Υπολογισμός Χιλιομετρικής Απόστασης

Η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δημοσίευσε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων». Οι διατάξεις της αφορούν στην ανάπτυξη ενός χρηστικού Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων, στόχος του οποίου είναι η αντικατάσταση της χρήσης του έντυπου Οδηγού Χιλιομετρικών Αποστάσεων του Οδικού Δικτύου της Χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πιστοποίησης των διανυόμενων αποστάσεων των μετακινουμένων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της χώρας. Ο υπολογισμός και η πιστοποίηση της διανυόμενης απόστασης γίνεται με καθορισμό σημείων αναφοράς (σημείο αφετηρίας – σημείο προορισμού), ενώ παρέχεται από την εφαρμογή η δυνατότητα της εποπτικής παρουσίασης της προτεινόμενης διαδρομής, καθώς και της έκδοσης εγγράφου πιστοποίησης αυτής.

Το παραγόμενο Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεωνέντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης χρησιμοποιείται ως επίσημο αποδεικτικό της χιλιομετρικής απόστασης, όπου αυτή χρειάζεται να βεβαιωθεί.