ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

15 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση της Θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή σε Θέματα Έρευνας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (28849/13-10-2020)

15 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Τακτικών Μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου (28817/12-10-2020)

23 Δεκεμβρίου 2019

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της 1ης Φάσης στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

10 Οκτωβρίου 2019

Συνέχιση της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών