATION IN THE SHIPPING SECTOR
United Kingdom 21st QMOD CONFERENCE ON QUALITY AND SERVICE SCIENCES ICQSS An investigation of the relationship between Organizational Cultural Intelligence and Organizational culture: evidence from the shipping industry
United Kingdom EuCAP 2018 (European Conference on Antennas and Propagation) Capacity Evaluation of a Satellite-to-Indoor Narrowband Dual Polarized MIMO Channel
Greece 12th Joint Conference on Knowledge-based Software Engineering Group affect Recognition: Optimization of automatic classification
Turkey ICICZM 2018 : 20th International Conference on Integrated Coastal Zone Management> Identifying Drivers and Their Entailed Pressures in a Coastal Area Supporting Coastal Spatial Planning Initiative
Italy Sustainable Development and Planning 2018 10th International Conference on Sustainable Development and Planning 4 – 6 September, 2018 TOURISM DEVELOPMENT OF THE CYCLADES ISLANDS: ECONOMIC, SOCIAL AND CARRYING CAPACITY ASSESSMENT OF THE CONSEQUENCES
United States 86th International Atlantic Economic Conference Improving Administrative Accounting, Outsourcing and Internal Accounting Departments- An Educational Institutes case study
Spain EDUCON2018 – IEEE Global Engineering Education Conference Let’s Learn With Kahoot!
Netherlands EdMedia + Innovate Learning 2018 Incorporating quizzes into a 3D educational game calling web services
Greece Jean Monnet Symposium on The future of the European Port Policy Innovation and commercialization of technology among containerized transport actors.
Kenya International Association of Maritime Economists (IAME) 2018 Concentration of container flows in the port phase: the case of the U.S West & East Coast port ranges.
Belgium Siga2 2018 Conference ‘Maritime and Ports’ The Port and Maritime Sector: Key Developments and Challenges Strategic Correlations for Maritime Clusters
Spain 2nd international Conference on Transformation of Economics, Finance & Accounting Research Trademarks, Firm Longevity and IPO Underpricing
United States 25th International Conference of Europeanists The “Balkan Wall” of the Western Balkan Route Leading to the Promised Land of the European Union
Greece SMTDA 2018, 5th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference Subjective survival: an assessment of accuracy according to individual social profile.
Greece 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTERNATIONAL BUSINESS 2018 Η τέχνη των διαπραγματεύσεων κλείνοντας διεθνείς οικονομικές συμφωνίες: Η διαπραγμάτευση της Ελλάδας για το χρέος της
Greece The Jean Monnet Symposium on “The Future of the European Port Policy” “What is changing in the Greek Port Industry after the enforcement of the regulation 354/2017EU?”
United States The 21st IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2018) Minimum Walking Static Repositioning in Free-Floating Electric Car-Sharing Systems
Greece Jean Monnet Symposium on “The future of the European Port Policy” Forms and Features of Private Terminal Operators in European Union Ports. Last Decade’s Evolution
United States 25th International Conference of Europeanists Europe and the World: Mobilities, Values and Citizenship “European Migration Policy and Cooperation with Third Countries: The Creation of Buffer Zones”
Spain IEEE International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks – 17-19 September 2018 – Barcelona, Spain Optimized Cloudlet management in Edge Computing environment
Denmark 26th European Biomass Conference and Exhibition TORREFIED MEDICAL COTTON WASTE FOR INDUSTRIAL LIQUID WASTE CLEANING
United States 86th International Atlantic Economic Conference: New York Impact of enterprise mobility adoption stages on competitive advantage
Greece 12th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries The critical role of Marine Protected Areas in Coastal Environmental Management
Greece 9th International IEEE Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA2018) Group affect Recognition: Evaluation of basic automated sorting
Spain 2nd international Conference on Transformation of Economics, Finance & Accounting Research Sustainability, Intangible Capital and Innovation: Evidence from US firms
Greece 3rd HAEE ANNUAL CONFERENCE. Energy Transition. European and Global Perspectives Energy Shifts in the South-East Mediterranean Region; Is it viable a Potential Energy Corridor that Connects Greece and Cyprus Reserves?
