Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.) στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του, έχει θέσει ως όραμα το να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει στην ανάδειξη και αναγνώριση του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως ενός εκ των κορυφαίων της Ευρώπης.

Περισσότερα
E-SERVICES

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.) στα πλαίσια της διαρκούς αναβάθμισης των υπηρεσιών του, υλοποίησε και χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διαχείριση έργων, αιτημάτων συμμετοχής σε συνέδρια, πληρωμές με κάρτα καθώς και ένα εργαλείο υπολογισμού οικονομικών στοιχείων μίας νέας σύμβασης έργου.

Περισσότερα
ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης περιγράφει συνοπτικά τις διαδικασίες εκπόνησης έργων μέσω του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Σε αυτά περιλαμβάνονται Ερευνητικά Προγράμματα, Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, συνέδρια, εκδηλώσεις, προγράμματα για την Απόκτηση Υποδομής, Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, Πρακτική Άσκηση φοιτητών, μελέτες, κά

Περισσότερα

Επικοινωνία

Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου 91
Πειραιάς, 185 33

(+30) 210 4142613

gramee@unipi.gr