201908879/11-07-2019

11 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου A.001

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου της Επιτροπής Ερευνών με τίτλο «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ» και με κωδικό Α.001, προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με δύο (2) […]