201900518/8-2-2019

8 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο Β.635

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «TERRANOVA: Terabit/s Wireless Connectivity by TeraHertz innovative technologies to deliver Optical Network Quality of Experience […]