201900545/11-02-2019

11 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.215

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου «CityZEN – Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υποδομών και παροχής υπηρεσιών IoT για την έξυπνη πόλη» και με κωδικό MIS 5030185, προτίθεται να […]