United States 86th International Atlantic Economic Conference Economic Value – Added (EVA): Sector analysis in Europe
Greece 14th Biennial Conference of the Athenian Policy Forum Identification of the training needs of health care professionals in Greece
Switzerland ECREA 2018 Lugano 7th European Communication Conference (ECC) Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation Strategic Messaging and Crisis Communication of the Greek Public Administration for the handling of Oil Spill in Athens
Belgium 2nd International Conference on Sustainable Employability in Leuven. The Greek COPSOQ v.3 Validation Study, a post crisis assessment of the Psychosocial Risks in Greece.
Greece 8th International Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance Spatial Hedonic Models for Environmental Hazards and Health Outcomes
China KSEM 2018, 11th International conference on Knowledge Science, Engineering and Management Exploring Cyber-Security Issues in Vessel Traffic Services
Austria EDBT: 21st International Conference on Extending Database Technology Spatio-Temporal-Keyword Pattern Queries over Semantic Trajectories with Hermes@Neo4j
Greece 22nd Pan-Hellenic Conference on Informatics, PCI2018 Design of a Dynamic Log Management Infrastructure Using Risk and Affiliation Network Analysis
Greece 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
United Kingdom EMAC 47th Annual Conference Implementing the “Flower of service” model in a B2B context: The case of the Greek shipping industry
Russia Social Informatics 2018 Designing a Smart Tourism Mobile Application: User Modelling through Social Networks’ User Implicit Data

Χώρα Τίτλος Συνεδρίου Τίτλος Άρθρου
United Kingdom 2017 British Society for Population Studies Conference Exploring the factors that determine depression among 50+ Europeans over the life course
Hungary 26th IPSERA Conference – 2017 Critical Analysis of Balanced Scorecard Model for the Adoption of Radio Frequency Identification Technology in the Supply Chain Management Area in Greece
Greece 8th INTERNATIONAL CONGRESS ON TRANSPORTATION RESEARCH The culture of maritime clusters as a paradigm for competitiveness and sustainability within global supply chains
Italy 12th International Conference on ENERGY & ENVIRONMENT (EE ’17) Torrefaction for Increasing Gross Heat of Combustion of Medical Cotton Waste
Cyprus 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής Ακριβείς έλεγχοι για τον λόγο των παραμέτρων κλίμακας δύο κατανομών Laplace.
United Kingdom Second International Conference on Internet of Things, Data and Cloud Computing (ICC 2017) On the path to Cyber-Peace: A Robust ‘diagnosis-filter’ for safeguarding future systems and machines
Greece (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS IN HELLENIC FIRE BRIGADE’S PERSONELL: A PROPOSAL FOR THE ORGANIZATION A SPECIAL PSYCHOSOCIAL UNIT.
United Kingdom ASMDA 2017 – The 17th Conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society Moments of the forward recurrence time in a renewal process
Sweden International Conference on Maritime Energy Management (MARENER 2017) The law of conservation of energy towards defining maritime cluster dynamics
Greece 8th International Congress on Transportation Research Sustainable Mobility And Public Transportation During The Economic Crisis
Austria Insurance: Mathematics and Economics – IME 2017 Change of Measures for Compound Renewal Processes with Applications to Premium Calculation Principles
United Kingdom 16th International Symposium on Intelligent Data Analysis (IDA 2017) Searching for Spatio-Temporal-Keyword Patterns in Semantic Trajectories
Greece 7th International conference on eDemocracy Default OSN Privacy Settings: Privacy Risks
Greece IEEE Global Engineering Education Conference – IEEE EDUCON 2017 An Authoring Toolkit for creating Digital Learning Board Games for Cognitive and Social Skills development
Portugal International Maritime Association of the Mediterranean The relation of Coastal Spatial Planning and Blue Growth and the resolution of the arising conflicts in a coastal area
Denmark 20th QMOD conference ON QUALITY AND SERVICE SCIENCES ICQSS 2017 THE EFFECT OF ENGAGEMENT ON INTERCULTURAL BUSINESS NEGOTIATIONS: THE ROLE OF CULTURAL INTELLIGENCE
Cyprus Journalism, Society and Politics in the Digital Media Era Democracy and Intelligence: The case of WikiLeaks
Sweden 25th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2017) Assessing Possible Emission Reductions in the Energy Mix: Unconventional Gas or Miscanthus Biomass?
