Ανακοινώσεις

7 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.533

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 – ΠΜΣ Επανίδρυσης» προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου […]
2 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.404

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος του Erasmus + που υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «Teachers4Europe: setting an Agora […]
1 Αυγούστου 2019

Δημοσιοποίηση προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίὠν σε Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020

1 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.973

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας 4ος Κύκλος» (κ.ε. Β.973) του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιου […]
1 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.760

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο «Δραστηριότητες Υποστήριξης προβολής και έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στα πλαίσια συνεργασίας με το ΔΔΠΜΣ στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (Β.760) και προτίθεται να […]
1 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.419

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολικής Ποιότητας 23ος Κύκλος» (κ.ε. Β.419) του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων […]
31 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.560

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλοΠ.Μ.Σ. στη Ναυτιλία (Β.560) και προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε  ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ στη Ναυτιλία από […]
31 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.240

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων 1 ος Κύκλος, Επανίδρυση» (κ.ε. C.240) του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του […]
31 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.270

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάνατζμεντ Τουρισμού 1 ος Κύκλος, Επανίδρυση» (κ.ε. C.270) του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης […]
31 Ιουλίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.290

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ.201906291/30-05-2019 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου», κωδικός έργου C.290.