Ανακοινώσεις

18 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.162

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο «cYbersecurity Awareness and Knowledge Systemic High–level Application –YAKSHA». Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε […]
14 Φεβρουαρίου 2019

Προσωρινά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου

Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201816072/21.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ7ΛΜ469Β7Τ-ΞΣ6), στο πλαίσιο του έργου «Επιτροπή Ερευνών» (Α.001). […]
13 Φεβρουαρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β.759.006

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201813105/23.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΞΚΝ469Β7Τ-ΠΒ8), στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Κεντρικές […]
12 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών 13-02-2019

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 (13/02/2019) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.
11 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.215

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου «CityZEN – Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υποδομών και παροχής υπηρεσιών IoT για την έξυπνη πόλη» και με κωδικό MIS 5030185, προτίθεται να […]
8 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο Β.635

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «TERRANOVA: Terabit/s Wireless Connectivity by TeraHertz innovative technologies to deliver Optical Network Quality of Experience […]
18 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση στην παρουσίαση του διαγωνισμού MITEF Greece Startup Competition στο ΕΚΕΤΑ

Το MIT Enterprise Forum Greece, σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ  σας προσκαλεί σε ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης του διαγωνισμού MITEF Greece 2019 Startup Competition, τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, στις 12:30, που θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο Βεργίνα του […]
28 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.107

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «CYBELE — FOSTERING PRECISION AGRICULTURE AND LIVESTOCK […]
21 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών 28-12-2018

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 (28/12/2018) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.
21 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο A.001

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης μέχρι τη λήξη […]