Canada 84th International Atlantic Economic Conference Examining the convergence of Greece’s new accounting framework with the International Financial Reporting Standards: A formal (de jure) harmonization study
United States 29th international conference on tools with artificial intelligence (ICTAI2017) Group affect Recognition
Greece 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues Effective branding strategies using the CET-CC matrix in foreign markets: The Role of Consumer Ethnocentrism and Confidence on Purchase Intention
Serbia and Montenegro XXII International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics MHCL 2017 – October 4 – 6, 2017 University of Belgrade, Belgrade, Serbia and 2nd part of the Special Session E – November 16 – 18, 2017 AD Marina Bar, Bar, Montenegro CO2 Emissions from Merchant Shipping – The Case of Iron Ore Transport along the C3 Sea route.
Germany 83th International Atlantic economic conference, Berlin, Germany Corporate Governance & Restructuring in Shipping at the current Financial Development
Greece 2017 International Panel Data Conference (IPDC) ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ROUTING: ASSESSMENT OF DRIVERS’ PERCEPTION AND RESPONSE
United Kingdom 9th Conference on Sustainable Development & Planning SUSTAINABLE TOURISM AND DESTINATION MANAGEMENT: THE GREEK ISLAND OF POROS
United States Character Assassination and Reputation Politics Conference 2017 Personification, Personalization and Blame Games as Instruments of Country Assassination Processes of Greece’s demonization in Schäuble’s discourse during the Greek Memorandum Re-Negotiations
Greece IPDC 2017 Annual Conference Growth, Electric Power Consumption Externalities and Patterns of Localization of Emissions
Portugal 14th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems Springer Lecture Notes in Business Information Processing volume
Portugal EMCIS Collaborative Filtering for Producing Recommendations in the Retail Sector
United Kingdom World Conference on Smart Trends in Systems, Security and Sustainability (WS4) Modeling SCADA Attacks
Germany 3rd International Summer School for Big Data Συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο 3rd International Summer School for Big Data
Greece European Financial Management Association 2017 Annual Meetings Athens, GREECE E-ready to Reduce the Cost of Sovereign Debt? A Panel Data Approach
Cyprus IISA-2017. (http://iisa2017.unipi.gr) A survey for the evolution of adaptive learning in mobile and electronic devices
France 3rd International Conference on Knowledge and Software Engineering (ICKSE2017) Semantic Modeling of Internal Audit Field
Mexico International Actuarial Association PBSS/IACA Colloquium Georgios Symeonidis PBSS Cancun NTS proposal
Spain 17th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT 2017) A DSS model for IoT-based Intelligent Transportation Systems
United Kingdom 24th International Conference of Europeanists, Sustainability and Transformation and CES Pre-Conference Workshop- Europe Changes. Should Scholars Change With It? Transformation of EU migration policy and its application in the case of the Greek migration policy

Χώρα Τίτλος Συνεδρίου Τίτλος Άρθρου
Denmark ALGO 2016 TIME-DEPENDENT BI-OBJECTIVE ITINERARY PLANNING ALGORITHM: APPLICATION IN SEA TRANSPORTATION
Italy Building Trust in the Information Age .
