Τίτλος Κτήσης

3 Σεπτεμβρίου 2019

Αμειβόμενοι με Τίτλο Κτήσης

Κατόπιν της εκδόσεως διευκρινιστικής εγκυκλίου, η οποία ρυθμίζει επιμέρους θέματα για το νέο καθεστώς ασφάλισης των ατόμων που αμείβονται με έκδοση επαγγελματικής δαπάνης (Τίτλος Κτήσης), από 01.02.2019, είναι πλέον υποχρεωτική η απογραφή τους στο οικείο […]