ΕΔΒΜ

16 Σεπτεμβρίου 2020

Νέες Διευκρινίσεις για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ118 (3532/23-07-2020)

9 Σεπτεμβρίου 2020

Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ124 (3802/14-08-2020)

Σε συνέχεια της έκδοσης της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ124 και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ _ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΔΙΠ», σας ενημερώνουμε ότι για θέματα που αφορούν στη σύνταξη […]
4 Σεπτεμβρίου 2020

Ενημέρωση για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ131 (3935/04-09-2020)

Πρόσκληση ΕΔΒΜ131, με τίτλο «Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης»
14 Αυγούστου 2020

Ενημέρωση για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ127 (3809/14-08-2020)

14 Αυγούστου 2020

Ενημέρωση για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ124 (3802/14-08-2020)

30 Ιουλίου 2020

Διευκρινίσεις για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ118 (3532/23-07-2020)

24 Ιουλίου 2020

Ενημέρωση για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ118 (3532/23-07-2020)

12 Ιουλίου 2019

Συμπληρωματικό έγγραφο της διαδικασίας υποβολής ΤΔΠ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ103

24 Μαΐου 2018

Πρόσκληση ΕΔΒΜ82 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες (2696/21-05-18)

Η Πρόσκληση με Κωδικό ΕΔΒΜ82 και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2018», καθώς και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα, οποία είναι αναρτημένα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.edulll.gr/?p=34371   Σχετικά αρχεία