Poland 24th World Congress of Political Science: Politics in a World of Inequality VAROUFAKISΒ€™ APOLOGIA: EMPLOYMENT OF IMAGE RESTORATION STRATEGIES AND THE INTERPLAY OF PERSONAL, GOVERNMENTAL AND NATION IMAGE. A COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO CASE STUDIES
Japan 39th International Business Research Conference Corporate Social Responsibility Practices: Development of a New Classification Framework
China 14TH WORLD CONFERENCE ON TRANSPORT RESEARCH SHANGHAI (CHINA), 10-15 JULY 2016 PORT RISK MANAGEMENT IN CONTAINER TERMINALS
Japan 39th International BR Conference Economic Value – Added (EVA): The Validity of the EVA model in Europe
Italy 13th International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Water Pollution 27 June – 29 June 2016 Wessex Institute, UK A PLANAR BILAYER LIPID MEMBRANE BIOSENSOR BASED ON ENZYMES IN THE SERVICE OF ENVIRONMENTAL MONITORING
Slovakia 19th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS) A FAULT INJECTION PLATFORM FOR THE ANALYSIS OF SOFT ERROR EFFECTS IN FPGA SOFT PROCESSORS
Cyprus 16th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT2016) Transport Services within the IoT Ecosystem using Localisation Parameters
United States 44th Academy of Marketing Science Annual Conference A. THE ROLE OF EMOTIONS TO BRAND ATTACHMENT AND BRAND ATTITUDE IN A RETAIL ENVIRONMENT B. THE ROLE OF AESTHETICS AND EMOTIONS TO PATRONAGE DECISIONS IN CONDITIONS OF PROLONGED RECESSION
Italy 14th conference on ePortfolios, Open Badges, Personal Ledgers, Identities, Trust, Blockchains – ePIC 2016 EMPOWERING FIRST-YEAR STUDENTS TO THRIVE IN UNIVERSITY THROUGH A SELF-REGULATED CAREER ORIENTED EPORTFOLIO
Spain SUSTAINABLE TOURISM 2016 CARRYING CAPACITY AS A TOOL TO DESIGN TOURISM POLICY: CASE STUDY FOR THE ISLANDS OF DODECANESE
France EDBT/ICDT 2016 Joint Conference Who Cares about Others’ Privacy: Personalized Anonymization of Moving Object Trajectories
Cyprus MEDICON 2016 Systems Medicine for the Delivery of Better Healthcare Services EXPLORING THE MOLECULAR DETERMINANTS OF TUMOR-STROMA INTERACTION IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER THROUGH THE UTILIZATION OF RNA-SEQ DATA FROM LUNG BIOPSIES
Austria 20th EBES Conference Vienna HAPPINESS AT WORKPLACE: AN EMPIRICAL STUDY
United States 82nd International Atlantic Economic Conference Washington, D.C. 13-16 October 2016 FINANCIAL CRISIS AND VALUE RELEVANCE OF FINANCIAL STATEMENTS
Greece 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues THE MODERATING ROLE OF RISK PROPENSITY IN THE MARKET ORIENTATION PERFORMANCE RELATIONSHIP: EVIDENCE FROM THE SHIPPING SECTOR
Greece IISA2016 RDF SERIALIZATION FROM JSON DATA
Switzerland European Conference on Antennas and Propagation, DUAL POLARIZED MIMO LMS CHANNEL MEASUREMENTS AND CHARACTERIZATION IN A PEDESTRIAN ENVIRONMENT
Greece IIMEC2016-Advanced Material Systems: Experimentation and Modeling ΗΦΗΔΓΞΔΞ
Serbia and Montenegro International Conference on Traffic and Transport Engineering CROSSTABULATION OF THE TOWS MATRIX: A NOVEL DIMENSION FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF MARITIME CLUSTERS
Switzerland The 30th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA-2016) TOWARDS DATA INTEROPERABILITY: TURNING DOMAIN SPECIFIC KNOWLEDGE TO AGNOSTIC ACROSS THE DATA LIFECYCLE
France 3rd European Actuarial Journal (EAJ) Conference A COMPARATIVE ANALYSIS OF STOCHASTIC MORTALITY MODELS UNDER THE AGE-PERIOD-COHORT FRAMEWORK. THE CASE OF GREECE
United Kingdom IFIP Conference on e-Business, e-Services and e-Society DAEDALUS: AN ICT TOOL FOR EMPLOYMENT WITHIN THE MEDITERRANEAN BASIN REGION
Sweden 23rd Annual Conference of the Multinational Finance Society SOVEREIGN DEBT MARKETS IN THE NEW DIGITAL ERA
Bulgaria 17th International Summer Conference on Probability and Statistics (ISCPS’16) THE PROBLEM OF THE PRESERVATION OF THE DISTRIBUTION OF COMPOUND MIXED RENEWAL PROCESS UNDER A CHANGE OF MEASURE
Spain 9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016) A BIVARIATE SEMIPARAMETRIC CHART BASED ON THE NUMBER OF OBSERVATIONS LYING BETWEEN THE CONTROL LIMITS
Norway EMAC 45th Annual Conference THE CONCURRENT EFFECT OF MANAGERIAL COGNITIONS AND EMOTIONS IN STRATEGIC EXPANSION DECISION MAKING
