201904859/24-04-2019

24 Απριλίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.195

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του  Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020), προκηρύσσει μία θέση με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «TERRANOVA: Terabit/s Wireless Connectivity by TeraHertz innovative technologies […]