United States 2016 International Academic Business Conference Washington DC, April 24-28 NATIONAL CULTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A REVIEW
Japan Tokyo 3rd International Conference on Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2016 27-28 April, 2016 , Tokyo Japan MEASUREMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT EFFECTIVENESS IN TOURISM ENTERPRISES
Netherlands 24th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2016) ORGANOSOLV PRETREATMENT OF BARLEY STRAW WITHIN THE BIOREFINERY CONCEPT
United States 82nd International Atlantic Economic Conference THE LIMITATIONS OF COST MANAGEMENT REFORMS IN THE FIELD OF EDUCATION INSTITUTES- AN ACTIVITY BASED COSTING PERSPECTIVE
United States 24th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM SIGSPATIAL 2016) BIGCAB: DISTRIBUTED HOT SPOT ANALYSIS OVER BIG SPATIO-TEMPORAL DATA USING APACHE SPARK (GIS CUP)
Poland European, Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems ICT-ENABLED GOVERNANCE INNOVATION IN PUBLIC ORGANIZATIONS
Greece IISA 2016 – The 7th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications AN ONLINE ADVENTURE GAME FOR TEACHING MATH
Austria 42nd European International Business Academy FDI and Human Capital: Gender Effects and Education Spillovers in European Union
Croatia 7th SYMPOSIUM ON: GREEN NETWORKING & COMPUTING (SGNC 2016) 24th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM 2016) ENERGY EFFICIENT WIRELESS IN-BAND BACKHAUL IN HETEROGENEOUS NETWORKING ENVIRONMENTS
Greece 17th International Conference on Experimental Mechanics-ICEM17 INTRA-LAYER THERMAL MONITORING IN THE FUSED DEPOSITION MODELING TECHNIQUE
Czech Republic 6th European Communication Conference: Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Future Strategic Frames and Ad Hominem Arguments in Journalistic Questions in Party Leaders Debate: A Longitutinal Analysis
Portugal 13th International Conference On Trust, Privacy & Security In Digital Business (TrustBus 2016) THE FAR SIDE OF MOBILE APPLICATION INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENTS
Greece The 7th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA2016) ONTOLOGY-BASED MODEL FOR LEARNING OBJECT METADATA
Greece 15 Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association Board composition, bank risk taking and performance: evidence from European banks
United States AIB 2016 Annual Meeting New Orleans, USA June 27-30, 2016 COSMOPOLITANISM AND COSMOBUSINESS: A COMMON PATH
Austria EMSCR APPLICATION OF A METHODOLOGIKAL SYSTEMIC SCHEME USING THE DESIGN & CONTROL SYSTEMIC METHODOLOGY & CAUSAL LOOPS DIAGRAMMING TECHNIQUES (DCSYM-2)
Greece 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues, 22-24 June 2016, Heraklion, Greece EFFECTS OF BRAND EXPERIENCE ON BRAND LOYALTY: THE MODERATING ROLE OF CONSUMER CONFIDENCE
China 2016 International Conference On Cloud Computing And Big Data (CloudCom-Asia) LITERATURE REVIEW OF TRUST MODELS FOR CLOUD COMPUTING

Χώρα Τίτλος Συνεδρίου Τίτλος Άρθρου
Malaysia International Association of Maritime Economists (IAME) Conference 2015 1. SPECTRAL DYNAMICS OF DRY CARGO SHIPPING MARKETS THEORY OF LONG WAVES: FACT OR ARTIFACT? 2. TOWARDS A PORT SERVICES INDICATOR THE CASE OF U.S PORTS
Greece The 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA2015) SEMANTIC QUERIES IN BPMN 2.0: A CONTEMPORARY METHOD FOR INFORMATION RETRIEVAL
Greece EUROPEAN CONFERENCE IN SHIPPING INTERMODALISM & PORTS THE ROLE OF MODERN PORTS AND MARINE PROTECTED AREAS IN THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT SOCIO-ECONOMIC REPERCUSSIONS
Turkey Sustainable Development and Planning 2015 CARRYING CAPACITY AS A TOOL TO DESIGN TOURISM POLICY: CASE STUDY FOR THE ISLAND OF RHODES
United Kingdom 10th International Conference on Global Security, Safety & Sustainability TOWARDS A COMMON SECURITY AND PRIVACY REQUIREMENTS ELICITATION METHODOLOGY
Portugal International Conference in Tissue Engineering ICTE 2015 INVESTIGATING THE MECHANICAL RESPONSE OF SCAFFOLD ARCHITECTURES USING 3D PRINTED MODELS: AN EXPERIMENTAL AND NUMERICAL APPROACH
United States 80th International Atlantic Economic Conference Boston, Massachusetts THE CRITICAL FACTORS SHAPING ENTREPRENEURIAL FRAMEWORK. THE CASE OF GREECE.
Taiwan The 15th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies – ICALT2015 ENHANCING LEARNING OBJECT RECOMMENDATIONS FOR TEACHERS USING ADAPTIVE NEIGHBOR SELECTION
Italy 2015 2nd International Conference on Knowledge and Software Engineering RDB DATA TRIPLIFICATION VS ONTOLOGIES : THE CASE OF MUNICIPAL REGISTRY DATA
United Arab Emirates 15th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology PERFORMANCE EVALUATION OF CLOUD SYSTEMS: A BEHAVIOURAL APPROACH
Greece The 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2015) AN EVOLUTIONARY APPROACH TO MULTI-OBJECTIVE SHIP WEATHER ROUTING
Netherlands Black Hat Europe 2015 COMMIX: DETECTING AND EXPLOITING COMMAND INJECTION FLAWS.
United Kingdom Annual International Conference on Business, Marketing and Management SUPPLY CHAIN AGILITY THROUGH CLOUD COMPUTING TECHNOLOGIES.
Indonesia Bali 3rd International Conference on Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2015 December 23-24, 2015 Bali, Indonesia ECONOMIC VALUE ADDED (EVA): A REVIEW OF THE THEORETICAL AND EMPIRICAL LITERATURE
Russia 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION MODEL-BASED COLLABORATIVE FILTERING FOR LANGUAGE LEARNING IN SOCIAL NETWORKS
Spain 12th International Conference on Trust, Privacy & Security in Digital Business TILL ALL ARE ONE: TOWARDS A UNIFIED CLOUD IDS
United Kingdom 3rd International Conference on Contemporary Marketing Issues A TYPOLOGY OF INTERNATIONAL MARKETS TARGETING STRATEGIES
United States 80th International Atlantic Economic Conference Boston, MA, USA “ACTIVITY BASED COSTING AWARENESS AND UTILITY A SURVEY IN GREEK PRIVATE SCHOOLS”
Belgium European Marketing Academy: Collaboration in Research MODELING THE PERCEIVED IMPACTS OF MEGA EVENTS ON HOST RESIDENTS OVERALL SATISFACTION
Spain 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation “A METACOGNITION APPROACH IN THE TEACHING OF WEB TECHNOLOGIES”
Spain European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL – 2015) MANAGING TIME THROUGH A SELF-REGULATED ORIENTED EPORTFOLIO FOR UNDERGRADUATE STUDENTS
Austria 23rd European Biomass Conference and Exhibition METHYLENE BLUE ADSORPTION ON MALEIC ACID PRETREATED WHEAT STRAW
United States 80th International Atlantic Economic Conference LEVERAGE AND VALUE RELEVANCE OF FINANCIAL STATEMENTS
Austria The International Conference On Science, Ecology And Technology (Iconsete 2015 Vienna) Enzyme biosensors / co-immobilization of enzymes for the construction of multi-enzymatic biosensor
Australia 4th Global Business and Finance Research Conference Melbourne, Australia 25 – 27 May, 2015 EFFICIENCY INCLUDING QUALITY OUTPUT VARIABLE FOR GREEK PUBLIC HOSPITALS USING NON-PARAMETRIC TECHNIQUE
Australia 4TH Global Business and Finance Research Conference STRATEGIC APPROACH TO TOURISM RESEARCH AND EDUCATION: THE CASE OF GREECE
Spain SPACOMM 2015 Terrestrial to Satellite Communications Using Multi-antenna Relays Nodes
Spain International Conference on Connected Smart Cities SMART E-GOVERNMENT: PREDICTIVE ANALYTICS IN TRASFORMING CITIES INTO SMART ONES
Switzerland ICORS 2015 : 17th International Conference on Operations Research and Statistics ADVANCED TECHNOLOGIES AND ALGORITHMS FOR EFFICIENT PORTFOLIO SELECTION